Ekspordi asukohad

Asukohtade andmete eksportimine

Üksikute asukohtade käsitsi muutmise asemel on halduril võimalik eksportida asukohtade andmed UPS CampusShip-ist faili, muuta seal korraga mitut kirjet ning seejärel importida muudetud fail UPS CampusShip-i tagasi.

  1. Asukoha andmete eksportimiseks valige vasakpoolsel lehealal UPS CampusShip-i haldamine, minge valikule Halda asukohti ning klõpsake Ekspordi asukohad.
  2. Eksporditavate asukohtade valimiseks sisestage asukoha nimi ning filtreerimistingimused (näiteks "sisaldab" või "kattub"). Kui te ei ole kindel asukoha nime kirjapildis, valige asukoha nime otsimiseks käsk Otsi.
  3. Valige otsingutulemustest üks või mitu asukohta. Ekspordifaili jaoks vajalike asukohaväljade valimiseks klõpsake Edasi. Soovi korral võite klõpsata Vaata valikuid, kui teil on palju valikuid ning te soovite näha valitud väljade koondnimekirja. Ekspordifailis sisalduvate asukohaväljade seadmiseks valige Ekspordiandmed.
    Märkus: Tulemused võidakse kuvada mitmel lehel. Pikas tulemuste nimekirjas liikumiseks kasutage linke Edasi ja Tagasi.
  4. Valige eksporditavad väljad. Asukoha ekspordifaili loomiseks klõpsake Ekspordi andmed.

Failide oleku eksportimine

Pärast ekspordikorralduse loomist on teil võimalik kontrollida ekraanilt oma ekspordikorralduse olekut.

Faili ekspordikorralduse olekuks võib olla:

  • Töötlemisel: see näitab, et ekspordikorraldust töödeldakse ning see lõpetatakse varsti, sõltuvalt faili suurusest. Uusima oleku vaatamiseks värskendage lehte.
  • Täidetud: kuvatakse andmete vaatamise link.
  • Täitmisel tekkisid vead: kuvatakse andmete ja vigade vaatamise lingid.
  • Nurjus: kuvatakse vigade vaatamise link.

Muude eksporditegevuste oleku kontrollimiseks valige olekutabeli sortimise ripploendist Näita kõiki, Ainult asukoha eksport, Ainult kasutaja eksport, Ainult aadressi eksport või Ainult viitenumbri eksport.