Loo asukohad

Asukohtade loomine

Sisestage ettevõtte asukoha määramiseks vajalikud andmed.

  1. Valige sakk Haldamine, minge valikule Halda asukohti ning klõpsake Loo asukoht.
  2. Kuvatakse asukoha üksikasjade leht. Asukoha loomise lehelt lahkumiseks valige Tühista.
  3. Sisestage asukoha profiili andmed (näiteks aadressiandmed, asukoha kontaktisiku e-post, telefoninumber koos suunakoodiga ja asukoha kontonumber).
  4. Kui olete kõik andmed sisestanud, valige Loo. Veenduge, et kõik paksu kirjaga tähistatud kohustuslikud väljad sisaldavad sobivaid ja õigeid andmeid. Kui uuendamine ei õnnestu, antakse teile teada, milliste väljade kirjeid tuleb muuta või lisada.

Märkus: Enne kui asukohale saab lisada kasutajaid, peab see olema UPS CampusShip-is määratletud ja salvestatud. Näiteks kui teie ettevõttel on rohkem kui üks asukoht, peavad need asukohad olema lisatud enne nendele kasutajate lisamist.