Ettevõtte asukohad

Sellel lehel saate sisestada info, mis on vajalik UPS CampusShipis oleva ettevõtte jaoks kindlate saatmiskohtade loomiseks, samuti nende asukohtade kontaktinfo sisestamiseks. Samuti saate vaadata ja parandada saatmise asukoha infot. Pärast selle lehe uuendamist salvestatakse info UPS CampusShipis, kus te saate seda igal ajal parandada.

 • Loo asukohad

  Sisestage ettevõtte asukoha määramiseks vajalikud andmed.
 • Impordifaili vorming: Asukohad

  Asukohtade käsitsi sisestamise asemel on ettevõtte halduril võimalik importida olemasolevale failile lisatavaid faile.
 • Ekspordi asukohad

  Üksikute asukohtade käsitsi muutmise asemel on halduril võimalik eksportida asukohtade andmed UPS CampusShip-ist faili, muuta seal korraga mitut kirjet ning seejärel importida muudetud fail UPS CampusShip-i tagasi.
 • Muuda/kustuta asukohti

  Valige sakk Haldamine, minge valikule Halda asukohti ning klõpsake Otsi asukohti.