Impordi kasutajad

Kuidas importida kasutajaid

Haldurina saate aja ja vaeva säästmiseks kasutajainfoga faile importida.

 1. Valige üleval olevast alast Haldus, valige Halda kasutajaid ning seejärel Impordi kasutajad. Kuvataval lehel saate importida kasutajainfoga faili.
 2. Faili importimiseks sisestage failitee ja nimi või leidke faili asukoht kaustades sirvimise abil. Pärast faili asukoha määramist valige Ava, misjärel ilmub tekst tekstiboksi Imporditav fail.
  Märkus: Imporditava faili laiend peab olema .csv.
 3. Protsessi alustamiseks valige Impordi. Lõpetamiseks valige Tühista.

Kasutaja failivorming

Vaadake iga teabevälja andmeid allolevast impordifaili vormingu tabelist. Kõik failid tuleb salvestada laiendiga .csv, kus väljaeraldajana kasutatakse koma. Lisateavet .csv-failide salvestamise kohta lugege jaotise Enne alustamist lõigust Põhinfo kogumine.

Koma kasutamine väljaeraldajana:
teabe importimisel kasutatakse kirjete väljadel oleva info eraldamiseks koma. Kui väli on tühi, võimaldab koma edasi liikuda järgmisele väljale. Seega võib sellises failivormingus olla reas ilma tühikuteta mitu koma, nagu näidatud allpool "ainult nõutavate väljade" näidises.

 • Näidiskirje, kus on vaid nõutavad väljad:
  John Doe,jdoe,jdoe123,1,Prooviasukoht,jdoe@ettevõte.com,,,Saatmisõiguste proovikogum,,,,,,,
 • Näidiskirje kõigi väljadega:
  John Doe,jdoe,jdoe123,1,Prooviasukoht,jdoe@company.com,770 555 1212,1000,Saatmisõiguste proovikogum,Viide 1,003,0,1,770 555 1234,0,


Märkus:
Impordifailidel on piirangud, mida on kirjeldatud käesoleva juhendi jaotise Põhiinfo kogumine lõigus Faili impordipiirangud.

Välja nimi

Välja tüüp

Maksimaalne väljapikkus

Nõutav

Kehtivad väärtused

Nimi

Tähed ja numbrid

35

Jah

Kasutaja ees- ja perekonnanimi

Kasutajanimi

Tähed ja numbrid

16

Jah

Kasutaja kasutajanimi Peab olema kogu süsteemis kordumatu

Asukoht

Tähed ja numbrid

35

Jah

Kasutaja asukoha nimi Asukoht peab olema loodud enne kasutaja importimist

E-posti aadress

Tähed ja numbrid

50

Jah

Kasutaja e-posti aadress; näiteks: jdoe@somecompany.com

Telefon

Numbriline

15

Ei

Kasutaja telefoninumber

Suunakood

Numbriline

4

Ei

Kasutaja telefoni suunakood

Kasutaja saatmisõiguste kogumi nimetus

Tähed ja numbrid

50

Jah

Kasutaja saatmisõigused. Saatmisõigused peavad olema loodud enne kasutaja importimist

Vaikimisi viide 1

Tähed ja numbrid

35

Ei

Vaikimisi viide 1

Vaikimisi teenuse tase

Tähed ja numbrid

3

Ei

Vaikimisi teenuse tase. Vt allpool koode

Reisiv kasutaja

Tähed ja numbrid

1

Ei

Sisestage 1, kui kasutaja on reisiv kasutaja.
Sisestage 0, kui kasutaja ei ole reisiv kasutaja.

Tarvikute tellimine

Numbriline

1

Ei

Sisestage 1, kui kasutajal on õigus tellida UPSi tarvikuid
Sisestage 0, kui kasutajal ei ole õigust tellida UPSi tarvikuid

Faksinumber

Tähed ja numbrid

15

Ei

Kasutaja faksinumber

Asukohahalduri tähis

Tähed ja numbrid

1

Ei

Sisestage 1, kui kasutaja on asukoha haldur
Sisestage 0, kui kasutaja ei ole asukoha haldur

Kasutajal ei lubata viite 1 väärtust muuta

Tähed ja numbrid

1

Ei

Sisestage 1, et keelata kasutajal viite 1 väärtuse muutmine. Sisestage 0, et lubada kasutajale viite 1 väärtuse muutmine.

Kasutajate importimise faili vorming sisaldab välja pealkirjaga Vaiketeenuse tase. Tegemist on kolmetähelise väljaga. Koodi kasutatakse UPS-i riigisiseste ja rahvusvaheliste teenuste märgistamiseks. Selle välja kehtivad koodid on:

UPSi riigisisesed teenused

UPSi rahvusvahelised teenused

014 = UPS järgmisel päeval õhutranspordiga (varahommik)(UPS Next Day Air Early A.M.)

054=UPS Express Plus

001 = UPS järgmisel päeval õhutranspordiga (UPS Next Day Air)

007=UPS Express

013 = järgmisel päeval õhutranspordiga (säästu) (UPS Next Day Air Saver)

065=UPS Express Saver

059 = UPS 2. päeval õhutranspordiga (ennelõuna) (UPS 2nd Day Air A.M.)

008=UPS Expedited

002 = UPS 2. päeval õhutranspordiga (UPS 2nd Day Air)

011=UPS Standard

012 = UPS 3. päeval valikuline (UPS 3 Day Select)

003 = UPSi maismaaateenus