Ekspordi kasutajad

Kasutajate eksportimine

Üksikute kasutajate andmete käsitsi muutmise asemel võib haldur eksportida kasutajate andmed faili ning muuta korraga mitut kirjet. Seejärel on võimalik muudetud fail tagasi UPS CampusShipi importida.

  1. Kasutajate andmete eksportimiseks valige vasakpoolsel menüüalal Halda kasutajaid ning seejärel klõpsake Ekspordi kasutajaid. Kuvatakse kasutajate otsingu leht.
  2. Kõigi asukohale lisatud kasutajate leidmiseks sisestage asukoha nimi. Kui te ei ole kindel asukoha nime kirjapildis, valige asukoha nime otsimiseks käsk Otsi. Samuti võite soovi korral sisestada nime või fraasi, mille järgi asukoha otsingutulemusi filtreerida. Näiteks et leida kõik asukohaga X seotud kasutajad, kelle nimi on Smith, sisestage otsinguväljale "Smith" ning asukoha nime väljale asukoha X nimi.
  3. Valige tulemustest üks või mitut kasutajat. Kasutajate ekspordifaili loomiseks klõpsake Ekspordi andmed. Soovi korral võite klõpsata Vaata valikuid, kui teil on palju valikuid ning te soovite näha valitud väljade koondnimekirja. Kasutajate ekspordifaili loomiseks klõpsake Ekspordi andmed.
    Märkus: Tulemused võidakse kuvada mitmel lehel. Pikas tulemuste nimekirjas liikumiseks kasutage linke Edasi ja Tagasi.

Failide oleku eksportimine

Pärast ekspordikorralduse loomist on teil võimalik kontrollida ekraanilt oma ekspordikorralduse olekut.

Faili ekspordikorralduse olekuks võib olla:

  • Töötlemisel: see näitab, et ekspordikorraldust töödeldakse ning see lõpetatakse varsti, sõltuvalt faili suurusest. Uusima oleku vaatamiseks värskendage lehte.
  • Täidetud: kuvatakse andmete vaatamise link.
  • Täitmisel tekkisid vead: kuvatakse andmete ja vigade vaatamise lingid.
  • Nurjus: kuvatakse vigade vaatamise link.

Muude eksporditegevuste oleku kontrollimiseks valige olekutabeli sortimise ripploendist Näita kõiki, Ainult asukoha eksport, Ainult kasutaja eksport, Ainult aadressi eksport või Ainult viitenumbri eksport.