Muuda kasutajate asukohti

Kasutaja asukohtade muutmine

UPS CampusShip-is on teil võimalik muuta üksikute kasutajatega seotud asukohti või valida kasutajate rühmi ning muuta korraga kogu rühma asukohaseoseid, säästes sellega aega ja vaeva.
Märkus: Mõnede ekspordifunktsioonide kasutamiseks peavad teil olema ettevõtte halduri õigused.

  1. Valige vasakul menüüalal valiku Halda kasutajaid alt käsk Muuda kasutaja asukohta.
  2. Kasutajate otsimiseks sisestage otsingusõnad või kuni viis asukoha nime.
  3. Otsingutulemustes märgistage märkeruut iga sobiva kasutaja nime juures.
    Märkus: Tulemused võidakse kuvada mitmel lehel. Pikas tulemuste nimekirjas liikumiseks kasutage linke Edasi ja Tagasi.
  4. Märgitud kasutajate koondnimekirja vaatamiseks kasutage käsku Vaata valikuid. Selleks et avada kohe leht, mis võimaldab korraga kõiki kasutajate asukohaseoste muutmist, valige Muuda asukohta.
  5. Sisestage asukoha muutmise lehele kasutajatega seotava uue Asukoha nimi. Kui te ei ole kindel asukoha nime kirjapildis, valige käsk Otsi. Pärast uue asukoha nime sisestamist klõpsake Muuda asukohta, et siduda iga valitud kasutaja asukohamäärang uue asukohaga.