Haldusõigused

Ettevõtte- ja asukohahaldurite õigused

UPS CampusShipi haldurina võivad teie õigused ulatuda kõigist ettevõttetasandi õigustest (ettevõttehaldur) kuni kindla asukoha kindlate õigusteni (asukohahaldur).

Ettevõttehalduri õigused

Märkus: UPS CampusShip soovitab luua vähemalt kaks ettevõttehaldurit, et kindlustada ülesannte täitmine ka siis, kui üks neist puudub.

Ettevõttehaldurina on teil ettevõttetasandil kõik haldusõigused. Saate vaadata oma ettevõtte saatmistegevust kõigis osalevates asukohtades ning omate ettevõtteülest juurdepääsu ja õigusi kõigis UPS CampusShipi funktsioonides, nende hulgas järgmistes:

 • ettevõtte profiili vaatamine/muutmine
 • ettevõtte asukohtade lisamine/muutmine/kustutamine
 • kasutajate lisamine/muutmine/kustutamine
 • saatmisõiguste kogumi lisamine/muutmine/kustutamine
 • viitenumbrite lisamine/muutmine/kustutamine
 • ettevõtte aadressiraamatus olevate aadresside lisamine/muutmine/kustutamine
 • isiklikus aadressiraamatus olevate aadresside lisamine/muutmine/kustutamine
 • vaadata saatmisajalugu oma saadetiste, kasutaja, viitenumbri, asukoha või kõigi asukohtade järgi
 • kutsuda kogu ettevõtte saatmisajalugu kindla kuupäevavahemiku kohta
 • importida ettevõtte aadresse, asukohti, viitenumbreid, kasutajaid
 • lisada/muuta/kustutada aadressirühmi
 • IP-filtreerimise haldamine

Asukohahalduri õigused

Asukohahaldurina on teil kõik oma ettevõtte asukoha haldusõigused Saate vaadata kogu oma asukoha saatmistegevust ning pääseda juurde oma asukoha UPS CampusShipi funktsioonidele, mille hulka võivad kuuluda:

 • ettevõtte asukohtade lisamine/muutmine/kustutamine
 • kasutajate lisamine/muutmine/kustutamine
 • saatmisõiguste kogumite vaatamine
 • ettevõtte aadressiraamatus olevate aadresside lisamine/muutmine/kustutamine
 • isiklikus aadressiraamatus olevate aadresside lisamine/muutmine/kustutamine
 • ajaloo vaatamine oma saatmisajaloo, kasutaja, asukoha või kõigi asukohtade järgi
 • kutsuda saatmisajalugu asukoha või vajadusel asukohtade kohta kindlas kuupäevavahemikus
 • lisada/muuta/kustutada aadressirühmi


Märkus: Haldusõiguste andmine mis tahes muule määratud kasutajale võimaldab kasutajal vaadata asjakohast ettevõtteinfot ning lisada, muuta ja kustutada kasutajaid, saatmiseelsete kogumeid, viitenumbrite väärtuseid, saatmiskohti ja ettvõtte aadressiraamatut.

Seonduv info