Haldustasemed

Kuidas määrata haldustasemeid

Enne seadistamist määrake kindlaks, kui palju haldustasemeid teie ettevõttes on vaja, vastates allolevatele küsimustele:

  • Mitmel asukohal hakkab olema juurdepääs UPS CampusShip?
  • Kas kõigil kasutajatel hakkab olema juurdepääs kõigile UPS-i teenustele või on juurdepääsu vaja vaid teatud rühmadele?
  • Mitu inimest on seotud UPS CampusShipi süsteemi uuendamise ja haldamisega?


Märkus: Ettevõtte haldurina saate määrata UPS CampusShipi kasutajatele erinevaid haldusõigusi kuni asukoha haldurini välja. Need õigused võimaldavad kasutajatel vaadata kogu asjakohast ettevõtteinfot, muuta ettevõtte aadressiraamatut ning lisada, muuta ja kustutada kasutajaid, kasutajarühmi ja viitenumbreid.