Halda UPS CampusShipi

Ettevõtte asukohad

Ettevõtte asukohtade haldamise juhend. Käesolev juhend aitab teil sooritada järgmisi haldustoiminguid:

 • Asukohtade loomine
 • Asukohtade importimine
 • Asukohtade eksportimine
 • Asukohtade redigeerimine ja kustutamine

Saadetiste eesõiguste rühmad

Erinevate eesõiguste määramine teie ettevõtte erinevatele kasutajatele. Käesolev juhend sisaldab järgmist teavet:

 • eesõiguste vaikimisi rühmad
 • eesõiguste rühmade loomine
 • eesõiguste rühmade redigeerimine

Viitenumbrid

Viitenumbrite kasutamine teie ettevõtte saatmistoimingutes. Käesolev juhend aitab teil sooritada järgmisi konkreetseid toiminguid:

 • viitenumbrite loomine
 • viitenumbrite importimine
 • viitenumbrite eksportimine
 • viitenumbrite redigeerimine ja kustutamine

UPS CampusShip-i kasutajad

CampusShip-i kasutajate haldamine ettevõttes võimaldab neile määrata väga paindlikke eesõigusi. Käesolevas juhendis antakse teavet järgmiste toimingute kohta:

 • kasutajate loomine
 • kasutajate asukohtade muutmine
 • kasutajate importimine
 • kasutajate eksportimine
 • kasutajate redigeerimine ja kustutamine

Aadressiraamatud

UPS CampusShip aadressiraamatute kasutamise juhend. Käesolev juhend aitab teil sooritada järgmisi haldustoiminguid:

 • kirjete loomine
 • aadressiraamatute importimine
 • aadressiraamatute eksportimine
 • kirjete redigeerimine ja kustutamine
 • väliste aadressiraamatute kasutamine

Ajalugu

Saadetiste ajaloo kasutamine koos UPS CampusShip-iga. Käesolev juhend aitab teil sooritada järgmisi haldustoiminguid:

 • saadetiste ajaloo vaatamine
 • saadetiste ajaloo eksportimine