Impordi aadressiraamatud

Aadresside importimine

Üksikute aadresside käsitsi sisestamise asemel on halduril võimalik importida fail olemasolevasse aadressiraamatusse või kirjutada olemasolevate aadresside nimekiri üle.

Märkus: impordifunktsiooni kasutamiseks peavad teil olema halduri õigused.

  1. Valige ettevõtte aadressiraamatu või oma UPS-i aadressiraamatu all sakk Minu sätted ning kasutage valikut Impordi aadressid. Avaneval lehel on teil võimalik importida aadressikirjeid sisaldav fail. Teil on võimalik lisada need aadressid olemasolevale failile või kirjutada üle olemasoleva kasutajate rühma andmed.
  2. Faili importimiseks sisestage failitee ja nimi või leidke faili asukoht kaustades sirvimise abil. Pärast faili asukoha määramist valige Ava, misjärel ilmub tekst tekstiboksi Imporditav fail.
    Märkus: Imporditava faili laiend peab olema .csv.
  3. Pärast faili asukoha määramist valige imporditava failiga teostatav toiming.

    - Imporditava faili aadresside lisamiseks olemasolevale aadressiraamatule valige Lisa imporditav aadressiraamat aktiivsele nimekirjale.
    - Kasutajate olemasoleva teabe üle kirjutamiseks valige Kirjuta aktiivne nimekiri üle imporditava aadressiraamatuga.
  4. Protsessi alustamiseks valige Impordi. Lõpetamiseks valige Tühista.

Järgmised sammud

Lugege rohkem infot aadressiraamatute importimise kohta.

Impordifaili vorming: Aadressiraamatud