Täiendavad sammud

Pärast ettevõtte üldinfo ülevaatamist ja muutmist saate lisada uut infot (nt täiendavad asukohad, ettevõtte aadressiraamat, saatmisõiguste kogumid ja kasutajad).

Et palju infot on võimalik importida, mitte ei pea uuesti käsitsi sisestama, näitame, kuidas importida faile UPS CampusShipi halduse jaotisse. Failivormingu kohta leiate täpsemat infot ressursside jaotisest.

Ettevõtte asukohad

Nüüd saate luua või importida lisaasukohad vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Ettevõtte uute asukohtade loomiseks vaadake selle juhendi peatükist Ettevõtte asukohad jaotist Asukohtade loomine. Ettevõtte asukohtade importimise kohta vaadake selle juhendi peatükis Ettevõtte asukohad jaotist Asukohtade importimine.

Märkus: Kõik teie ettevõttes vajalikud asukohad tuleb määratleda, enne kui nendele saab määrata kasutajaid. Saadetise töötlemiseks UPS CampusShipi abil tuleb asukohale määrata kasutaja. Ettevõtte asukoha võib määratleda ühe või mitme osakonnana, millel on sama aadress. See võimaldab asukohtade korraldamises ja nimetamises maksimaalset paindlikkust.

Tagasi üles

Saatmisõigused

UPS CampusShip sisaldab nelja vaikimisi saadetiste eesõiguste rühma, mille abil määratakse erinevaid saatmise ja lisateenuste kasutamise õigusi. Teil on võimalik määrata kasutajale mis tahes vaikimisi rühma, muutmata selle eesõiguste sätteid, või kohandada rühma vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Pärast kohandatud eesõiguste rühmale nime andmist ja selle salvestamist saate seda rühma kasutajatele määrata. Saadetiste eesõiguste uue rühma loomiseks vaadake osas "Saadetiste eesõiguste rühmad" punkti Loo saadetiste eesõigusi.

Märkus: Kohandatud saadetiste eesõiguste rühm peab olema määratletud enne, kui seda on võimalik UPS CampusShip-i kasutajatele määrata. Näiteks kui teie ettevõte vajab vaikimisi rühmadest erinevaid saadetiste eesõiguste rühmi, peate vastavad rühmad looma enne nendele kasutajate lisamist.

Tagasi üles

Viitenumbrid

Nüüd on teil võimalik luua või importida viitenumbreid vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Viitenumbreid kasutatakse paki andmete (s.t kliendi/asja koodid, osakonna koodid, kulukoodid, projektinumbrid jne) salvestamiseks. UPS CampusShip toetab kuni kolme erinevat viitenumbrite nimekirja, mis võimaldab halduritel nõuda kasutajatelt ühe, kahe või kolme viitenumbri sisestamist, et lihtsustada ettevõtte juhtimistoiminguid.

Määrake kindlaks viitenumbrite väljade nimed ning otsustage, kas väljad vajavad õigsuse kontrolli (s.t sobimatute andmete sisestamisel kuvatakse veateade).

Uute viitenumbrite loomiseks lugege käesoleva juhendi viitenumbrite alaosa punkti Loo viitenumbreid. Uute viitenumbrite importimiseks lugege viitenumbrite alaosa punkti Impordi viitenumbreid.

Tagasi üles

Aadressiraamatud

Nüüd on teil võimalik luua või importida ettevõtte aadressiraamatut vastavalt oma ettevõtte vajadustele. Ettevõtte aadressiraamatu loomiseks lugege käesoleva juhendi aadressiraamatu alaosa punkti Loo kirjeid. Ettevõtte aadressiraamatu importimiseks lugege aadressiraamatu alaosa punkti Impordi aadressiraamatuid.

Tagasi üles

UPS CampusShip-i kasutajad

Nüüd on teil võimalik luua või importida UPS CampusShip-i kasutajaid. UPS CampusShip-i uute kasutajate loomiseks lugege käesoleva juhendi UPS CampusShip-i kasutajate alaosa punkti Loo kasutajaid. UPS CampusShip-i kasutajate importimiseks lugege UPS CampusShip-i kasutajate alaosa punkti Impordi kasutajaid.

Tagasi üles

UPS CampusShip-i kasutusele võtmine

UPS CampusShip on nüüd teie ettevõtte jaoks häälestatud ja kasutusvalmis.

UPS CampusShip-i kasutajateks määratud isikutel on võimalik süsteemi kasutama õppimiseks lugeda saatmisspikrit. Selle teabe vaatamiseks võivad kasutajad valida saki Saatmine ning klõpsata vasakpoolsel menüüalal valikut Spikker.

Märkus: UPS CampusShip-i funktsioonide ja võimalustega tutvumise ajal vajavad kasutajad teiepoolset juhendamist. See vajadus peaks aga kiiresti vähenema pärast seda, kui kasutajad on UPS CampusShip-i süsteemiga tutvunud ning omandanud selle kasutamiseks piisava vilumuse.

Tagasi üles

UPSi kontakt

Kui Teil on UPS CampusShip-i kohta küsimusi, pöörduge oma UPS CampusShip-i halduri poole. UPS CampusShip-i tehnilise toe poole pöördumiseks klõpsake järgnevat linki.

UPS CampusShip-i tehniline tugi