/
  • Coronavirus Update… Veel
  • UPS jätkab tegevust: Koroonaviirusega seotud teenusemuudatused… lisa… Veel
Liikuge põhiosani

Kuidas UPS koroonaviirusele reageerib

UPS jätkab ülemaailmseid vedusid. USAs loetakse UPSi riiklikult kriitiliselt taristuks ning seetõttu jätkub ettevõtte tegevus tavapäraselt. Samuti jätkame me vedusid üle kogu maailma, kus see lubatud on.

Nagu ikka, on meie tähtsaim prioriteet tagada meie töötajate, klientide ja allhankijate tervis ja ohutus, täites samal ajal oma teenusekohustusi. Te võite meilt oodata järgmist:

  • Meie lennu- ja maanteevedude võrgustike pidevat jälgimist, et tulla toime võimalike tõrkeallikatega meie lennu- ja maanteevedude võrgustikes.
  • Koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud valitsuste määrustest kinnipidamist.
  • Hoolikat juhiste ja teabe jagamist meie töötajatele üle kogu maailma, et leida kõige paremaid viise nakkuse leviku vältimiseks, tuginedes Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) suunistele ning USAs ka nakkuskontrolli keskuste ettekirjutustele. Palun tutvuge ka alltoodud KKK-ga.
  • Võimalust kontrollida UPS.com-i vahendusel oma saadetiste asukohta maailmas.
  • Kus võimalik, saate te registreeruda tasuta UPS My Choice’i kasutajaks, mis annab teile võimaluse esitada täpsemaid kättetoimetamisjuhiseid, nt kuhu jätta saadetised või kuhu need ümber suunata, ja samuti saate te selle kaudu kättetoimetamise teavitusi.

Lisateabe saamiseks nende probleemide kohta soovitame külastada WHO ja CDC koroonaviiruse teemalist KKK-d.

Korduma kippuvad küsimused koroonaviiruse kohta

UPSi uudised ja teave koroonaviiruse kohta

Tutvuge alltoodud infoga, kuna koroonaviirus mõjutab maailma eri piirkondi enneolematul viisil.

Lisateave meie pressikeskusestAvage link uues aknas

  • UPSist
  • Kuidas UPS koroonaviirusele reageerib