Liikuge põhiosani
Otsing

Ringluses on uus pettuskiri

Pettuskirjad on erinevates vormides ning on seotud UPSi poolt volitamata kolmandate isikute tegevusega. Neid e-posti teateid, mida saab liigitada ka "identiteedivarguseks" või "tüssamiseks," on üha enam ringvel ning need võivad tunduda õiguspärased, sest sisaldavad ettevõtte logo, värve või muid juriidilisi klausleid.

Teatatud on mitmetest e-posti teel saadetud pettuskirjadest (vaadake allpool toodud näidete nimekirja), millele lisandub aina uusi. Seda tüüpi e-kirjades esitatakse vigaseid linke, mis tulevad ilmsiks, kui hoida kursorit nende kohal. Vigased lingid võivad sisaldada pahavara, mis võib Teie arvuti enda valdustesse võtta.

Need ei ole õigusjärgsed UPSi kommunikatsioonivahendid ning sellise e-kirja saamisel ei tohiks Te esitatud linke järgida või manuseid klõpsata. Selle asemel lihtsalt kustutage e-kiri. Kui olete kogemata valinud lingi, tuleb viivitamatult käivitada viirusekontroll.

Vaadake näiteid pettust sisaldavate e-mailide kohtaAvage link uues aknas

Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et UPS ei nõua tasumist, isikuandmeid, finantsandmeid, kliendikontosid, ID-sid, salasõnu või arvete koopiaid pealesunnitud viisil e-posti, kirja, telefoni või faksi teel, kindlasti ei pakuta vahetuskaubana informatsiooni eest kaupade transportimist või muid teenuseid. UPS ei võta endale vastutust pettustest tulenevate mis tahes kulude või lisatasude eest.

Võitlus pettusega

  • UPSist
  • Ringluses on uus pettuskiri

Võta UPS-iga ühendust

Andke meile teada

Arvate, et olete saanud kelleltki , kes väidab end olema UPS, võltsitud e-maili? Edastage e-mail aadressile fraud@ups.com ja kustutage see oma postkastist.

Teatage UPS-ile pettusest