จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • บริการ UPS สำหรับขาไปและกลับจากอินเดีย… เพิ่มเติม
  • ระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ค้นหาจุดรับส่งที่อยู่ใกล้คุณ

ค้นหาจุดบริการรับฝากของ UPS ที่สะดวกต่อการจัดส่งและรับพัสดุของคุณ จุดบริการของเรายังมีบริการบรรจุหีบห่อ การส่งจดหมาย และบริการอื่นๆที่เหมาะสมต่อตารางของคุณเพื่อให้การส่งเป็นเรื่องง่าย

คำแนะนำ: คนขับรถของ UPS สามารถรับพัสดุของคุณได้ทันที หากมีฉลากUPS อยู่แล้ว
Powered By OneLink