Ekstragebyrer

Spidsbelastningsgebyrer fra UPS

I tider med ekstreme stigninger i mængden kan der indføres midlertidige spidsbelastningstillæg for at sikre, at vores netværk fortsat fungerer effektivt.

Som tidligere annonceret, vil der være et kapacitets spidsbelastningsgebyr på forsendelser fra Kina og Hongkong SAR til destinationer i Europa. Med virkning fra 1. november 2020 og indtil videre, vil prisen øges på de gebyrer, der pålægges forsendelser fra Kina og Hongkong SAR til Europa.

Som tidligere meddelt, pålægges et kapacitetsspidsbelastningsgebyr på UPS Worldwide Express, UPS Worldwide Express Freight, UPS Expedited og UPS Transborder Express-forsendelser, der sendes fra 19 lande i Europa til alle destinationer i verden og alle andre importforsendelser, der ankommer til og faktureres i disse 19 lande i Europa. Med virkning fra den 1. november 2020 og indtil videre, prisen vil øges på de spidsbelastningsgebyrer, der er gældende for UPS Worldwide Express Freight-forsendelser fra 19 lande i Europa, ligeledes vil prisen på de spidsbelastningsgebyrer, der er gældende for alle forsendelser fra de 19 lande i Europa til Australien/New Zealand.

Højsæsonsgebyr 2020Åbn link i et nyt vindue

Tilbage til toppen

Meddelelse om UPS Højsæsonsgebyr

For at forberede vores netværk, så vi fortsat kan levere enestående service, implementerer UPS midlertidige håndteringsafgifter på pakker, der opfylder specifikationer for Stor pakke, Over maksimalgrænser samt Ekstra håndtering.

Fra og med 1. november 2020 indtil 16. januar 2021 vil højsæsongebyrerne være et fast gebyr pr. pakke, ud over de eksisterende satser, tillæg og/eller gebyrer.

UPS Højsæsonsgebyr 2020Åbn link i et nyt vindue

Tilbage til toppen

Gebyr for manglende eller ugyldigt kontonummer

Et kontonummer er ugyldigt, hvis det ikke er den fakturerede parts korrekte kontonummer, eller hvis det er kontonummeret tilhørende en varemodtager eller tredjemand, som undlader at betale forsendelsesomkostningerne.

 • Der opkræves et gebyr pr. forsendelse for indenlandske og internationale forsendelser med manglende eller ugyldigt faktureringskontonummer. Hvis varemodtageren eller en tredjepart undlader at betale forsendelsesomkostningerne, vil den oprindelige afsender desuden blive faktureret et refusionsgebyr sammen med forsendelsesomkostningerne.

Tilbage til toppen

Over maksimum grænser

Pakker, med en faktisk vægt på mere end 150 pund (70 kg), eller som overstiger 108 tommer (274 cm) i længden, eller 157 tommer (400 cm) i kombineret længde og omkreds, når de måles med henblik på bestemmelse af deres volumetriske vægt, accepteres ikke til transport. Sådanne pakker pålægges et gebyr for overstørrelse, ud over alle andre relevante gebyrer, hvis de forekommer i UPS's pakkesystem. Pakker, der overstiger 157 tommer (400 cm) i kombineret længde og omkreds, pålægges også et gebyr for stor pakke.

Tilbage til toppen

Adressekorrigering

Hvis adressen er forkert, vil vi så vidt muligt prøve at finde den korrekte adresse og levere forsendelsen, hvis det er i det samme destinationsland. Afsenderen faktureres et ekstra gebyr for denne service. Du kan få vist gebyret for adressekorrektion i tabellen over ekstra gebyrer.

 

Tilbage til toppen

Indfortoldningsservice

UPS tilbyder gratis indfortoldning af rutinemæssige toldklareringer. Det er vores mål altid at levere en enkelt, gnidningsløs proces og hurtig toldklarering, som er vigtig, for at varerne kan blive leveret til tiden. På grund af forhåndsmeddelelserne via UPS netværket starter klareringsforberedelserne allerede når din forsendelse er under transport. Lovgivningen kræver en bestemt dokumentation til internationale forsendelser, og UPS har ekspertisen til at klargøre en komplet og nøjagtig eksportdokumentation. Vi tilbyder valgfri toldserviceydelser, der kan hjælpe dig med at undgå uforudsete forsinkelser af forsendelsen. Nogle af disse serviceydelser er pålagt ekstragebyrer. Du kan se sådanne gebyrer i tabellen med ekstragebyrer.

Yderligere gebyrer, der kan gælde for toldklareringsprocedurer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Klareringer, som involverer en anden officiel myndighed end toldmyndighederne.
 • Transitprocedurer
 • Oplagring
 • Toldinspektion
 • Efterbetalinger for toldinspektioner
 • Forsendelser klareret af en tredjepart


Kontakt en UPS repræsentant for at få yderligere oplysninger. Alle ekstragebyrer og gebyrer for ekstra serviceydelser er ekskl. afgifter.

Tilbage til toppen

Adgangsgebyr

UPS vil opkræve et gebyr for hver importforsendelse, der kræver en formel toldadgang.

Tilbage til toppen

Rapportgebyr

UPS vil opkræve et rapportgebyr for hver rapport eller datasæt sendt til kunden på kundens anmodning.

Tilbage til toppen

Administrationsgebyr

UPS vil opkræve et administrationsgebyr for enhver ekstraordinær fortoldningsopgave, som er udført på kunden anmodning.

Tilbage til toppen

Sende SAD-gebyr

UPS vil opkræve et gebyr for hver SAD-dokument sendt til kunden på kundens anmodning.

Tilbage til toppen

Kontakt altid på kundeforespørgsel

På kundens anmodning vil UPS kontakte the importøren for hver toldklarering.

Tilbage til toppen

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral giver afsendere, som er bevidste om deres klimapåvirkning, mulighed for at gøre en positiv indsats. Ved at gøre brug af UPS carbon neutral viser du dit engagement i forbindelse med klimaændinger, og det giver dig og dine modtagere mulighed for at være fælles om dette engagement. Når du vælger UPS carbon neutral, vil et fast gebyr blive tilføjet til din regning for hver af de udvalgte pakker.

Tilbage til toppen

Valutaomregningskurs

Gebyrer til en betalendes konto i fremmed valuta omregnes til den betalendes valuta ved hjælp af en ugentlig valutakurs, der indhentes via centralbankerne.

Tilbage til toppen

Udlæg for told og/eller afgifter

UPS's toldagenter har erfaring med komplicerede handelsforsendelser. Elektronisk overførsel af forsendelsesoplysninger hjælper med til at gøre toldklareringen hurtigere. UPS kan forudbetale gebyrer, moms og andre offentlige afgifter på vegne af betaleren. Du kan se gebyret for udlæg af told og/eller afgifter i tabellen med ekstragebyrer.

Tilbage til toppen

Gebyr for levering i udvidet område og yderområde

Gebyr for levering i yderområder
UPS tilbyder en afhentnings- og leveringsservice i yderområder, såvel som i byområder. Du skal betale et ekstra gebyr for hver forsendelse, som afhentes eller leveres i et udvidet område.

Gebyr for levering i fjernområder
Dette ekstragebyr er gældende ved levering til eller afhentning fra et område udenfor UPS' udvidede områder, som er mindre tilgængeligt i forhold til afhentninger og leveringer (indenrigs- og internationale services).

Tilbage til toppen

Renter på forsinket betaling

UPS sender dig en faktura for de serviceydelser du har benyttet dig af. Fakturaen angiver betalingsdatoen. Hvis UPS ikke modtager betaling på eller før denne dato, forbeholder vi os ret til at lægge renter på beløbet. Renten, som afgøres af den aktuelle rente, angives på fakturaen.

Tilbage til toppen

Gebyr for forsinket betaling

UPS sender dig en faktura for de leverede serviceydelser. Hvis fristen for betaling af en faktura er overskredet, kan UPS opkræve et gebyr for forsinket betaling. Det relevante beløb vil stå på din næste UPS-faktura. Dette gebyr er en et tillæg til eventuelle rentegebyrer og juridiske rettigheder og retsmidler, der står til for UPS rådighed.

Tilbage til toppen

Ekstragebyr for palle i overstørrelse

Afhængigt af oprindelsessted og destination, gælder dette tillægsgebyr for visse UPS Worldwide Express Freight forsendelser. For at afgøre hvorvidt et bestemt oprindelsessted eller destination har en begrænsning for overdimensioneret palle, bedes du gå til www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Tilbage til toppen

Modtager eller tredjepart nægter at betale

Hvis modtageren eller en tredjepart skal betale transportomkostningerne, og faktureringskontoen er ukorrekt eller mangler, søger UPS blandt sine oplysninger efter det korrekte kontonummer. Hvad enten kontonummeret findes eller ej, faktureres afsenderen for et ekstragebyr for manglende eller ugyldigt kontonummer.

Tilbage til toppen

Levering i boligområde

UPS sikrer leveringsservice til privatadresser såvel som virksomhedsadresser. En privatadresselevering er til et hjem, inklusiv en virksomhed, hvor der arbejdes hjemmefra. For hver privatadresselevering pålægges et tillægsgebyr per forsendelse.

Tilbage til toppen

Voksenunderskrift påkrævet

Brug "Voksenunderskrift påkrævet" for at forhindre mindreårige i at tage imod leveringer af varer af juridiske eller andre årsager. Dette kan være relevant for alkoholiske drikke og tobaksprodukter, men også for varer som du foretrækker, at en voksen tager imod.

Tilbage til toppen

Underskrift påkrævet

Normalt kræver UPS underskrift fra modtageren for alle leveringer. Som en undtagelse er leveringer i visse lande tilladt med 'Chaufførfrigivelse' (levering på et forudbestemt sted på modtagerens adresse uden behov for underskrift) eller en 'Postkassefrigivelse'. Postkassefrigivelsen giver chaufføren mulighed for at levere pakken i en sikret postkasse uden underskrift, så leveringen kan afsluttes uden at modtager er til stede ved leveringen.

Brug 'Underskrift påkrævet' for at undgå brug af chaufførfrigivelse eller postkassefrigivelse i de pågældende lande.

Tilbage til toppen

Særlig håndtering af uanbringelige forsendelser

Når UPS har forsøgt at levere en hvilken som helst global forsendelse uden at det er lykkedes, vil vi behandle din forsendelse i henhold til dine instruktioner. Afsenderen bliver opkrævet for transportomkostninger og et ekstragebyr for behandling for hver af de uanbringelige forsendelser. Se tabellen over ekstra gebyrer for at få prisoplysninger.

Dine forsendelser inden for EU og inden for dit land vil automatisk blive returneret med UPS Standard service (hvor denne tiilbydes). Transport- og brændstofomkostninger vil blive pålagt returforsendelsen.

Tilbage til toppen

Afgifter

Alle ekstragebyrer og gebyrer på valgfri serviceydelser er eksklusive afgifter. Hvor det er gældende, vil moms blive opkrævet i henhold til standardtaksten.

Tilbage til toppen

Genimport

Forsendelser der er blevet sendt fra oprindelseslandet til et andet land, og derefter genimporteres til oprindelseslandet (f.eks. varer der sendes til bearbejdelse, reparation eller i forbindelse med udstilling) kræver særlig behandling ved genimport, for at kunne gøre krav på toldfri adgang.

Tilbage til toppen

Varer i transit

EU's medlemslande har et fælles marked, som gør det muligt for varer at cirkulere frit mellem medlemslandene. Varer i fri cirkulation kræver ikke dokumentation for toldklarering, når de bevæger sig fra et medlemsland til et andet.

Hvis varerne ikke er i fri cirkulation, f.eks. varer, der er placeret i frilager uden toldklarering i EU, kræves der gyldig transitdokumentation, inkl. en faktura (varer i transit). Afsenderen skal sørge for et gyldigt transitdokument, så varerne kan flyttes fra afhentningsadressen til UPS eksportstedet. UPS kan påtage sig at stå for de transitformaliteter, der skal opfyldes, for at varerne kan flyttes fra det første eksportsted i afsenderlandet, og indtil de ankommer til UPS importstedet i modtagerlandet. Der bliver pålagt et ekstragebyr pr. transitforsendelse i forbindelse med forsendelser af typen Express Plus, Express og Express Saver inden for EU. Du kan se beløbet i oversigten over ekstragebyrer.

Tilbage til toppen

Gebyr for papirfaktura

UPS vil sende dig en faktura for tjenester leveret via din foretrukne metode. Hvis du ikke fravælger at modtage din faktura elektronisk, vil du blive opkrævet en afgift fra og med d. 6. august, 2018 for hver sendte papirfaktura.

Tilbage til toppen

Ekstra håndteringsgebyr

Der pålægges et gebyr for ekstra håndtering ved følgende varer:

 • Varer der er pakket i en ydre forsendelsesbeholder af metal eller træ
 • Cylinderformede varer, så som tønder, tromler, spande eller dæk, som ikke er pakket i en forsendelsesbeholder beklædt med bølgepap
 • Pakker, hvis længste side er længere end 100 cm, eller hvis den næstlængste side er længere end 76 cm
 • Pakker med en faktisk vægt på mere end 32 kg
 • Hver pakke i en forsendelse, hvor gennemsnitsvægten per pakke er over 32 kg, og hver pakkes vægt ikke er angivet i kildedokumentet eller i det anvendte automatiske forsendelsessystem fra UPS

UPS forbeholder sig også ret til at pålægge et gebyr for ekstra håndtering for alle pakke, der efter UPS' egen overbevisning kræver særlig håndtering.

På grund af den ekstra håndtering som dette kræver fra vores side, og de mulige forsinkelser i behandling af disse forsendelser som denne håndtering kan betyde, giver UPS ingen tilbagebetalingsgaranti for disse forsendelser. UPS giver derfor ikke pengene tilbage for forsendelsesomkostninger hvis forsendelser som kræver ekstra håndtering ikke leveres på det normalt planlagte tidspunkt for sådanne forsendelser.

Tilbage til toppen

Ekstragebyr for stor pakke

Der bliver pålagt et gebyr for store pakker for alle pakker, hvor summen af længde og omkreds [(2 x bredden) + (2 x højden)] overskrider 300 cm, men ikke overskrider den maksimale UPS-størrelse på 400 cm.

Store pakker er desuden underlagt en minimums-faktureringsvægt på 40 kg, udover ekstragebyret for store pakker.

Der vil ikke blive pålagt et ekstra håndteringsgebyr når der pålægges Ekstragebyr for stor pakke.

Hvor kan jeg få flere oplysninger