Ekstragebyrer

Spidsbelastnings-/efterspørgselsgebyrer fra UPS

Fra og med den 25. december 2022 og indtil videre, vil det maksimale spidsbelastnings-/efterspørgselsgebyr, der pålægges forsendelser med ekspres- og ekspresfragt fra Kina (fastland), Hongkong SAR og Macau SAR til 19 lande i Europa, vil falde.

Spidsbelastnings-/efterspørgselsgebyrer for 2022Åbn link i et nyt vindue

Tilbage til toppen

Gebyr for manglende eller ugyldigt kontonummer

Et kontonummer er ugyldigt, hvis det ikke er den fakturerede parts korrekte kontonummer, eller hvis det er kontonummeret tilhørende en varemodtager eller tredjemand, som undlader at betale forsendelsesomkostningerne.

 • Der opkræves et gebyr pr. forsendelse for indenlandske og internationale forsendelser med manglende eller ugyldigt faktureringskontonummer. Hvis varemodtageren eller en tredjepart undlader at betale forsendelsesomkostningerne, vil den oprindelige afsender desuden blive faktureret et refusionsgebyr sammen med forsendelsesomkostningerne.

Tilbage til toppen

Over maksimum grænser

Pakker, med en faktisk vægt på mere end 150 pund (70 kg), eller som overstiger 108 tommer (274 cm) i længden, eller 157 tommer (400 cm) i kombineret længde og omkreds, når de måles med henblik på bestemmelse af deres volumetriske vægt, accepteres ikke til transport. Sådanne pakker pålægges et gebyr for overstørrelse, ud over alle andre relevante gebyrer, hvis de forekommer i UPS's pakkesystem. Pakker, der overstiger 157 tommer (400 cm) i kombineret længde og omkreds, pålægges også et gebyr for stor pakke.

Tilbage til toppen

Adressekorrigering

Hvis adressen er forkert, vil vi så vidt muligt prøve at finde den korrekte adresse og levere forsendelsen, hvis det er i det samme destinationsland. Afsenderen faktureres et ekstra gebyr for denne service. Du kan få vist gebyret for adressekorrektion i tabellen over ekstra gebyrer.

 

Tilbage til toppen

Indfortoldningsservice

UPS tilbyder gratis indfortoldning af rutinemæssige toldklareringer. Det er vores mål altid at levere en enkelt, gnidningsløs proces og hurtig toldklarering, som er vigtig, for at varerne kan blive leveret til tiden. På grund af forhåndsmeddelelserne via UPS netværket starter klareringsforberedelserne allerede når din forsendelse er under transport. Lovgivningen kræver en bestemt dokumentation til internationale forsendelser, og UPS har ekspertisen til at klargøre en komplet og nøjagtig eksportdokumentation. Vi tilbyder valgfri toldserviceydelser, der kan hjælpe dig med at undgå uforudsete forsinkelser af forsendelsen. Nogle af disse serviceydelser er pålagt ekstragebyrer. Du kan se sådanne gebyrer i tabellen med ekstragebyrer.

Yderligere gebyrer, der kan gælde for toldklareringsprocedurer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Klareringer, som involverer en anden officiel myndighed end toldmyndighederne.
 • Transitprocedurer
 • Oplagring
 • Toldinspektion
 • Efterbetalinger for toldinspektioner
 • Forsendelser klareret af en tredjepart


Kontakt en UPS repræsentant for at få yderligere oplysninger. Alle ekstragebyrer og gebyrer for ekstra serviceydelser er ekskl. afgifter.

Tilbage til toppen

Gebyr for adgangsforberedelse

UPS opkræver et gebyr for hver importforsendelse, der er underlagt toldindgangskrav.

Tilbage til toppen

Rapportgebyr

UPS vil opkræve et rapportgebyr for hver rapport eller datasæt sendt til kunden på kundens anmodning.

Tilbage til toppen

Administrationsgebyr

UPS vil opkræve et administrationsgebyr for enhver ekstraordinær fortoldningsopgave, som er udført på kunden anmodning.

Tilbage til toppen

Sende SAD-gebyr

UPS vil opkræve et gebyr for hver SAD-dokument sendt til kunden på kundens anmodning.

Tilbage til toppen

Kontakt altid på kundeforespørgsel

På kundens anmodning vil UPS kontakte the importøren for hver toldklarering.

Tilbage til toppen

UPS carbon neutral

UPS carbon neutral giver afsendere, som er bevidste om deres klimapåvirkning, mulighed for at gøre en positiv indsats. Ved at gøre brug af UPS carbon neutral viser du dit engagement i forbindelse med klimaændinger, og det giver dig og dine modtagere mulighed for at være fælles om dette engagement. Når du vælger UPS carbon neutral, vil et fast gebyr blive tilføjet til din regning for hver af de udvalgte pakker.

Tilbage til toppen

Valutaomregningskurs

Gebyrer til en betalendes konto i fremmed valuta omregnes til den betalendes valuta ved hjælp af en ugentlig valutakurs, der indhentes via centralbankerne.

Tilbage til toppen

Udlæg for told og/eller afgifter

Importforsendelser er underlagt told og skatter. Hvis UPS forudbetaler afgifter, skatter og andre offentlige afgifter på betalers vegne, opkræves et gebyr baseret på den leverede vares egenværdi og det forudbetalte beløb.

Tilbage til toppen

Gebyr for levering i udvidet område og yderområde

Gebyr for levering i yderområder
UPS tilbyder en afhentnings- og leveringsservice i yderområder, såvel som i byområder. Du skal betale et ekstra gebyr for hver forsendelse, som afhentes eller leveres i et udvidet område.

Gebyr for levering i fjernområder
Dette ekstragebyr er gældende ved levering til eller afhentning fra et område udenfor UPS' udvidede områder, som er mindre tilgængeligt i forhold til afhentninger og leveringer (indenrigs- og internationale services).

Tilbage til toppen

Renter på forsinket betaling

UPS sender dig en faktura for de serviceydelser du har benyttet dig af. Fakturaen angiver betalingsdatoen. Hvis UPS ikke modtager betaling på eller før denne dato, forbeholder vi os ret til at lægge renter på beløbet. Renten, som afgøres af den aktuelle rente, angives på fakturaen.

Tilbage til toppen

Gebyr for forsinket betaling

UPS sender dig en faktura for de leverede serviceydelser. Hvis fristen for betaling af en faktura er overskredet, kan UPS opkræve et gebyr for forsinket betaling. Det relevante beløb vil stå på din næste UPS-faktura. Dette gebyr er en et tillæg til eventuelle rentegebyrer og juridiske rettigheder og retsmidler, der står til for UPS rådighed.

Tilbage til toppen

Ekstragebyr for palle i overstørrelse

Afhængigt af oprindelsessted og destination, gælder dette tillægsgebyr for visse UPS Worldwide Express Freight forsendelser. For at afgøre hvorvidt et bestemt oprindelsessted eller destination har en begrænsning for overdimensioneret palle, bedes du gå til www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Tilbage til toppen

Modtager eller tredjepart nægter at betale

Hvis modtageren eller en tredjepart skal betale transportomkostningerne, og faktureringskontoen er ukorrekt eller mangler, søger UPS blandt sine oplysninger efter det korrekte kontonummer. Hvad enten kontonummeret findes eller ej, faktureres afsenderen for et ekstragebyr for manglende eller ugyldigt kontonummer.

Tilbage til toppen

Levering i boligområde

UPS sikrer leveringsservice til privatadresser såvel som virksomhedsadresser. En privatadresselevering er til et hjem, inklusiv en virksomhed, hvor der arbejdes hjemmefra. For hver privatadresselevering pålægges et tillægsgebyr per forsendelse.

Tilbage til toppen

Voksenunderskrift påkrævet

Brug "Voksenunderskrift påkrævet" for at forhindre mindreårige i at tage imod leveringer af varer af juridiske eller andre årsager. Dette kan være relevant for alkoholiske drikke og tobaksprodukter, men også for varer som du foretrækker, at en voksen tager imod.

Tilbage til toppen

Underskrift påkrævet

Normalt kræver UPS underskrift fra modtageren for alle leveringer. Som en undtagelse er leveringer i visse lande tilladt med 'Chaufførfrigivelse' (levering på et forudbestemt sted på modtagerens adresse uden behov for underskrift) eller en 'Postkassefrigivelse'. Postkassefrigivelsen giver chaufføren mulighed for at levere pakken i en sikret postkasse uden underskrift, så leveringen kan afsluttes uden at modtager er til stede ved leveringen.

Brug 'Underskrift påkrævet' for at undgå brug af chaufførfrigivelse eller postkassefrigivelse i de pågældende lande.

Tilbage til toppen

Særlig håndtering af uanbringelige forsendelser

Når UPS har forsøgt at levere en hvilken som helst global forsendelse uden at det er lykkedes, vil vi behandle din forsendelse i henhold til dine instruktioner. Afsenderen bliver opkrævet for transportomkostninger og et ekstragebyr for behandling for hver af de uanbringelige forsendelser. Se tabellen over ekstra gebyrer for at få prisoplysninger.

Dine forsendelser inden for EU og inden for dit land vil automatisk blive returneret med UPS Standard service (hvor denne tiilbydes). Transport- og brændstofomkostninger vil blive pålagt returforsendelsen.

Tilbage til toppen

Afgifter

Alle ekstragebyrer og gebyrer på valgfri serviceydelser er eksklusive afgifter. Hvor det er gældende, vil moms blive opkrævet i henhold til standardtaksten.

Tilbage til toppen

Genimport

Forsendelser der er blevet sendt fra oprindelseslandet til et andet land, og derefter genimporteres til oprindelseslandet (f.eks. varer der sendes til bearbejdelse, reparation eller i forbindelse med udstilling) kræver særlig behandling ved genimport, for at kunne gøre krav på toldfri adgang.

Tilbage til toppen

Varer i transit

EU's medlemslande har et fælles marked, som gør det muligt for varer at cirkulere frit mellem medlemslandene. Varer i fri cirkulation kræver ikke dokumentation for toldklarering, når de bevæger sig fra et medlemsland til et andet.

Hvis varerne ikke er i fri cirkulation, f.eks. varer, der er placeret i frilager uden toldklarering i EU, kræves der gyldig transitdokumentation, inkl. en faktura (varer i transit). Afsenderen skal sørge for et gyldigt transitdokument, så varerne kan flyttes fra afhentningsadressen til UPS eksportstedet. UPS kan påtage sig at stå for de transitformaliteter, der skal opfyldes, for at varerne kan flyttes fra det første eksportsted i afsenderlandet, og indtil de ankommer til UPS importstedet i modtagerlandet. Der bliver pålagt et ekstragebyr pr. transitforsendelse i forbindelse med forsendelser af typen Express Plus, Express og Express Saver inden for EU. Du kan se beløbet i oversigten over ekstragebyrer.

Tilbage til toppen

Gebyr for papirfaktura

UPS vil sende dig en faktura for tjenester leveret via din foretrukne metode. Hvis du ikke fravælger at modtage din faktura elektronisk, vil du blive opkrævet en afgift fra og med d. 6. august, 2018 for hver sendte papirfaktura.

Tilbage til toppen

Ekstra håndteringsgebyr

Der pålægges et gebyr for ekstra håndtering ved følgende varer:

 • Varer der er pakket i en ydre forsendelsesbeholder af metal eller træ
 • Cylinderformede varer, så som tønder, tromler, spande eller dæk, som ikke er pakket i en forsendelsesbeholder beklædt med bølgepap
 • Pakker, hvis længste side er længere end 100 cm, eller hvis den næstlængste side er længere end 76 cm
 • Pakker med en faktisk vægt på mere end 32 kg
 • Hver pakke i en forsendelse, hvor gennemsnitsvægten per pakke er over 32 kg, og hver pakkes vægt ikke er angivet i kildedokumentet eller i det anvendte automatiske forsendelsessystem fra UPS

UPS forbeholder sig også ret til at pålægge et gebyr for ekstra håndtering for alle pakke, der efter UPS' egen overbevisning kræver særlig håndtering.

På grund af den ekstra håndtering som dette kræver fra vores side, og de mulige forsinkelser i behandling af disse forsendelser som denne håndtering kan betyde, giver UPS ingen tilbagebetalingsgaranti for disse forsendelser. UPS giver derfor ikke pengene tilbage for forsendelsesomkostninger hvis forsendelser som kræver ekstra håndtering ikke leveres på det normalt planlagte tidspunkt for sådanne forsendelser.

Tilbage til toppen

Ugentligt servicegebyr

En UPS-chauffør vil besøge dig én gang pr. arbejdsdag for at afhente dine forsendelser. Der vil blive pålagt et ugentligt servicegebyr

Tilbage til toppen

Afhentning på bestilling¹

Du kan få afhentet din forsendelse på din hjemadresse eller på kontoret ved at planlægge en afhentning online på ups.com eller ved at ringe på 35 25 80 80. UPS afhenter alle pakker med en enkelt serviceanmodning om afhentning. En afhentning kan planlægges for samme dag eller for en dag i fremtiden.

Der pålægges et servicegebyr for bestilling af afhentning for elektronisk returlabel, udskrift af returlabel og normal eller alternativ adresse til afhentning. Kontantbetalinger er tilgængelige for serviceydelsen bestilling af afhentning.

Gebyrer varierer afhængigt af typen af afhentning:

 • Samme dag via telefon
 • Samme dag via internet
 • Fremtidig dag via telefon
 • Fremtidig dag via internet

Denne ændring gælder ikke for:

 • En daglig kundes fastlagte tider for afhentning (se daglig afhentning)
 • Afhentning af returneret pakke inkluderet i 1 UPS-afhentningsforsøg og 3 UPS-afhentningsforsøg Returns Plus-serviceydelser. Hvis et UPS 1-afhentningsforsøg på Returns Plus-afhentning ikke lykkes, vil alle efterfølgende afhentninger blive pålagt gebyret.
 • Afhentninger, der indeholder internationale forsendelser til destinationer uden for Den Europæiske Union inden for afhentningsstoppet.

UPS Worldwide Express Freight®-afhentning eller -indlevering kan enten planlægges på ups.com eller ved at ringe til UPS. UPS Worldwide Express Freight-afhentninger kan ikke kombineres med UPS Standard- eller Express-afhentninger af små pakker

Tilbage til toppen

Ekstragebyr for stor pakke

Der bliver pålagt et gebyr for store pakker for alle pakker, hvor summen af længde og omkreds [(2 x bredden) + (2 x højden)] overskrider 300 cm, men ikke overskrider den maksimale UPS-størrelse på 400 cm.

Store pakker er desuden underlagt en minimums-faktureringsvægt på 40 kg, udover ekstragebyret for store pakker.

Der vil ikke blive pålagt et ekstra håndteringsgebyr når der pålægges Ekstragebyr for stor pakke.

Grænseafgift for Storbritannien

Der vil blive opkrævet et gebyr med virkning fra 01/01/2021 på alle forsendelser (undtagen breve og dokumenter), der eksporteres og importeres mellem EU-lande og Storbritannien (England, Skotland og Wales) samt forsendelser mellem Nordirland og Storbritannien. Dette gebyr dækker de trinvise transport- og håndteringsomkostninger, der forekommer på grund af netværksjusteringer. Det dækker ikke yderligere speditørtjenester.

Hvor kan jeg få flere oplysninger