/
 • Coronavirus Update...Mere
 • UPS holder forretningen åben: påvirkninger af servicen relateret til Coronavirus...Mere
Spring over og gå til hovedindhold

Liste over forbudte varer til import

Forbudte varer

Vi sender ikke følgende varer:

 • Alkoholiske drikke
 • Dyreskind (fra vilde dyr)
 • Varer med høj værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, guld og sølv)
 • Farligt gods
 • Skydevåben
 • Pelse
 • Elfenben og produkter fremstillet af elfenben
 • Levende dyr
 • Penge og omsættelige papirer
 • Fordærvelige varer
 • Personlige effekter (bortset fra til USA)
 • Planter
 • Pornografisk materiale
 • Frø
 • Frimærker med en høj værdi
 • Tobak og tobaksprodukter
 • Baggage uden ledsager

I visse lande er der andre varer, der er forbudte, eller som der er andre begrænsninger på. Det er afsenderens ansvar, at de gældende love og regulativer i de enkelte lande overholdes. Afsenderen skal også være bekendt med hvert lands oversigt over forbudte varer (eksport).

UPS forbeholder sig ret til at afvise eller suspendere transport af pakker, som ikke indeholder detaljerede kontaktoplysninger for afsender og modtager, og af gods som efter vores mening ikke er egnet til transport, eller som ikke er tilstrækkeligt beskrevet, klassificeret eller pakket og mærket, så det er egnet til transport og vedlagt den nødvendige dokumentation.

UPS vil ikke transportere gods, som er forbudt i følge lovgivningen i oprindelses- eller destinationslandet, som bryder gældende eksport- eller importlovgivning eller anden lovgivning, udsætter vores ansatte, agenter eller underleverandører eller transportmetoder for fare eller som efter vores mening tilsmudser, fordærver eller på anden måde ødelægger gods eller udstyr, eller som det af økonomiske eller funktionsmæssige årsager ikke kan lade sig gøre at transportere.

Levering af forbudte varer på kontraktmæssig basis med UPS:

Visse af de varer, som vi angiver som forbudte, kan accepteres af UPS på kontraktmæssig basis for afsendere med regelmæssige mængder, og som overholder alle bestemmelser.

Ikke alle varer kan sendes til alle lande.

Kontakt det lokale UPS-kontor for at få flere oplysninger.

Kontakt UPS