Indvendig emballering

Isolering

Den indvendige emballering beskytter forsendelsen under distributionen. En god indvendig emballering beskytter produktet mod rystelser og stød, og vender herefter tilbage til sin oprindelige form for at give yderligere beskyttelse. Der findes flere forskellige typer indvendig emballering og pakkemetoder, som du kan bruge, når du sender en pakke.

Materialer til indvendig emballering


Løst fyld
Bruges især som udfyldningsmateriale til lette varer. Denne type indvendig emballering anbefales ikke til indpakning af flade, smalle eller kompakte produkter, som kan bevæge sig inden i pakken. Eftersom løst fyld kan flytte sig og synke under distributionen, kan produktet  flytte sig inde i pakken og dermed være i større risiko for at blive beskadiget. Ved brug af løst fyld anbefaler vi, at man lægger mindst 5 cm langs alle beholderens sider. Derudover skal pakken overfyldes let for at tage højde for, at det flytter sig og synker. Løst fyld som f.eks. polystyrenkugler er statisk elektriske og kan skade elektroniske genstande. Der bør derfor bruges anti-statiske kugler til beskyttelse af elektroniske genstande. Brug plastikposer, bobleplast eller andet til at indpakke genstanden således, at der ikke kan komme kugler ind på steder, hvor de kan skade varerne.

Bobleplast
Emballeringsmateriale, der består af luftbobler, som indkapsles mellem to plastikstykker, der samles og forsegles. Denne proces gør, at bobleplast beskytter mod stød. Bobleplast giver en god beskyttelse af lette genstande, er fleksibelt og kan bruges til stort set alle former og produktstørrelser. Det bør ikke bruges til indpakning af tunge varer. Når du bruger bobleplast, skal du bruge flere lag for at sikre, at hele varen er beskyttet, herunder hjørner og kanter.

Polyetylen skumfolie
Et let, blødt og elastisk indpakningsmateriale i form af skum, som giver en enestående overfladebeskyttelse og har støddæmpende egenskaber. Ideelt til beskyttelse af lette genstande.

Oppustelig emballage
Oppustelig emballage bruger lufttryk til at sikre og holde produkter på plads i forsendelsesbeholderen og giver støddæmpning vha. luft. Ekstreme klimaforhold påvirker lufttrykket i poserne. Under meget kolde forhold nedsættes mængden af luft, hvilket giver mere plads i pakken og øger risikoen for, at genstanden beskadiges. Under meget varme forhold udvider luftposerne sig, hvilket kan forøge trykket på samlingerne i forsendelsesbeholderen.

Højdeændringer påvirker også mængden af luft i luftposerne. Hvis pakken transporteres fra højt placerede områder til lavt placerede områder (f.eks. hvis en forsendelse sendes fra en by i de franske alper til Danmark) bliver luftposerne mindre, og hvis det modsatte gør sig gældende bliver luftposerne større.

Opskummet plast og skumposer
Opskummet plast eller underlag i form af skumposer er formet vha. en kemisk blanding, der udvider sig og danner en beskyttende form omkring det pågældende indhold. Det indsprøjtede skum danner en form om alle genstande, understøtter hjørner, beskytter kanter og er nyttig, når det er nødvendigt med støddæmpning. Du får det bedste resultat, når skummet er ligeligt fordelt omkring genstandene. Ellers beskytter skummet ikke genstandene. Vælg den skumtæthed, der opfylder emballeringsbehovet. Dette kan variere fra at udfylde tomrum i kassen til at yde en høj grad af beskyttelse.

Kraftpapir
Kraftpapir (ikke avispapir eller reklamer) foldes og krølles for at udfylde det tomme rum i pakker indeholdende lette/mellemtunge varer, der ikke er skrøbelige. Når du bruger kraftpapir, skal du presse papiret godt sammen og bruge mindst 5,08 cm papir rundt om og imellem genstandene i kassen. Sørg for, at der mindst er 5 cm kraftpapir langs alle kassens sider.

Papirindpakning
Flerlaget papir (ikke aviser eller reklamer) er ideelt til indpakning af mellemstore og store genstande, der ikke er skrøbelige, og som kan kræve fugtopsugning. Papirindpakning er meget velegnet til udfyldning af tomme huller.

Ekspanderet polystyrenskum (EPS)
EPS er en type letvægtsskum, der kan formes, er billigt og som har støddæmpende egenskaber. EPS har ofte ribber, som trykkes sammen ved stød og herefter vender tilbage til den oprindelige form. Det er ikke så elastisk som andre skumblandinger, som f.eks. polyetylen og polyuretan. EPS er velegnet til forsendelser med mindre skrøbelige genstande.

Polyetylenskum (PE)
PE er en type celleskum med et lavt massefylde. Formet eller fabrikeret PE giver den bedste form for beskyttelse mod stød og rystelser, hvilket gør det velegnet til indpakning af skrøbelige genstande eller genstande af høj værdi.

Polyuretanskum (PU)
Polyuretan er en fleksibel type skum med et lavt massefylde, der har gode støddæmpende egenskaber og elasticitet. Da denne type skum er let og fleksibel, er den mest velegnet til lette forsendelser.

Bølgepap
To eller flere lag enkeltvægget eller dobbeltvægget bølgepap kan limes sammen til blokke eller underlag. Disse underlag kan bruges som et beskyttende lag mellem produktet og beholderen. Bølgepapunderlag er bedst til tunge, halv- eller ikke-skrøbelige produkter. Bølgepap kan formes til bakker, mellemlægsstrimler, skilleplader og anden emballering, der bruges til indpakning af halv- til ikke-skrøbelige produkter samt til at forstærke forsendelsesbeholderen.

Emballeringsmetoder

Blokering og afstivning
Ved at bruge et elastisk materiale kan du blokere og afstive forsendelser ved at absorbere stødkraften og lede den mod produktets stærkeste punkt. Blokering og afstivning er den foretrukne metode til indpakning og beskyttelse af tunge pakker.

Flydning/udstopning
Flydning er en indpakningsmetode, hvor et objekt omgives af små stykker støddæmpende materiale, der flytter sig eller flyder for at udfylde tomme rum i pakken og fordele stødet til hele produktets overflade.

Indpakning
Individuelle stykker kan pakkes ind vha. diverse foliematerialer for at beskytte små genstande. Denne metode er ikke velegnet til beskyttelse af tunge produkter.

Ophængning
Ophængning er en metode til at beskytte indpakkede produkter ved at holde dem væk fra beholderens sider. Du kan bruge remme, tape, stropper, polyfilm eller andre materialer, der kan bruges til at fastholde produktet på en fleksibel måde.

Formet indkapsling
Formet indkapsling tilpasser sig produktets form og fordeler trykket til hele produktet.