Information om kølemidler

Indpakningsmaterialer

Kølemidler anvendes til at holde temperaturfølsomme produkter kolde eller frosne under transporten.Tænk på følgende, når du skal sende temperaturfølsomme produkter:

 • Hvilke temperaturer skal dit produkt opbevares under?
 • Hvor meget vejer dit produkt og hvad er dimensionerne på det?
 • Sendes dine produkter afhængigt af årstiden eller hele året rundt?
 • Vil du regelmæssigt have forsendelser til den samme kunde, enkelte forsendelser til forskellige kunder eller en kombination af dette?
 • Hvordan er dine kunder fordelt geografisk?
 • Hvad er den forventede forsendelsestid for dit produkt?
 • Kræver dit produkt forsendelse med garanteret levering tidligt om morgenen den følgende dag eller kan det forsendes over 3-5 dage?

Tøris (frosset kuldioxid) og gel kølemidler er de mest almindelige kølemidler til forsendelser.

Tøris fås som blokke eller i pilleform og har enm overflade temeratur på minus 78 gr. C. Når tøris smelter, fortrænger den ilt og fryser. Der skal udvises ekstra varsomhed ved håndtering af tøris og der kan gælde særlige regler ved håndtering af farlige materialer. Forsendelser med tøris kan kun ske på kontrakt. Kontakt UPS for yderligere information.

Gel kølemidler fås som blokke eller i indpakningsform. De bruges til at holde produkterne afkølet på mellem 16  og minus 1 gr. C.

Alle afkølede pakker, der sendes med UPS, skal tydeligt være afmærkede med:

1. Hvilket kølemiddel, der anvendes i pakken
2. Mængden af kølemiddel, der anvendes i pakken
3. Hvilken type produkt, der afkøles i pakken

Andre forhold

 • Placér ikke kølemidlet i bunden af pakken, da kold luft ikke cirkulerer
 • Al tom plads i pakken fyldes med passende pakkemateriale for at forhindre indholdet i at bevæge sig
 • Pak temperaturfølsomme produkter i to plastikposer eller med absorberende materiale i en plastikindpakning
 • Undgå at sende temperaturfølsomme produkter hen over weekends
 • Tøris pakkes i papir eller pap for at forsinke optøningen og for at udfylde eventuel overskydende plads
 • Når der anvendes tøris, skal den isolerede pakke ikke lukkes helt til. Ventilation er nødvendig for at kuldioxidgas kan komme ud

Tilbage til toppen