UPS Vejledning om handelsfakturaer

Vejledning om handelsfakturaer

 

De lagrede oplysninger på fakturaen bliver brugt til toldklarering og vurdering af relevante skatter og afgifter, der opkræves af destinationslandet.

Angiv følgende oplysninger:

 1. Angiv fulde navn og adresse på afsender (typisk kaldet eksportøren) i forsendelsesoplysninger.
  • Kontroller, at kontaktpersonens navn og telefonnummer er medtaget.
  • Angiv CVR-nr. eller momsnummer, hvis det er relevant.
 2. Angiv varemodtagers fulde navn og adresse i Send til.
  • Medtag destinationslandet, provins/territorium samt postnummer.
  • For at sikre hurtigt klarering og levering skal du medtage kontaktpersonens navn og telefonnummer.
  • Medtag CVR-nr. eller momsnummer på modtager/varemodtager, hvis det er relevant.  Du kan medtage dette nummer i din returforsendelse eller på pakkelabelen.
 3. Angiv datoen.
 4. Angiv nummer på ordre, faktura eller returgodkendelse, hvis det er relevant (se dokumentationen inkluderet i returpakken fra returudbyderen).
 5. Angiv salgsbetingelser (Incoterm), der definerer de gebyrer, der er inkluderet i den samlede værdi på fakturaen.  Eksempler omfatter CFR (omkostninger og fragt) og CIF (omkostninger, forsikringer og fragt).
 6. Angiv eksportårsagen.  Eksempler omfatter repareration, returnering, forkert størrelse, salg og midlertidig import.
 7. Lad solgt til: stå tomt.\
 8. Angiv en komplet indholdsbeskrivelse og -værdi for hver separat enhed eller vare.  Undgå generelle betegnelser som "dele", "prøver" eller "tøj".  De individuelle beskrivelser skal klart angive, hvilken genstand der er tale om, hvad den er lavet af, og hvad den bruges til.
 9. Medtag følgende for hver genstand:
  • Antal enheder: Antal genstande af hver vare.
  • Måleenhed: For eksempel hver, dusin og kasser.
  • Harmonized Tariff-kode: Klassificering af hver vare.  Angiv, hvis den kendes.
  • Oprindelsesland: Land eller område, hvor varen er fremstillet.
  • Enhedsværdi: Pengebeløb der angiver hver vares værdi eller pris.  For prøver eller ting uden kommerciel værdi skal du angive en nominel eller rimelig markedsværdi i toldøjemed.
  • Samlet værdi: Sum af antal enheder gange enheders værdi.
  • Betalingsvaluta: Valutaeksempler kan være USD = amerikanske dollars, EUR = euro og CAD = canadiske dollars.
 10. Angiv yderligere kommentarer om nødvendigt. Dette er ekstra oplysninger om varen.  Eksempler på kommentarer for at identificere særlige forhold, der kan være relevante, er "vare returneres til reparation, og værdien er kun i toldøjemed", eller "varen importeres midlertidigt".
 11. Angiv en deklarationserklæring. Dette er den juridiske forklaring krævet af USA på fakturaen for varer, der kræver licens, licensfritagelse eller undtagelse.  Vi anbefaler, at du noterer erklæringen på din faktura for alle varer.
 12. Angiv faktureringslinjetotal. Dette er summen af hver faktureringslinje ovenfor.
 13. Angiv en rabat hvis relevant. Dette er beløbet fratrukket fra den samlede værdi.
 14. Angiv fragt- eller transportgebyrer, hvis de kendes. Dette er omkostninger ved at transportere varer. Hvis det er inkluderet i det samlede fakturabeløb, skal du angive INKLUDERET. Lad ellers stå tomt.
 15. Angiv forsikringsgebyrer, hvis de kendes. Dette er beløbet betalt til at dække erstatningsudgifter. Hvis det er inkluderet i det samlede fakturabeløb, skal du angive INKLUDERET. Lad ellers stå tomt.
 16. Angiv andre gebyrer eller tillægsgebyrer, hvis de kendes.
 17. Angiv det samlede fakturabeløb. Dette er summen af alle beløb.
 18. Oplys signatur og titel på afsender og datoenfor signatur. Denne oplysning er påkrævet til alle internationale forsendelser.
 19. Angiv det samlede antal af pakker i denne forsendelse.
 20. Angiv den samlede vægt på alle pakker i denne forsendelse. Du skal angive samlet vægt i kilo eller pund.
 21. Medtag en original faktura og to kopier af fakturaen sammen med returforsendelsen.
 22. Underskriv fakturaen og forsendelseslabelen.