Sådan undgår du at skulle klage

Gennemgå Oversigt over, hvordan du undgår at skulle klage og Mærkningstips for at hjælpe med at mindske sandsynligheden for, at du får brug for at indberette et problem.

Hvis din klage er blevet afvist, kan du vælge en klageafvisningsårsag nedenfor for at læse nyttige forslag udviklet af UPS's emballageingeniører.

Oversigt over, hvordan du undgår klager

For at bidrage til at undgå, at varer bliver beskadiget eller går tabt, anbefaler vi at du følger disse gode råd, når du gør din pakke klar:

 1. Vælg nye, solidt konstruerede kasser i bølgepap til at give din pakke en passende vægtstøtte.
 2. Send kasserne i forsendelsesbeholdere af bølgepap.
 3. Sørg for sikker forsegling af indhold, der risikerer at lække.
 4. For at beskytte varen under forsendelsen bør du efterlade 5 cm plads omkring den.
 5. Forstærk pakkens kanter for at forhindre dem i at bøje.
 6. Forsegl pakkens lukninger sikkert med tapeforstærkning.
 7. Medtag den fulde adresse og telefonnummer på mærkaten.
 8. Kontrollér, at mærkatens lim passer til pakkens overflade for at forhindre, at mærkaten trævler op/skaller af eller falder af varer som tæpper, stofruller og udstillingskasser.
 9. Anbring en ekstra adressemærkat inde i pakken, ifald den ydre mærkat bliver ødelagt eller ulæselig.

Få mere hjælp til emballering

Tilbage til toppen

Mærkningstips

Udfyldning af mærkaten:

 • Medtag modtagerens postnummer (hvor det er relevant) samt hele adressen, kontaktnavnet og telefonnummeret på mærkaten. Tilføj værelses-, lejligheds- eller enhedsnummer, hvis det er relevant.
 • Gør alt, hvad du kan, for at få en adresse med vejnavn. Hvis du bruger en postboksadresse, skal du medtage modtagerens telefonnummer på mærkaten. UPS godtager ikke adresser til Army Post Office (APO) eller Fleet Post Office (FPO).
 • Medtag altid hele din returadresse, herunder hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer. For internationale forsendelser skal du medtage navnet på en kontaktperson, telefonnummer og postnummer.

Placering af mærkaten:

 • Placer mærkaten på en flad overflade på toppen af pakken. Hvis mærkaten placeres på en samling, kant, lukning eller oven på forseglingstape, kan det hæmme læseligheden.
 • Placer kun én adressemærkat på kassen. Hvis du anvender en pakkeseddel, skal den anbringes på samme side af kassen som adressemærkaten. Når du genbruger kasser, skal du fjerne eller overstrege eventuelle gamle mærkater eller mærkninger.
 • Læg en kopi af mærkaten eller en anden form for adresseoplysninger i pakken. Dette vil hjælpe os med at lokalisere pakken, hvis mærkaten eller kassen bliver beskadiget.
 • Sørg for, at mærkaten sidder fast på den overflade, den placeres på, da visse produkter kan være afvisende over for klæbende bagsider (f.eks. dæk, golftasker osv.).
Tilbage til toppen

Årsag til afvisning: Pakken er ikke tilstrækkeligt forseglet eller kunne ikke lukkes

Specifikke klageafvisninger, som kan finde sted som følge af utilstrækkelig forsegling eller lukning, er:

 • Lukning af pakken var ikke tilstrækkelig og mislykkedes, hvorved varen kan falde ud.
 • Pakken var ikke tilstrækkeligt lukket eller forseglet.

Sådan forsegles pakker sikkert

Anvend tre stykker tape på både toppen og bunden af kassen, så midtersamlingen og to kantsamlinger er forseglede.

Benyt en stærk tape, f.eks.:

 • Trykfølsom plastiktape, som er mindst 5,1 cm bredt
 • Nylonforstærket filamenttape, som er mindst 5,1 cm bredt
 • Vandaktiveret, forstærket tape, som er mindst 7,6 cm bredt

Undlad at bruge afdækningstape, cellofantape, gaffatape, vandaktiveret papirtape, snor eller at pakke kassen ind i papir, da dette ikke vil give en tilstrækkeligt stærk forsegling.

Tilbage til toppen

Reden voor afwijzing van de claim: Onvoldoende verpakking, opvulmateriaal of bescherming

Claims kunnen worden afgewezen vanwege onvoldoende verpakking, opvulmateriaal of bescherming als:

 • de koopwaar niet op de juiste manier in de verpakking is geplaatst om deze voldoende te beschermen.
 • er onvoldoende opvulmateriaal in de doos met de koopwaar zat.
 • de verpakking niet afdoende was om de koopwaar te beschermen.

Koopwaar goed beschermen

Elk artikel in de verpakking moet afzonderlijk zijn verpakt en beschermd zijn met voldoende opvulmateriaal. Elk artikel moet zijn omringd met minimaal 5,08 cm (2 inch) aan opvulmateriaal en moet op minimaal 5,08 cm (2 inch) afstand van de wanden van de doos zijn geplaatst. Dit voorkomt dat producten beschadigd raken doordat ze tegen elkaar botsen en beschermt de inhoud tegen schokken en trillingen, die van buiten de doos overgebracht kunnen worden naar de inhoud. Kwetsbare artikelen zoals elektronica, glas, aardewerk en kunstwerken moeten zijn gescheiden van elkaar en van de hoeken, zijkanten, bovenkant en onderkant van de doos. Bij deze artikelen kan extra opvulmateriaal of een dubbele doos (omdoos) nodig zijn.

Meer informatie over verpakkingsmaterialen

Tilbage til toppen

Årsag til afvisning: Utilstrækkelig vægtunderstøttelse

Specifikke klageafvisninger, som kan finde sted som følge af utilstrækkelig vægtunderstøttelse, er:

 • Den enkeltvæggede (eller dobbeltvæggede) kasse var ikke nok til at understøtte produktets vægt.

Sådan fastslår du, om kassen er stærk nok til at understøtte indholdets vægt

Vi anbefaler at vælge en kasse med en styrke, der egner sig til dens indhold, på baggrund af UPS-retningslinjerne for kassestyrke. Overskrid aldrig kassens maksimale bruttovægtgrænse, som står på kasseproducentens certifikat på en af bundflapperne på de fleste kasser. Efter flere års afprøvning og analyse har ingeniører hos Customer Solutions Package Lab udviklet specifikationer for kassestyrke til distribution af enkeltpakker.

Få råd vedrørende emballage

Tilbage til toppen

Årsag til afvisning: Produktets emballagelukning fejlede, så der opstod en lækage

Sådan forsegles indhold i risiko for lækage sikkert

Sørg for, at hætter eller dæksler sidder fast, så de ikke løsner sig under transporten og medfører lækage. Det anbefales, at du tilføjer en varmeinduceret folieforsegling for at hjælpe med at forhindre lækage.

Når du sender væsker i en forseglet flaske, er det vigtigt at anvende lukninger med det korrekte applikationsmoment for at sikre, at tætningen sammenpresses og danner en stærk forsegling. Korrekt applikationsmoment vil også hjælpe med at forhindre, at lukningerne lirker sig op under vibration. Væsker i plastikflasker skal adskilles fra hinanden i forsendelsesbeholderen af bølgepap. Det anbefales at anvende skillevægge af bølgepap, så hver flaske får sit eget rum.

Tilbage til toppen

Årsag til afvisning: Skade på den eksterne æske som følge af manglende beskyttelse

Sådan sendes æsker med brug af beskyttelse

Nogle varer ankommer i egne beholdere eller æsker. Disse er muligvis ikke holdbare nok til at beskytte indholdet under forsendelse. Ligeledes er disse æskers ydre muligvis ikke egnet til at holde på klæbemidler, hvilket medfører, at mærkater falder af under transport. For at mindske sandsynligheden for, at disse varer havner hos UPS's afdeling for forsvundne varer, anbefaler vi, at du anbringer æsker i en forsendelsesbeholder af bølgepap og følger UPS-retningslinjerne for kassestyrke.

Få råd vedrørende emballage

Tilbage til toppen

Årsag til afvisning: Pakken manglede kantbeskyttelse, der skulle forhindre den i at bøje

Sådan beskytter du pakkens kanter for at forhindre, at de bøjer

Overvej at øge kassens styrke eller brug en vinkelplade til at øge pakkens søjlestyrke. Begge muligheder vil hjælpe med at forhindre, at hjørner og kanter bliver bøjede.

Bemærk: Denne side indeholder generelle emballeringsretningslinjer, der illustrerer de anbefalede mindstekrav for tilstrækkelig beskyttelse at en pakkes indhold. Afhængigt at pakkens indhold kan yderligere skridt være nødvendige for at sikre, at pakkerne er tilstrækkeligt og sikkert pakkede, emballerede og polstrede til transport.

Få mere hjælp til emballering

Tilbage til toppen

Beslægtede link

Pakkeklargøring

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du klargør din pakke til forsendelse, i:

Emballeringstips

Retningslinjer for pakkeklargøring