UPS opkøber den multinationale leverandør af sundhedsplejelogistik Bomi Group

Opkøbet vil forbedre de globale sundhedslogistikmuligheder fra start til slut og udvide omfanget og ekspertisen i Europa og Latinamerika

En kvinde i en UPS Healthcare-uniform sorterer ordrer

UPS (NYSE: UPS) annoncerede i dag planer om at opkøbe Bomi Group, en af branchens førende multinationale leverandører af sundhedsplejelogistik. Transaktionen vil tilføje temperaturkontrollerede faciliteter i 14 lande og næsten 3.000 højt kvalificerede Bomi Group-medarbejdere til UPS Healthcare-netværket i Europa og Latinamerika.

"Som en førende global sundhedsplejelogistikvirksomhed forbedrer Bomi vores portefølje af serviceydelser og fremskynder vores rejse mod at blive den førende leverandør af kompleks sundhedsplejelogistik," siger EVP og direktør for UPS International, Healthcare og Supply Chain Solutions Kate Gutmann. "Medarbejdere i UPS Healthcare og Bomi Group deler lignende værdier, og vores kulturer har et solidt fundament i et ubøjeligt fokus på kvalitet. Kombinationen af vores to teams vil forbedre vores sundhedsplejekunders evne til fortsat at udvikle og levere livreddende innovationer."

Siden 1985 har Bomi Group med en skræddersyet tilgang leveret serviceydelser med høj merværdi til sektorerne medicinsk teknologi og medicinalvarer. Det er en kvalitetsfokuseret virksomhed dedikeret til sundhedspleje, og de har opbygget solide og langvarige forretningsforbindelser med mere end 150 multinationale kunder over hele verden.

Centrale ledere for Bomi-koncernen, herunder administrerende direktør Marco Ruini, vil fortsætte i deres roller for at levere problemfri service til Bomi-koncernens kunder, efter transaktionen er fuldført. Bomi Groups medarbejdere vil også fortsat spille vigtige roller i den samlede organisation.

"Med over 35 år i branchen for sundhedsplejelogistik har vores team udviklet de bedste serviceydelser, der er designet til at imødekomme og overstige behovene hos vores medicinsk teknologi- og medicinalkunder," siger Ruini. "At blive en del af UPS-teamet vil udvide disse muligheder og skabe et endnu mere integreret og stærkt globalt netværk for vores kunder."

Overtagelsen vil tilføje mere end 350 temperaturkontrollerede køretøjer og over 371.000 m2 til UPS Healthcares globale fodaftryk, hvilket giver kunderne adgang til hurtigere forsendelsestider, større produktionsfleksibilitet og tilbud, der kan hjælpe dem med at tiltrække nye forretninger. Opkøbet vil spille en central rolle i leveringen af næste generations farmaceutiske og biologiske behandlinger, der i stigende grad kræver tidskritisk og temperaturfølsom logistik.

"Vi fokuserer på at opbygge kapaciteter og serviceydelser indenfor sundhedsplejelogistik, der gør det muligt for vores kunder at levere de nyeste sundhedsinnovationer," siger direktør for UPS Healthcare Wes Wheeler. "Vi er glade for at kombinere Bomis talent, ekspertise og evner med UPS Healthcare. Sammen vil vi levere uovertrufne løsninger til vores kunder, drevet af UPS' integrerede, globale, intelligente logistiknetværk."

Købet af Bomi er en del af UPS Healthcares fortsatte udvidelse af deres netværk og serviceydelser for at imødekomme den stigende efterspørgsel. Sammen med blandt andre Bomi har UPS Healthcare fordoblet sit globale fodaftryk siden 2020. De seneste udvidelser omfatter nyligt opførte og snart åbne dedikerede, avancerede faciliteter til sundhedsplejelogistik i Tyskland og Australien og udvidede campusser i Ungarn og Holland.

UPS Healthcare har også for nylig forbedret UPS Premier, en teknologistyret service, der kan prioritere og spore vigtige forsendelser inden for cirka 3 meter fra deres lokation overalt i UPS' globale netværk. UPS Premier bidrager med mulighed for synlighed, kontrol, pålidelighed og produktgenopretning til UPS Healthcare-kunder verden over.

Disse udvidelser og nye serviceydelser imødekommer UPS Healthcares kunders komplekse og varierede behov og hjælper dem med at gøre logistik til en konkurrencemæssig fordel.

Transaktionen forventes afsluttet ved årets slutning, afhængig af almindelig regulatorisk gennemgang og godkendelse. Transaktionens værdi og vilkår oplyses ikke på nuværende tidspunkt. J.P. Morgan Securities LLC fungerede som finansiel rådgiver for UPS.

Besøg Healthcare.UPS.com og about.UPS.com for yderligere oplysninger om UPS Healthcares innovationer og kundedrevne løsninger.

Om UPS

UPS (NYSE: UPS) er et af verdens største firmaer med en 2021-omsætning på 97,3 milliarder USD og leverer en bred vifte af integrerede logistikløsninger til kunder i mere end 220 lande og territorier. Virksomhedens mere end 500.000 medarbejdere er fokuseret på formålserklæringen, "Fremførelse af vores verden ved at levere det, der betyder noget", og omfavner en strategi, der er enkelt udtrykt og effektivt udført: Kunderne først. Ledet af mennesker. Drevet af innovation. UPS forpligter sig til at reducere sin miljøpåvirkning og støtte de lokalsamfund, vi betjener verden over. UPS har også en urokkelig holdning til at støtte mangfoldighed, lighed og inklusion. Flere oplysninger kan findes på www.ups.com, about.UPS.com og www.investors.ups.com.

Om UPS Healthcare

UPS Healthcare leverer uovertruffen logistikekspertise til sine kunder over hele verden. UPS Healthcare har globalt mere end 11 mio. kvadratfod distributionsplads, som overholder cGMP og GDP. Vores service omfatter lagerstyring, kølekædeemballage og -forsendelse, opbevaring og opfyldning af medicinsk udstyr samt laboratorie- og klinisk forsøgslogistik. UPS Healthcares globale infrastruktur, dets UPS® Premier-synlighedsservice, sporingsteknologi og dets globale kvalitetssystem er velegnet til at opfylde nutidens komplekse logistikbehov til medicinalindustrien, medicinsk udstyr og laboratoriediagnostikindustrien. Besøg UPS.com.® for yderligere oplysninger.

Om Bomi Group

BOMI GROUP er en førende italiensk multinational virksomhed inden for integreret logistik, der betjener sundhedssektoren. Bomi er logistikpartner for mere end 150 kunder over hele verden, herunder større aktører inden for medicinsk udstyr, in vitro-diagnostik, biomedicin og medicinalsektoren. Koncernen er til stede gennem sine datterselskaber og tilknyttede selskaber i 14 lande verden over, med særlig fokus på Europa og Sydamerika, beskæftiger over 3.000 mennesker og har sin egen flåde af køretøjer til daglige leverancer til hospitaler, klinikker, laboratorier, apoteker og hjemmepatienter. For yderligere oplysninger besøg bomigroup.com.

Fremadrettede udtalelser

Denne udgave og vores indsendelser til Securities and Exchange Commission indeholder og kan i fremtiden indeholde "fremadrettede udtalelser" i henhold til loven om reform af privatretligt søgsmål af 1995. Andre erklæringer end de nuværende eller historiske kendsgerninger, og alle udtalelser, der ledsages af udtryk som "vil", "tro", "projekt", "forvente", "estimere", "formode", "foreslå", "intention", "forvente", "mål", "plan" og lignende udtryk, er tænkt som fremadrettede udtalelser. Fremadrettede udtalelser er underlagt de føderale værdipapirloves bestemmelser om sikkerhed i henhold til afsnit 27A i Securities Act of 1933 og afsnit 21E i Securities Exchange Act of 1934.

Fra tid til anden inkluderer vi også skriftlige eller mundtlige fremadrettede udtalelser i andre offentliggjorte materialer. Fremadrettede udtalelser kan relatere til vores hensigt, overbevisning, prognoser for eller aktuelle forventninger til vores strategiske retning, udsigter, fremtidige resultater eller fremtidige begivenheder; de relaterer ikke udelukkende til historiske eller aktuelle fakta. Ledelsen mener, at disse fremadrettede udtalelser er rimelige, når de fremsættes. Der skal dog udvises forsigtighed for ikke at lægge for stor vægt på fremadrettede udtalelser, da sådanne udtalelser kun kommunikerer på det tidspunkt, hvor de fremsættes, og fremtiden kan, i sagens natur, ikke med sikkerhed forudsiges.

Fremadrettede udtalelser er underlagt visse risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra vores historiske erfaring og vores nuværende forventninger eller forventede resultater. Disse risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til, virkningen af: vores manglende evne til at gennemføre den afventende overtagelse på de forventede vilkår, eller overhovedet, uanset årsag, herunder vores manglende evne til at modtage myndighedsgodkendelser, fortsatte usikkerheder relateret til COVID-19-pandemien om vores forretning og drift, finansiel ydeevne og likviditet, vores kunder og leverandører, og om den globale økonomi, ændringer i generelle økonomiske forhold, i USA eller internationalt; brancheudvikling og betydelig konkurrence; ændringer i vores forhold til vores betydelige kunder, vores evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, øgede eller mere komplekse fysiske eller datasikkerhedskrav, eller brud på datasikkerheden, strejker, arbejdsstandsninger eller afmatning af vores medarbejdere, resultater af forhandlinger og ratifikationer af arbejdskontrakter, vores evne til at opretholde vores varemærkeimage og virksomhedens omdømme, forstyrrelser i vores IT-infrastruktur, globale klimaændringer, afbrydelser i eller påvirkninger af vores forretning fra naturlige eller menneskeskabte begivenheder eller katastrofer, herunder terrorangreb, epidemier eller pandemier, udsættelse for skiftende økonomiske, politiske og sociale forhold på internationale markeder; vores evne til at realisere de forventede fordele ved opkøb, disponeringer, joint ventures eller strategiske alliancer; ændrede energipriser, herunder benzin, diesel- og jetbrændstof, eller afbrydelser i forsyninger af disse varer, ændringer i valutakurser eller rentesatser, vores evne til præcist at forudsige vores fremtidige kapitalinvesteringsbehov; betydelige udgifter og finansieringsforpligtelser i forbindelse med medarbejdernes sundhed, pensionssundheds- og/eller pensionsydelser, vores evne til at administrere udgifter til forsikring og erstatningskrav, ændringer i forretningsstrategi, offentlige bestemmelser, eller økonomiske eller markedsmæssige forhold, der kan resultere i forringelse af vores aktiver, potentielle yderligere amerikanske eller internationale skatteforpligtelser; stadig strengere love og bestemmelser, herunder vedrørende klimaændringer, potentielle erstatningskrav eller retssager vedrørende arbejde og beskæftigelse, personskade, ejendomsskade, forretningspraksis, miljømæssigt ansvar og andre anliggender, samt andre risici, der drøftes i vores indsendelser med Securities and Exchange Commission fra tid til anden, herunder vores årsrapport på formular 10-K for det år, der sluttede 31. december, 2021, vores kvartalsrapport på formular 10-Q for det kvartal, der sluttede 31. marts, 2022, og efterfølgende indsendte rapporter. Du bør overveje begrænsningerne og risiciene forbundet med fremadrettede udtalelser og ikke urimeligt stole på nøjagtigheden af forudsigelser indeholdt i sådanne fremadrettede udtalelser. Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til at opdatere fremadrettede erklæringer for at afspejle begivenheder, omstændigheder, ændringer i forventninger eller forekomst af uforudsete begivenheder efter datoen for disse erklæringer.

Smilende kvinder

Lad os snakke

Vi vil meget gerne høre mere om din virksomheds behov.

Kontakt os for at få mere at vide om, hvordan en tilpasset logistikplan kan hjælpe dig med at positionere dig til succes.

Spørg en ekspert