Spor en pakke CampusShip

Der er adgang til siden Oversigt over pakkesporing fra siden Forsendelseshistorik. Oversigten indeholder fuldstændige oplysninger for hver UPS CampusShip-forsendelse: Et sporingsnummer, forsendelsens status og et sammendrag af oplysninger vedr. den planlagte leveringsdato, destination, forsendelsesservice og antal pakker.

Dette dokument indeholder:

Sporingsnumre

Din pakke får automatisk tildelt et sporingsnummer. Du og din kunde kan bruge dette nummer til at spore og lokalisere din pakke i systemet og se dens leveringsstatus og andre oplysninger.

Et UPS trackingnummer, der nogle gange kaldes et 1Z-nummer, skal ligne dette eksempel:

 • 1Z9999999999999999


Hvis den forsendelse, du valgte på siden med din forsendelseshistorik, består af flere pakker, kan du se en udvidet oversigt for hele forsendelsen. Gå til sammendragskolonnen, og vælg Vis alle.

Du kan få et fuldstændigt billede af forsendelsesforløbet for den valgte forsendelse ved at vælge Oplysninger under sporingsnummeret. Detaljerede oplysninger om forsendelsen vises inklusive antal pakker i forsendelsen, leveringsadresse, pakketype, vægt, referencenummeroplysninger, hændelser under pakkens forløb og leveringsoplysninger.

Du kan vende tilbage til skærmbilledet Sporingsoversigt ved at klikke Tilbage til sporingsoversigt.

Tilbage til toppen

Sporingsoplysninger

Der er adgang til siden Sporingsoplysninger fra siden Sporingssammendrag. På denne side får du vist forsendelses- og sporingsoplysninger for en specifik pakke.

De viste forsendelsesoplysninger omfatter:

 • Status: Pakkestatus
 • Planmæssig levering: Måned, dag og år
 • Sendt til: Adresseoplysninger
 • Afsendt eller faktureret den: Afsendelses-/faktureringsdato
 • Kontrolnummer: 1Z-nummer
 • Servicetype: Servicenavn
 • Vægt: Korrekt mål (amerikanske pund eller kilogram)
 • Flere pakker: Alle pakker med et link til Vis alt

De viste sporingsoplysninger omfatter:

 • Dato: Datoen for den aktivitet, der vises på denne linje
 • Klokkeslæt: Klokkeslættet for den aktivitet, der vises på denne linje
 • Lokalitet: Lokaliteten for den aktivitet, der vises på denne linje
 • Aktivitet: En individuel hændelse (f.eks. oprindelsesscanning, ankomstscanning og aflæsningsscanning) i forsendelsesprocessen. På basis af listen over scannede aktiviteter kan du danne dig et billede af forsendelsesforløbet for hver pakke fra oprindelsesstedet til destinationen.

For at vende tilbage til skærmbilledet med sporingsoversigten skal du vælge Tilbage til sporingsoversigt.

Tilbage til toppen

Kontakt UPS

Hvis du har spørgsmål om UPS CampusShip, kan du kontakte din UPS CampusShip administrator. Vælg linket nedenfor, for at komme til UPS CampusShip teknisk support.

UPS CampusShip teknisk support