Forsendelsesindstillinger CampusShip

UPS CampusShip er perfekt designet til behandling af forsendelser ved hjælp af adressebøger, forudindstillede servicemuligheder og valg af emballage fra dine rsendelsesindstillinger.

Forsendelsesmuligheder

Modulet Forsendelsesmuligheder indeholder rullelisten Forsendelsesservice og rullelisten Emballagetype.

Bemærk: Nogle UPS CampusShip-serviceydelser og -funktioner skal tildeles af din UPS CampusShip-administrator. Hvis du ønsker at kontakte din administrator, skal du vælge Administrator-lookup knappen (hvis tilgængelig) eller Firmasupport nederst på siden Opret en forsendelse. Se sektionen Ressourcer på adressen UPS.com for nærmere oplysninger.

Service: Angivelse af en UPS-forsendelsesserviceindstilling betyder, at den pågældende service bliver standardvalget i rullelisten Forsendelsesservice på siden Opret en forsendelse. Du kan redigere en forudindstillet service, når du behandler en forsendelse.

Emballage: Hvis en emballageindstilling er forudindstillet, vil den pågældende indstilling være standardvalget i rullelisten Emballage på siden Opret en forsendelse. Nogle emballagetyper kan være ugyldige for den valgte service.

Gem en ændret service- eller emballageindstilling ved at vælge Opdater. Yderligere oplysninger om emballage findes i sektionen Emballage i denne guide.

Tilbage til toppen

Indstilling af referenceværdier

Sektionen Referenceværdier giver mulighed for at indstille standardreferencenumre, der vises, når en forsendelsesformular åbnes. Du kan beholde værdierne eller overskrive dem.

Referencenumre bruges til at afspejle købsordrenumre, fakturanumre osv. Referencenumre har en værdi (bogstaver, tal eller alfanumerisk) og en beskrivelse.

Administrator kan oprette importreferencenumre og gemme dem som lister. Firmaafsendere kan vælge og validere referencenumre fra kendte værdier på lister. Søg på listerne og vælg en specifik referencenummerværdi ved at vælge Søg ud for et referencenummerfelt.

Gem evt. ændrede referencenummerindstillinger ved at vælge Opdater.

Tilbage til toppen

Indstilling af betalingsmetode

Sektionen betalingsmetode giver dig mulighed for at indstille en betalingsmetode, der vises som standardbetalingsmetoden ved behandling af forsendelser. Som standard betalingsmetode kan du vælge mellem en UPS konto, der er tilknyttet din forsendelseslokalitet, eller et betalingskort (for eksempel et Dankort eller kreditkort).

Gem en ændret betalingsindstilling ved at vælge Opdatér.

Bemærk: Nogle betalingsindstillinger kan være begrænsede af dit firmas administrator. Se Betalingsmetoder i denne guide for yderligere oplysninger om betalingsmetoder.

Tilbage til toppen

Indstilling af forsendelseshistorik

Modulet Forsendelseshistorik har indflydelse på, hvordan tidligere forsendelser viser et sammendrag af oplysninger.

De felter, der vises i tabellens kolonner, kan ændres på følgende måde:

  1. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardindstillinger for historiktabellen.
  2. Du kan ændre det antal dage, der vises ved at vælge 1 dag, 7 dage, 30 dage, eller et tilpasset datointerval fra rullelisten.

    De oplysninger, der vises, kan ændres ved at vælge en Skift visning til rulleliste for en af de fire specifikke kolonner. Vælg, hvilket felt du ønsker at få vist i tabellens kolonne. Kontrollér de valg, du har foretaget, og sørg for at det samme felt ikke er blevet valgt i mere end én kolonne.

    Du kan ændre, hvordan tabellens kolonner sorteres ved at vælge en af kolonneindstillingerne fra rullelisten Sortér tabel efter. Du kan indstille tabelresultaterne, så de vises i stigende eller faldende rækkefølge ved at vælge den relevante knap.


Kolonnens standardindstillinger kan genoprettes ved at vælge afkrydsningsfeltet Brug standardindstillinger for historiktabel. Derved genoprettes de oprindelige UPS CampusShip-indstillinger på siden Forsendelseshistorik, efter at du har ændret kolonnens visningsindstillinger og ønsker at genoprette tabellens standardkolonner og sorteringsorden.

Gem ændrede forsendelseshistorikindstillinger ved at vælge Opdatér

Tilbage til toppen

Afhentning, udskrivning og adressebogsindstillinger

Modulet UPS-afhentningsanmodningstider giver mulighed for at indstille et standardtidspunkt for, hvornår pakker med tilknyttet bestilling af afhentning kan være klar til afhentning. Du kan også indstille det seneste tidspunkt for afhentning af pakken.

Modulet udskrivningsindstillinger giver dig mulighed for at indstille udskrivningsindstillinger, der styrer udskrivningen af kvitteringer og labels ved behandling af forsendelser.

  • Vælg afkrydsningsboksen Udskriv kvittering, så kvitteringen kan være klar til udskrivning, når forsendelsen er fuldført.
  • Vælg afkrydsningsboksene for den termiske printer for at få din termiske UPS-printer til at udskrive labels og kvitteringer i stedet for at bruge en laserprinter. Bemærk: Denne indstilling fungerer kun, hvis du har en termisk UPS-printer installeret. Installer en termisk UPS-printer ved at vælge linket til overførsel af printerdriverne.
  • En printer (laser eller termisk) testes ved at vælge Udskriv en prøvelabel.

I modulet Adressebog kan du indstille adressebogen, så nye adresser automatisk gemmes i UPS-adressebogen, når der behandles forsendelser i UPS CampusShip.

Gem evt. ændrede forsendelseshistorikindstillinger ved at vælge Opdater.

Tilbage til toppen