Opret en forsendelse CampusShip

UPS CampusShip giver dig nogle effektive forsendelsesværktøjer. Forsendelsesprocessen giver mulighed for hurtig, strømlinet generering af pakkelabels ved hjælp af adressebøger, distributionslister, forsendelsesindstillinger og værdier, der er forudindstillet af administratoren. For at få maksimal fleksibilitet kan du ændre eller overskrive de fleste forudindstillede værdier direkte i skærmbilledet Forsendelse.

Bemærk: Nogle UPS CampusShip-serviceydelser og -funktioner skal tildeles af din UPS CampusShip-administrator. Hvis du ønsker at kontakte din administrator, skal du vælge Administrator-lookup knappen (hvis tilgængelig) eller Firmasupport nederst på siden Opret en forsendelse .

Dette dokument indeholder:

Sådan kommer du i gang


Sådan bruges adressebøger

Du har flere muligheder til udfyldning af adressefeltet Send til:

  • Angiv en modtager eller navnet på en distributionsliste. En liste med matchende poster bliver vist, mens du skriver.
  • Vælg en adresse eller en distributionsliste fra rullelisten til dine personlige adresser.
  • Vælg en adresse eller en distributionsliste fra din virksomheds firmaadressebog.
  • Vælg en adresse fra en ekstern adressebog.
  • Angiv en ny adresse ved at vælge Angiv ny adresse.

Information vedrørende pakker, tjenester og betaling

Emballering
Gennemse dit emballeringsvalg, og rediger det efter behov. Hvis du har en forudindstillet emballageindstilling, vises denne indstilling på rullelisten Emballage.

Angiv antallet af pakker (op til 20) i din forsendelse på menuen. Standardværdien er 1 pakke.

Angiv din forsendelses samlede vægt.

  • Hvis du vælger UPS-konvolut som din emballage, er vægt ikke påkrævet.
  • Hvis du vælger Anden emballage, så angiv hele den volumetriske vægt for din forsendelse.

Hvis din forsendelse indeholder mere end en pakke, vil du få mulighed for at definere forskellige værdier for hver pakke, eller du kan bruge de samme værdier for alle pakker. Hvis du vælger Nej til at bruge de samme værdier for alle pakker, kan du indtaste pakkeniveauoplysninger for hver pakke i din forsendelse på den næste side. Du fjerner en pakke fra forsendelsen ved at vælge Slet ved siden af pakkeoplysningerne.

Gennemse dit valg af forsendelsesservice og rediger det efter behov. Hvis du er usikker på hvilken service, der er bedst til din forsendelse, så vælg linket Sammenlign servicemuligheder ved siden af Servicerullemenuen for yderligere information om dine valg. Hvis du har en forudindstillet forsendelsesserviceindstilling, vises denne indstilling i rullemenuen Service.

Angiv referencenumre
Angiv ethvert ønsket eller påkrævet referencenummer. (Nogle referencenumre kan være obligatoriske og leveres af administratoren). Hvis din administrator har foruddefineret standardreferencenumre, vises referencenummerværdien som tekst, som du hverken kan redigere i eller søge på.

Betalingsmetode
Din betalingsmetode vil sandsynligvis som standard være indstillet til en UPS-konto for dit forsendelsessted, eller eventuelt har du indstillet en forsendelsesreference (f.eks. et betalingskort eller en tredjeparts kontonummer), der fremgår af dine forsendelsesformularer. For at ændre din betalingsmetode for den aktuelle forsendelse, vælg fra rullemenuen Fakturér forsendelsesopkrævninger til.

For at gennemse dine forsendelsesdetaljer, vælg markeringsfeltet for Gennemse forsendelsesdetaljer, herunder pris, før denne forsendelse gennemføres. For at fuldføre din forsendelse og udskrive dine pakkemærkater skal du vælge Næste.

Tilbage til toppen

Ekstra serviceydelser


Tillægsbeskyttelse
UPS' ansvar er begrænset som angivet i de gældende transportvilkår. Du kan øge grænsen for UPS's ansvar ved at angive en højere værdi som tillægsbeskyttelse og betale et ekstragebyr. Den maksimale angivne værdi for en pakke er USD 50.000 eller det tilsvarende i den lokale valuta for UPS-kontotransaktioner (inklusive betalingskorttransaktioner, for hvilke der er angivet et UPS-kontonummer) og USD 5.000 eller det tilsvarende beløb i den lokale valuta for betalingskorttransaktioner. Angiv en værdi for tillægsbeskyttelse og du vil så blive debiteret gradvist for beløb, der overstiger USD 100 eller det tilsvarende i den lokale valuta.

Returservice
Når der vælges en UPS returservice, skal der angives en varebeskrivelse. Se hjælp til Returservice for at få yderligere oplysninger om returservice.

Quantum View Notify®
Hvis den angivne eller valgte adresse indeholder en e-mail-adresse, kan du markere afkrydsningsfeltet for at sende en Quantum View Notify-forsendelsesmeddelelse til op til fem e-mail-adresseser. Du kan også vælge at sende leverings- og undtagelsesmeddelelser til de valgte adresser. Du kan som et alternativ vælge Tilføj Forsendelsesmuligheder for at ændre eller angive dine Quantum View Notify-indstillinger. Du kan indtaste e-mail-adresser, vælge meddelelsestype og inkludere en e-mail-meddelelse.

UPS carbon neutral
UPS carbon neutral forsendelse giver mulighed for at modvirke den CO2-udledning, der er forbundet med transporten af en forsendelse.

UPS Proactive Response

Ved at vælge UPS Proactive Response ™ giver du UPS autorisation til at overvåge dine hasteforsendelser via UPS-netværket. Hvis de forventede scanninger ikke finder sted, vi vil proaktivt give dig og dine kunder besked om dette. Hvis rettidig levering ikke kan gennemføres, vil UPS gøre sit bedste for at beskytte behørigt påtegnede, temperaturfølsomme pakker, indtil levering kan gennemføres.

Bemærk: UPS Proactive Response er kun tilgængeligt på udvalgte destinationer.

Tilbage til toppen