Hyppigt stillede spørgsmål om servicemuligheder CampusShip

Hvordan sender jeg en pakke internationalt ved hjælp af UPS CampusShip?

UPS CampusShip giver kunder lov til at sende internationalt, når de har de krævede understøttende eksportdokumenter til hver pakke. Du vælger de relevante formularer til forsendelsen ved at følge disse trin:

  • Hvis du har angivet din præference til visning af anbefalede formularer til dine forsendelser, vil afkrydsningsfelterne ved siden af de anbefalede eksportformularer blive markeret. Du kan markere eller fjerne markeringen fra alle formularer på listen.
  • Du kan udfylde de valgte formularer online eller udskrive ikke-udfyldte formularer og udfylde dem manuelt.
  • Vælg Opret dokumenter med henblik på at udfylde de obligatoriske oplysninger og oprette udfyldte eksportformularer, der kan udskrives.
  • Vælg Udskriv ikke-udfyldte formularer med henblik på at udfylde de valgte formularer manuelt, når det passer dig.


Bemærk:
Internationale formularer skal aktiveres af admistratoren.

For at få oplysninger om, hvilke eksportdokumenter der kræves til din forsendelse, skal du vælge fanen Ressourcer og herefter Eksportdokumentation. Yderligere oplysninger fås ved at vælge Ressourcer og gå til Kontakt UPS for at få telefonnummeret til International Kundeservice.

Tilbage til toppen

Hvordan bruger jeg UPS Returservice sammen med UPS CampusShip?

UPS CampusShip tilbyder forskellige returserviceydelser, som du og dine kunder kan bruge til at returnere varer mod betaling af et symbolsk gebyr.

Serviceydelsen UPS Returns® - Udskriv returlabel
Denne returservice gør det muligt at oprette en returlabel og sende den til modtageren med din forsendelse eller separat.

Serviceydelsen UPS Returns® Plus
Med denne mulighed medbringer UPS-chaufføren en allerede udskrevet returlabel, når han forsøger at afhente returpakken. Vælg mellem to muligheder:

  • UPS 1 forsøg Returns Plus gør det muligt for afsenderen at anmode om et afhentningsforsøg, med henblik på returforsendelse af en UPS kompatibel pakke. Hvis pakken ikke kan afhentes, efterlades labelen, så modtageren kan returnere pakken via UPS.
  • UPS 3 forsøg Returns Plus gør det muligt for afsenderen at anmode om tre afhentningsforsøg med henblik på returforsendelse af en UPS kompatibel pakke. Efter det tredje afhentningsforsøg, returneres labelen til UPS.


Bemærk: UPS Returns tilbydes til de fleste lande og områder.

Tilbage til toppen

Kan jeg sende pr. efterkrav ved hjælp af UPS CampusShip?

UPS accepterer forsendelser til betaling pr. efterkrav (C.O.D.) til levering i følgende områder:

  • Mellem USA og Puerto Rico
  • Inden for Canada
  • Mellem Canada og USA
  • Inden for EU, Norge og Schweiz.


Bemærk: Efterkrav er måske ikke til rådighed, medmindre CampusShip-administratoren har aktiveret denne mulighed.

UPS' efterkravsservice giver dig mulighed for at sælge til kunder uden at give kredit eller kræve forudbetaling.

Efterkravsservice er til rådighed ved beløb på op til USD 50.000 eller det tilsvarende i den lokale valuta, hvis der betales med check. I EU, Norge og Schweiz er UPS' efterkravsservice til rådighed ved beløb på op til USD 5.000 eller det tilsvarende i den lokale valuta, hvis der betales kontant ( 750 ved kontante efterkravsforsendelser til Frankrig). Bemærk: Kontant betaling er kun til rådighed i Europa. UPS leverer efterkravspakker og modtager det beløb, der vises på UPS C.O.D.-mærkaten, fra modtageren. Efterkravsbeløb overføres med det samme.

Du kan anmode om, at UPS kun accepterer en postanvisning, en bankcheck, kontanter (kun i Europa) eller lignende betaling for det nøjagtige beløb på efterkravspakken. Hvis du ikke angiver denne mulighed, kan UPS også acceptere en forretningscheck eller en personlig check. UPS accepterer ikke kontanter (valuta) for en efterkravspakke. Bemærk: I Canada kan du anmode om, at UPS kun accepterer en postanvisning, en noteret check eller en bankcheck.

Yderligere oplysninger om efterkrav fås ved at vælge Ressourcer på værktøjslinjen, gå til UPS-kundeservice, gå til Find priser og leveringstider og vælg Ekstra serviceydelser.

Tilbage til toppen

Hvad er den maksimale deklarerede værdi for min forsendelse?

UPS CampusShip understøtter en deklareret værdi på op til USD 50.000 eller det tilsvarende i den lokale valuta, når der angives en UPS-konto. Transaktioner med kreditkort er begrænset til en deklareret værdi på USD 5.000 eller det tilsvarende beløb i den lokale valuta.

Tilbage til toppen