Referencenumre CampusShip

Som administrator kan du bede brugerne om at indtaste et, to eller tre referencenumre, der kan være til hjælp for firmaet i forbindelse med sporing af forsendelser, bogholderi eller andre driftsfunktioner. Referencenumrene kan afspejle indkøbsordrenumre, fakturanumre, klientsagsnumre, afdelingskoder, omkostningskoder, projektnumre og så videre. Du kan derefter lave forretningsrapporter ved hjælp af en bestemt referencekategori, du har oprettet.

Du kan oprette referencenumre ved at give dem en værdi (bogstaver, tal, eller alfanumerisk) og en beskrivelse.

  • Eksempel 1: Referencenummer "ABC-Hovedg-Rosk" med beskrivelsen "Firma ABC, Hovedgaden i Roskilde".
  • Eksempel 2: Referencenummer "Bogh-Aarh" med beskrivelsen "Bogholderiet, kontoret i Århus".
  • Eksempel 3: Referencenummer "123-07-02" med beskrivelsen "Sag nummer 123, anklagemyndigheden mod Jensen, juli 2002".

Som standardværdi kan vælges referencenumre indtastet i brugerens forsendelsesindstillinger. Felterne vil da automatisk blive udfyldt, når en forsendelsesformular åbnes, hvorefter brugeren kan beholde denne værdi eller overskrive den.