CampusShip Admin-hjælp

Velkommen til Administrationshjælp.

Som firnaadministrator vil du snart kunne få dine medarbejdere til at afsende mere effektivt - direkte fra deres skriveborde. UPS CampusShip lægger automatisk online-forsendelse direkte i hænderne på folk, som administrerer afsendelsen, hvilket sparer både tid og penge.

Dette afsnit forklarer, hvordan man installerer, starter og håndterer UPS CampusShip, og det giver svar på hyppigt stillede spørgsmål. Når du har fuldført installationen og starten, kan du håndtere al forsendelse - og alle forsendelsesrettigheder - i hele firmaet. UPS CampusShip giver dine medarbejdere større forsendelsesansvar, men du styrer, hvad de sender, og hvordan de sender det.

UPS CampusShip vil med sine detaljerede forsendelsesoplysninger, sin administrative fleksibilitet og sine nemme udvidelsesmuligheder forbedre dit firmas effektivitet og give dig overordnet konkrol med dit firmas forsendelser.