Hyppigt stillede spørgsmål om eksportdokumenter UPS CampusShip

Hvilken type faktura skal jeg levere for min internationale forsendelse?

Alle forsendelser, der indeholder ikke-dokumenter, kræver en kommerciel faktura.

Der kræves 3 eksemplarer af den kommercielle faktura eller proformafaktura (hvis der ikke er en kommerciel faktura) for alle forsendelser af ikke-dokumenter. Der kan anvendes forretningsbrevpapir eller personligt brevpapir til disse fakturaer, hvis de indeholder alle de krævede forsendelsesoplysninger, der er i fakturaen.

Bemærk: UPS Connect genererer automatisk eksportdokumentation.

Den kommercielle faktura skal indeholde:

 • Afsenderens (sælgerens) navn og adresse som angivet på adresselabelen, inklusive en kontaktperson og et telefonnummer
 • Modtagerens navn og adresse (leveringsadresse) inklusive destinationsland og postnummer som angivet på adresselabelen. For at hjælpe med at sikre prompte levering skal der også være en kontaktperson og et telefonnummer.
 • Fakturadato
 • Rekvisitions- eller fakturanummer, hvis dette er relevant
 • Køberens (importørens) navn og adresse, hvis forskellig fra modtageren, inklusive et kontaktnavn og telefonnummer
 • Fuldstændig beskrivelse af hver af de afsendte varer
 • Oplysninger om, hvad varen er lavet af, og hvad den anvendes til (inklusive toldharmoniserede koder, hvis disse kendes)
 • Oprindelsesland. Hvor er varen fremstillet?
 • Antal enheder, enhedsværdi og samlet værdi for hver vare. Ved prøver og varer uden kommerciel værdi, skal der angives en nominel værdi eller handelsværdi af hensyn til toldvæsenet
 • Transport og deklareret værdi eller forsikringsgebyrer
 • Forsendelsens samlede værdi inclusive betalingsvaluta
 • Årsagen til eksporten. F.eks. salg, reparation, koncerninternt
 • Salgsbetingelser (Incoterm), der definerer de gebyrer, der er inkluderet i den samlede værdi på fakturaen. F.eks. er CIF omkostninger, forsikring og fragt
 • Antal pakker og deres samlede vægt
 • Afsenderens underskrift samt dato

Tilbage til toppen

When do I need to provide a U.S. Certificate of Origin?

NAFTA-oprindelsescertifikatet anvendes af Canada, Mexico, Puerto Rico og USA for at fastlægge, om tolden for de importerede varer er reduceret eller elimineret i henhold til den Nordamerikanske Frihandelsaftale (NAFTA).

Ved formularer, der udfyldes online, er denne ansøgning udelukkende konstrueret til varer, hvis oprindelsesland er USA eller Puerto Rico. NAFTA-oprindelsescertifikatet fås også som et papirløst dokument, der kan sendes elektronisk som en del af din Paperless Invoice-pakke (hvor det er muligt). Ved afsendelse fra USA eller Canada skal der udarbejdes én original og to kopier af fakturaen. Ved afsendelse fra Puerto Rico udarbejdes én original og én kopi.

NAFTA-oprindelsescertifikatet skal vedhæftes en faktura, hvis forsendelsens værdi overstiger:

 • USD 1.000, og den sendes til en mexicansk destination fra Canada eller USA.
 • CAD 2.500 (canadiske dollar), og den sendes til en canadisk destination fra Mexico eller USA.
 • USD 2.500, og den sendes til en destination i USA fra Canada eller Mexico.


Forsendelser med en værdi under ovenstående beløb kræver ikke NAFTA-oprindelesecertifikat. Kunden skal i stedet skrive følgende erklæring på forsendelsens faktura:

"Jeg bekræfter hermed at varen indeholdt i denne forsendelse kvalificerer til oprindelighedsstatus og særlig toldbehandling under NAFTA."

Dette dokument skal med henblik på opnåelse af toldmæssig præferencebehandling være letlæseligt (blokbogstaver eller maskinskrift) og være udfyldt fuldt ud af eksportøren samt være i importørens besiddelse på det tidspunkt, hvor erklæringen afgives. Producenten kan også frivilligt udfylde dette dokument til brug for eksportøren.

Tilbage til toppen

NAFTA-oprindelsescertifikatet anvendes af Canada, Mexico, Puerto Rico og USA for at fastlægge, om tolden for de importerede varer er reduceret eller elimineret i henhold til den Nordamerikanske Frihandelsaftale (NAFTA).

Ved formularer, der udfyldes online, er denne ansøgning udelukkende konstrueret til varer, hvis oprindelsesland er USA eller Puerto Rico. NAFTA-oprindelsescertifikatet fås også som et papirløst dokument, der kan sendes elektronisk som en del af din Paperless Invoice-pakke (hvor det er muligt). Ved afsendelse fra USA eller Canada skal der udarbejdes én original og to kopier af fakturaen. Ved afsendelse fra Puerto Rico udarbejdes én original og én kopi.

NAFTA-oprindelsescertifikatet skal vedhæftes en faktura, hvis forsendelsens værdi overstiger:

 • USD 1.000, og den sendes til en mexicansk destination fra Canada eller USA.
 • CAD 2.500 (canadiske dollar), og den sendes til en canadisk destination fra Mexico eller USA.
 • USD 2.500, og den sendes til en destination i USA fra Canada eller Mexico.


Forsendelser med en værdi under ovenstående beløb kræver ikke NAFTA-oprindelesecertifikat. Kunden skal i stedet skrive følgende erklæring på forsendelsens faktura:

"Jeg bekræfter hermed at varen indeholdt i denne forsendelse kvalificerer til oprindelighedsstatus og særlig toldbehandling under NAFTA."

Dette dokument skal med henblik på opnåelse af toldmæssig præferencebehandling være letlæseligt (blokbogstaver eller maskinskrift) og være udfyldt fuldt ud af eksportøren samt være i importørens besiddelse på det tidspunkt, hvor erklæringen afgives. Producenten kan også frivilligt udfylde dette dokument til brug for eksportøren.

Tilbage til toppen

Hvor har jeg adgang til formularer til mine internationale forsendelser?

Med UPS TradeAbilityTM får du en række formularer til dine internationale forsendelser. Du kan udfylde nogle formularer online eller hente dem som dokumenter. Angiv forsendelsesoplysningerne én gang, og føj dem til flere formularer efter behov. Følgende formularer kan udfyldes online.

 • Faktura
 • NAFTA-oprindelsescertifikat


Du får adgang til internationale formularer ved at gå til fanen Ressourcer i CampusShip og vælge Brug internationale værktøjer. På denne side vælges Gå til internationale formularer. Med dette link kommer du til en side, hvor du kan hente eksempler på formularer eller udfylde formularer online.

Tilbage til toppen

Hvornår har jeg brug for en Amerikansk FDA-formular til forhåndsanmeldelse (Prior Notice) af fødevareimport?

Ifølge nye regler fra de amerikanske myndigheder (U.S. Food and Drug Administration - FDA) kræves der flere oplysninger, for at importerede fødevarer kan godkendes af U.S. Bureau of Customs and Border Protection og FDA.

Forsendelsesanmodningen kan på grundlag af forsendelsens afhentnings- og leveringsadresse vise et link til denne formular næsten nederst på siden Færdiggør forsendelse. Vælg dette link for at færdiggøre Færdiggør forhåndanmeldelsesformular online.

Tilbage til toppen

Pakkeoversigten, der præciserer pakkens konkrete indhold,  er et valgfrit dokument, du kan vælge at inkludere i din forsendelse. Den ligner men erstatter ikke handelsfakturaen, som toldvæsnet anvender til at fastsætte toldafgifter og gebyrer. Da pakkeoversigten ikke indeholder information om omkostningerne og værdien af indholdet, vil denne anvendes i tilfælde hvor indholdet vil blive videresendt til en tredjepart, som f.eks. en kunde eller en sælger.

Tilbage til toppen