Opret brugere UPS CampusShip

Sådan oprettes brugere

Som administrator kan du oprette nye UPS CampusShip-brugere ved at indtaste deres profiloplysninger i systemet. Du kan også nulstille brugeres passwords og tildele rettigheder til de brugere du administrerer. Du kan til hver en tid opdatere en brugers oplysninger og rettigheder.

 1. Vælg fanebladet Administration, gå til Administrer brugere, og vælg Opret bruger i navigeringsfeltet. Indtast de nødvendige kontaktoplysninger for brugeren.
  Bemærk: Felter der skal udfyldes, er vist med fed skrift.
 2. Knyt brugeren til en firmalokalitet. Hvis du ikke er sikker på lokalitetens navn, vælges Søg for at se mulige lokaliteter.
 3. Knyt brugeren til et forsendelsesrettighedssæt. Hvis du ikke er sikker på forsendelsesrettighedssættets navn, vælges Søg for at se mulige forsendelsesrettighedssæt.
 4. For at afslutte oprettelsen af en ny bruger vælges Opret. Der vises en bekræftelse på brugerens oprettelse.
 5. For at indstille den nye brugers forsendelsesrettigheder, herunder administrative rettigheder, vælges Ændre denne brugers rettigheder på bekræftelsessiden.
 • For at give brugeren rettigheder til at sende pakker fra flere forskellige lokaliteter, eller ændre oplysninger om afsendelsesstedet (firmanavn og -adresse), indstilles Rejsende bruger-status til TIL. En rejsende bruger kan indtaste flere adresser efter behov.
 • For at give brugeren rettigheder til at bestille UPS-materialer online fra UPS.com indstilles Autorisation til at bestille UPS-materialer til TIL.
 • For at indstille administratorniveauet (standard er Ingen autorisation som administrator) vælges enten Firmaadministrator eller Lokalitetsadministrator.
 • Hvis lokalitetsadministrator vælges, aktiveres enten Alle lokalitetsadministratores rettigheder, eller der tildeles bestemte rettigheder ved at vælge afkrydsningsfelter. For at aktivere og gemme det valgte vælges Opdater.


Når siden Brugeroversigt vises, kan du gennemse oplysningerne for den netop oprettede bruger. Ret en brugers oplysninger ved at vælge Redigér ved siden af den oplysning, du ønsker at ændre.

Bemærk: Ikke alle privilegier er tilgængelige for alle lande eller territorier.