Spring over og gå til hovedindhold
Søg

EU-toldkodeks, gældende fra 1. maj 2016

Som led i moderniseringen af EU's regelsæt træder EU-toldkodeksen og dens gennemførelsesforordning i kraft den 1. maj 2016.

Den erstatter EF-toldkodeksen, som har været gældende siden 1. januar 1994, og som blev udformet på et tidspunkt, da procedurer hovedsageligt var papirbaserede.  Mængden af handel og den hurtighed, hvormed handel sker, samt behovet for egentlig analyse af sikkerhedsrisici er steget betydeligt i de seneste årtier, og UCC agter at tilpasse toldlovgivningen til de aktuelle realiteter.

Kodeksen beskriver procedurerne vedrørende import, eksport og lageropbevaring eller behandling af varer før betaling af toldafgifter. De underliggende principper er:

  • At al kommunikation skal foregå elektronisk (dette kan fraviges)
  • At procedurer bør være mere enkle og nutidige

Igennem sit medlemskab af brancheforeningen har UPS bidraget med input til den foreslåede lovgivning hos Europa-Kommissionen og er nu i den unikke position at kunne tilbyde kunder en vejledning til de væsentligste ændringer, før disse træder i kraft. Klik her for at se UPS's briefing.

Yderligere oplysninger er tilgængelige på:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm