Spring over og gå til hovedindhold

Virksomhedshistorie 1907-1929

Budservice

1907 - 1912

I 1907 var der stort behov i Amerika for private bud- og leveringsservicer. For at være med til at dække dette behov lånte en foretagsom 19-årig James E. (“Jim”) Casey 100 dollar af en ven og etablerede firmaet American Messenger Company i Seattle, Washington. Ifølge Jim fandtes der allerede en del budservicefirmaer i Seattle. Nogle af dem havde han arbejdet for tidligere.

Det første navn passede godt til det nye firmas virksomhedsfilosofi. Som svar på de telefonopkald, som de modtog i hovedkvarteret, der lå i en kælderlejlighed, løb budene ærinder, leverede pakker, noter, baggage og bakker med mad fra restauranter. De fleste leveringer skete til fods. Til længere ture brugte de cykler. Der fandtes kun få biler på det tidspunkt, og varehusene brugte stadigvæk hestevogne til at levere varer. Der skulle gå seks år, før United States Parcel Post blev etableret.

Jim og hans partner, Claude Ryan, drev deres virksomhed fra et ydmygt kontor i et kælderlokale. Jims bror, George, og en håndfuld andre teenagere udgjorde firmaets bude. Trods hård konkurrence gik virksomheden godt, hovedsagelig på grund af Jim Caseys skrappe politik: Høflighed over for kunderne, pålidelighed, service døgnet rundt - og lave takster. Disse principper - der også ligger til grund for UPS i dag - opsummeres i Jims slogan: "Den bedste service og de laveste takster."

Detailæraen

1913 - 1918

Det unge firma fokuserede på pakkelevering til stormagasiner, da forbedringer, som f.eks. bilen og telefonen, betød, at der blev mindre at lave i budbranchen. Firmaet begyndte også at bruge motorcykler til visse leveringer. I ca. to år var firmaets største kunde det amerikanske postvæsen, som firmaet leverede al særpost for, som kom til Seattle. I denne periode begyndet firmaet af bruge konsolideret levering, dvs. samle pakker til er bestemt område på et leveringskøretøj. På den måde kunne arbejdskraften og det motoriserede udstyr bruges mere effektivt, og priserne kunne holdes nede. I 1913 skete der mange vigtige ændringer.

Firmaet købet sin første leveringsbil, en Ford Model T, og på dens side stod det nye navn: Merchants Parcel Delivery. Det nye navn var et resultat af Jim Caseys aftale om at slutte sig sammen med konkurrenten Evert ("Mac") McCabe, og det afspejlede et skifte i virksomhedens primære fokusområde fra meddelelser til pakker. Virksomheden voksede hurtigt, og pga. den høje standard i service og personlig opmærksomhed omkring alle pakker, opbyggede det unge firma et godt ry blandt butikkerne i byen. I 1916 sluttede Charlie Soderstrom sig til firmaet, og han bragte biler og ekspertise med sig. Han bragte også den brune farve med sig. I 1918 var tre af Seattles største stormagasiner blevet faste kunder. De solgte deres egne leveringsvogne, som Jim og hans kollegaer ofte købte, og de brugte herefter udelukkende Merchants Parcel Delivery.

Common Carrier Services

1919 - 1930

I 1919 udvidede firmaet for første gang sine aktiviteter uden for Seattle til Oakland, Californien, og tog sit nuværende navn, United Parcel Service. Ordet "United" er en påmindelse om, at firmaets aktiviteter i hver by er en del af den samme organisation, "Parcel" angiver virksomhedens kerneområde, og "Service" er det, virksomheden tilbyder.

I 1922 købte UPS et firma i Los Angeles med den nyskabende service kaldet "common carrier". Serviceydelsen "common carrier" inkorporerer mange af faciliteterne og handelsprincipperne fra stormagasinernes leveringservice med faciliteter, der ikke tilbydes af andre private transportører eller postvæsenet.

De nye faciliteter i serviceydelsen "common carrier" omfatter automatiske afhentninger hver dag, accept af check udstedt til afsenderen som betaling for efterkravsforsendelse, ekstra leveringsforsøg, automatisk returnering af varer, der ikke kan leveres, og strømlinet dokumentation med fakturering hver uge. Den vigtigste facilitet var nok, at UPS var i stand til at stille sin udvidede service til rådighed til priser, der kunne konkurrere med postvæsnets.

UPS var et af de få firmaer i USA, som kunne tilbyde serviceydelsen "common carrier" på dette tidspunkt. Købet af ét lille firma og beslutningen om at fortsætte med serviceydelsen "common carrier" skulle komme til at påvirke UPS´ vækst i de kommende år.

I 1924 indførte UPS en anden af de teknologiske nyskabelser, som skulle komme til at påvirke firmaets fremtid: Det første transportbåndsystem til håndtering af pakker. Mens serviceydelsen "common carrier" i starten kun blev brugt i et lille område i Los Angeles, blev den udvidet, så den i 1927 omfattede et område med en radius af op til 200 km fra bymidten. Samtidigt var UPS´ detailleveringer blevet udvidet til at omfatte alle større byer på den amerikanske stillehavskyst.

UPS Time Capsule

Milepæle1907
Jim Casey låner 100 dollar af en ven for at starte American Messenger Company i Seattle, Washington.

1913
Firmaet køber sin første bil, en Ford Model T. Ændrer leveringsmetoden til konsolideret levering. Ændrer navnet til Merchants Parcel Delivery.

1919
Ekspanderer fra Seattle til Oakland, Californien. Ændrer navnet til United Parcel Service.

1922
Introducerer den nyskabende "common carrier"-service (Los Angeles).

1924
Bygger det første transportbånd til håndtering af pakker (Los Angeles).