Obecné položky, které mohou být nebezpečné

Určitá označení upozorňují, že může být přítomno nebezpečné zboží a/nebo nebezpečné materiály.

Podmínky, které označují potenciální nebezpečí

Následující výrazy mohou označovat nebezpečné materiály nebo nebezpečné zboží:

 • Kyselinotvorné
 • Žíraviny
 • Hořlaviny
 • Stlačený vzduch
 • Korozivní
 • Výbušné
 • Hořlavé
 • Infekční
 • Zápalné
 • Jedovaté
 • Radioaktivní
 • Chlazené
 • Toxické
 • Těkavé

Obecné položky, které mohou být nebezpečné

Obecné položky a jejich potenciální nebezpečí 
Specifická položka Potenciální nebezpečí
Airbagy Může obsahovat nafukovače airbagů, moduly airbagů nebo předpínače bezpečnostních pásů.
Vybavení klimatizací Může obsahovat plyny pod tlakem.
Části letadel Může obsahovat takové položky, jako jsou zařízení na ovládání paliva, jenž nelze plně zbavit paliva a musí být jejich odesílání omezeno.
Části vozidel Může obsahovat karburátory, palivové potrubí, nebo palivovou nádrž, jenž může obsahovat benzín.
Barometry Může ukazovat přítomnost rtuti.
Baterie Má mnoho velikostí a typů. Několik typů baterií je regulováno jako nebezpečné materiály, včetně kapalných olověných baterií, mnoha lithiových baterií atd. Pozitivní ochrana proti zkratům je nezbytná, a to i u baterií, na které se nevztahují platné předpisy o nebezpečných materiálech. (Viz další pokyny pro baterie níže)
Dýchací přístroje Může znamenat kyslíkové válce pod tlakem.
Býčí semeno Může signalizovat přítomnost suchého ledu či tekutého plynu.
Náčiní/vybavení k táboření Může zahrnovat mnoho různých nebezpečných položek, jako jsou: munice, baterie, sporáky, hořlavé plyny, požární pasty, hořlavé kapaliny, teplonosné obaly, zapalovače, zápalky (škrtací i bezpečnostní), signální světlice, palivo STERNO pro vaření/vytápění (konstrukční hadičky na některých typech batohů obsahují kapalná paliva).
Řetězové pily a jiné mechanické nářadí Pravděpodobně obsahuje zbytky paliva.
Chemický kyslík Může obsahovat generátor kyslíku.
Zapalovače cigaret Včetně zapalovačů nebo náplní do zapalovačů nebo hořáků může obsahovat hořlavý plyn nebo hořlavou kapalinu.
Vybavení počítačů Může obsahovat zdroj nepřetržitého napájení s elektrickými bateriemi, magnety v reproduktorech a tiskařskou barvu.
Vybavení staveb Může označovat přítomnost baterií, CO2 kazet a dalších napájecích zařízení, benzínových pil nebo generátorů a ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, které mohou obsahovat palivo, hořáků na zkapalněný ropný plyn, barev, vysoušecích činidel a ředidel.
Kosmetika Může obsahovat hořlavé kapaliny.
Kryogenika (tekutina) Znamená tekutý plyn při velmi nízké teplotě, který musí být přepravován jako omezená položka.
Tlaková láhev / nádoba / nádrž Může obsahovat hořlavé či nehořlavé stlačené plyny.
Dentální přístroj/vybavení Může obsahovat nebezpečné chemikálie, jako jsou pryskyřice, rozpouštědla či plyny.
Vrtací a hornické vybavení Může obsahovat výbušniny, kyseliny, maziva, rtuť či jiné nebezpečné zboží.
Elektrické/Elektronické vybavení Může obsahovat výkonné magnety, rtuť ve spínačích, jakoukoliv variantu baterií a nepřetržitého napájení, obsahujícího elektrické baterie. (Viz další pokyny pro baterie níže)
Elektricky napájené přístroje Může obsahovat vlhké elektricky skladované baterie či lithiové baterie. I když jsou baterie vyjmuty z nařízení, musí být správně chráněny před zkratem.
Části motorů Může obsahovat karburátory, palivové potrubí, nebo palivovou nádrž, jenž může obsahovat benzín či jeho zbytky.
Hnojiva Dusičnan amonný může sloužit jako okysličovadlo.
Hasicí přístroje či vybavení pro boj s ohněm Může obsahovat plyny pod tlakem či přístroje poháněné benzínovým motorem.
Mražené potraviny Může obsahovat suchý led.
Plyn Může určovat přítomnost hořlavé tekutiny, jako je benzín, hořlavý plyn či nehořlavý plyn.
Domácí zboží Může obsahovat barvy, bělidla, spreje pod tlakem a mnoho dalších nebezpečných položek.
Lovecké spotřební zboží Může obsahovat náboje do malých zbraní či jiné položky, vztahující se k táboření.
Tvořiče ledu Může obsahovat plyny pod tlakem.
Laboratorní či testovací vybavení Může obsahovat rozmanité nebezpečné materiály.
Spotřební materiál pro prádelny Může znamenat silná bělidla či prostředky k okysličení textilu.
Vybavení na pěstění trávníků Například travní sekačky a šrotovače větví a nejen ony mohou obsahovat nebezpečné materiály ve formě paliv a/nebo baterií.
Zapalovače Včetně zapalovačů nebo náplní do zapalovačů nebo hořáků může obsahovat hořlavý plyn nebo hořlavou kapalinu.
Díly strojů Může obsahovat lepidla, barva, tmely, rozpouštědla či jiné chemikálie a plyny.
Lékařské potřeby Může obsahovat hořlavé či korozivní chemikálie, infekční látky či radioaktivní materiály.
Rtuť Nebo termín „rtuťný“ může označovat zásilku, která je omezena.
Vybavení s motorem Který může obsahovat benzín či elektrické baterie.
MSDS či bezpečnostní listy materiálu Může určovat nebezpečný výrobek. Ujistěte se, že zásilka před předáním prošla expertízou.
Kancelářské potřeby Může obsahovat aerosol, také hořlavou a nehořlavou tiskařskou barvu, zdroj nepřerušitelného napájení obsahující elektrické baterie.
Generátor kyslíku Znamená zakázané chemické zařízení, které vytváří kyslík a velké množství tepla.
Jednotka osobní dopravy (PSU) Může obsahovat zdroj kyslíku.
Parfém Může obsahovat hořlavé kapaliny.
Léky Může zahrnovat hořlavé kapaliny, radioaktivní léčiva či jiné nebezpečné chemikálie.
Fotografický materiál Může obsahovat kyseliny, korozivní látky, bělidla či jedovaté látky.
Nabíjecí vrtačky, šroubováky a jiné ruční nářadí Může obsahovat lithiové baterie. (Další informace naleznete v části Baterie)
Vybavení chladicí techniky Může obsahovat plyny pod tlakem.
Sady pro opravu Může obsahovat lepidla, barva, rozpouštědla, hořlavé plyny či jiné nebezpečné zboží.
Vzorky k testování Může obsahovat jakýkoliv počet nebezpečného zboží.
Vybavení pro průzkum Může určovat přítomnost elektrického vybavení, baterií, napájecích kazet a jiných omezených látek.
Chemie či díly do bazénů a van Může obsahovat okysličovadla či jiné nebezpečné zboží.
Teploměry Může ukazovat přítomnost rtuti.
Krabice na nářadí Může obsahovat výbušniny (mechanické nýtování), stlačené plyny (nádobky sprejů), hořlavá lepidla či barvy, korozivní tekutiny, atd.
Vakcíny Může být baleno v suchém ledu.
Jed (Tekutina, prášek či jiné) může být jedovaté.
Atmosférické vybavení Může ukazovat přítomnost zařízení, obsahující rtuť.
Dodatečné směrnice o bateriích
Typy baterií V dnešní době je k dispozici mnoho typů baterií; některé jsou regulovány jako nebezpečné materiály při přepravě, které mohou být odeslány pouze smluvními odesílateli nebezpečného materiálu.
Olověné baterie Běžné v autech, elektrických invalidních vozících, některých nepřetržitých napájecích zdrojích počítačů a v jiný spotřebičích. Tyto baterie obsahují vysoce korozivní kyselinu a mohou způsobit vznícení zkratem.
Baterie bez kapaliny Testované baterie bez tekutého elektrolytu je povoleno zasílat v rámci USA nikoliv jako nebezpečné. Baterie a obaly musí být označeny „NETEKUTÝ ELEKTROLYT“ či „BATERIE BEZ TEKUTÉHO ELEKTROLYTU“.
Lithiové a lithium-iontové baterie Nabíjecí i nenabíjecí zdroje energie, běžné v počítačích, mobilních telefonech, fotoaparátech a jiných malých elektronických zařízeních. Při pádu, rozdrcení nebo zkratu mohou tyto baterie uvolnit nebezpečné množství tepla a mohou se vznítit a jsou nebezpečné při požáru. Na přepravu těchto baterií se vztahují zvláštní předpisy. Zásilky vyžadující přepravní doklady pro nebezpečné materiály jsou přijímány pouze od smluvních odesílatelů nebezpečných materiálů a některé lithiové baterie nemusí být způsobilé pro službu UPS.
Ostatní baterie Ačkoliv nemusí být obecné suché články (např. baterie typu AA, C, D) regulovány jako nebezpečný materiál, všechny baterie mohou způsobit požár svým zkratováním, pokud nejsou baterie a jejich koncovky chráněny.
Chraňte baterie a koncovky Při zasílání baterií musíte chránit všechny koncovky před zkratem jejich úplným zakrytím nevodivou látkou (např. pomocí elektrikářské izolační pásky či uzavřením každé baterie zvlášť do plastikového sáčku).
 • Zkrat může způsobit vznícení.
 • Zabalte baterie aby do sebe nenarážely, nebo se nepoškodily a předejděte jejich zvedání během manipulace.
 • Kovové předměty či jiné látky, které mohou způsobit zkrat koncovek baterie udržujte bezpečně mimo dosah baterií - např. použitím oddělené vnitřní krabice pro baterie.
Zabraňte vznícení Jakékoliv zařízení s nainstalovanými bateriemi musí být během přepravy vypnuté. Chraňte spínače, které mohou být nechtěně aktivovány, nebo vyjměte baterie a chraňte jejich koncovky.
 • I velmi jednoduchá zařízení, jako baterky či nabíjecí vrtačky, mohou vytvářet nebezpečné množství tepla, jsou-li nechtěně zapnuty.
Repasované či recyklované baterie Nikdy nepřepravujte repasované či recyklované baterie letecky.

Mezi letecké služby patří UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day SelectSM, UPS Worldwide ExpressSM a UPS Worldwide ExpeditedSM.

Mezi kontinentální Amerikou a Aljaškou, Havají nebo Portorikem, kde musí být vždy používána letadla, nesmí být přepravovány žádné recyklované ani stažené baterie.
Elektronické výrobky na opravu Opravené zboží, jako jsou počítače a mobilní telefony musí být zasílány bez baterií.

Relevantní odkazy

Seznam zboží, které je zakázáno přepravovat

Zjistěte více

Jak přepravovat baterie

Zjistěte více