Muž v laboratorním plášti

Přeprava s nebezpečnými materiály

Zjistěte, jak bezpečně a úspěšně přepravovat nebezpečné materiály na základě smlouvy s UPS. Potřebujete smlouvu? Spojte se s námi a my vám pomůžeme začít pracovat.

Kontaktujte nás

Přeprava nebezpečného zboží

Typy nebezpečného zboží a komodit

Zjistěte více

Tabulky chemických látek pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží

Zjistěte více

Balíky s nebezpečným zbožím musí být připraveny v souladu s požadavky dohody ADR pro pozemní přepravu a předpisy organizace IATA pro leteckou přepravu. Odesílatelé musí dbát na to, aby byl balík správně označen, zabalen, opatřen štítky a zaznamenán v dokladech.

Poznámka: Příprava nebezpečného zboží pro leteckou přepravu obvykle vyžaduje dodržování přísnějších předpisů než pro pozemní přepravu. Například u letecké zásilky musí balíky obsahující tekutiny vyhovět testu diferenčního tlaku, který stanovují předpisy pro nebezpečné zboží organizace IATA. Každý balík s nebezpečným zbožím musí být také opatřen povinnou deklarací odesílatele pro nebezpečné zboží organizace IATA.

S účinností od 1. ledna 2020 jsou všichni výrobci a distributoři článků, baterií a zařízení poháněných články a bateriemi vyrobenými po 30. červnu 2003 povinni zpřístupnit přehled zkoušek podle Příručky zkoušek a kritérií OSN.

Distributoři a odesílatelé nejsou povinni poskytovat tištěné kopie souhrnu zkoušek s každou zásilkou obsahující lithiové baterie a jsou vyzýváni, aby jej zpřístupnili pomocí technologie, například uvedením na internetových stránkách společnosti.

Další informace o předpisech IATA naleznete na webových stránkách IATA nebo se obraťte na svého místního výkonného obchodního zástupce nebo pracovníka zákaznického servisu.

Předpisy týkající se nebezpečného zboží se pravidelně mění.

Přečtěte si nedávné změny v předpisech pro dopravce podle organizace IATA

Společnost UPS spolupracuje s třetími stranami dodávajícími software pro zpracování nebezpečného zboží. Následující seznam dodavatelů nabízí přípravné moduly pro deklaraci odesílatele pro nebezpečné zboží organizace IATA. Tyto programy spolupracují se systémem WorldShip.

  • Dangerous Goods Council
  • Hazmat Software, LLC©
  • Labelmaster 
  • QAD Precision

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží je známá také pod zkratkou ADR. Země, které dohodu ADR podepsaly, mají povinnost dodržovat předpisy týkající se pozemní přepravy nebezpečného zboží po Evropě. UPS postupuje v souladu s ustanoveními oddílu 1.1.3.6.

Poznámka: Dohoda ADR se týká pouze přepravy nebezpečného zboží po Evropě. Projděte si níže uvedený oddíl „Země/oblasti pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží společností UPS“. 

Další informace o evropských předpisech vyplývajících z dohody ADR

Suchý led lze v letecké i pozemní síti společnosti UPS přepravovat vnitrostátně i mezinárodně. Zásilky se suchým ledem odesílané prostřednictvím společnosti UPS nemusí vyžadovat smlouvu o nebezpečném zboží ani přepravní doklady pro nebezpečné zboží, pokud chlazený obsah nepodléhá plné regulaci nebezpečného zboží. Zásilky se suchým ledem však vyžadují smlouvu v rámci programu Mezinárodní speciální komodity (ISC) společnosti UPS. Obaly musí na štítku s adresou UPS obsahovat příslušné informace a musí být přítomno řádné značení a štítky. Pokud se suchý led používá k chlazení nebezpečného zboží, je třeba uzavřít smlouvu o nebezpečném zboží.  

Související důležité informace

Zakázané zboží

Zjistěte více

Obecné položky, které mohou být nebezpečné

Zjistěte více

Všeobecné obchodní podmínky

Zjistěte více

Zjistěte, jak odesílat

Nástroje, které vám pomohou začít

Nástroj pro přejímku nebezpečného zboží

Zkontrolovat přijetí

Zákazníci s nebezpečnými materiály používající systém WorldShip®

Osoba v laboratorním plášti balí krabici

Upgradujte na nejnovější verzi systému WorldShip, abyste zajistili soulad s předpisy Ministerstva dopravy USA o nebezpečných materiálech.

Zjistěte více

Další informace o systému UPS WorldShip.