Prohlášení o ochraně osobních údajů

Poznámka

Přepravní služby dokládky / částečného nákladu UPS Freight (dále jen „LTL“) nabízí společnost TFI International Inc., její přidružené společnosti nebo divize (zejména TForce Freight), které nejsou přidruženy ke společnosti UPS. Společnost UPS nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s přepravními službami UPS Freight LTL nebo jakýmikoli jinými službami nabízenými nebo poskytovanými společností TFI International Inc. nebo jejími přidruženými společnostmi, divizemi, dceřinými společnostmi či spřízněnými subjekty.