z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
Přejít na hlavní obsah

Dodatečné poplatky

Příplatek špička/zvýšená poptávka

V období extrémních nárůstů objemu mohou být zavedeny dočasné Příplatky za špičku na některé mezinárodní zásilky za účelem zajištění, že naše síť bude i nadále efektivně fungovat.

S účinností od 26. prosince 2021 až do odvolání bude snížen příplatek za zasílání v období špičky u všech zásilek bez ohledu na výběr služby, místo původu nebo destinaci.

Příplatek špička/zvýšená poptávka 2021Otevřít odkaz v novém okně

Zpět na začátek

Sezónní příplatek UPS

Abychom si byli jistí, že naše síť bude v období svátků fungovat efektivně, UPS zavede dočasný příplatek za špičku za balíky, které splňují specifikace poplatku za velký balík, balík překračující maximální limity a také za dodatečnou manipulaci.

Od 31. října 2021 do 15. ledna 2022 budeme ke stávajícím sazbám, příplatkům anebo poplatkům účtovat navíc za balík paušální příplatek za špičku.

Příplatek za špičku v roce 2021Otevřít odkaz v novém okně

Zpět na začátek

Poplatek za chybějící nebo neplatné číslo účtu

Číslo účtu je neplatné, pokud není uvedeno ve správném tvaru čísla účtu pro stranu fakturovanou nebo pokud se jedná o číslo účtu příjemce nebo třetí strany, která nezaplatí poplatky za odeslání.

 • Poplatek za odeslání zásilky bude vyhodnocen pro tuzemské (pokud je k dispozici) a mezinárodní zásilky s chybějícím nebo neplatným číslem účtu plátce. Kromě toho pokud příjemce nebo třetí strana nezaplatí poplatky za odeslání, budou původnímu odesílateli účtovány poplatky za odmítnutí plus poplatky za odeslání.

Zpět na začátek

Překročení maximálních limitů

Balíky s aktuální váhou vyšší než 150 liber (70 kg), nebo které přesahují 108 palců (274 cm) na délku nebo 157 palců (400cm) v součtu délky a obvodu, měřeno dle zúčtovatelné hmotnosti, nejsou přijímány k přepravě. Tyto zásilky jsou předmětem Nadrozměrného příplatku (přesahující maximální limity), včetně všech dalších příslušných poplatků, pokud jsou nalezeny v UPS systému pro malé zásilky. Balíčky přesahující 157 palců (400 cm) v součtu délky a obvodu jsou také předmětem příplatku za nadrozměrnou zásilku.

Zpět na začátek

Oprava adresy

Pokud dojde k chybě při zapisování adresy, vynaložíme veškeré přiměřené úsilí pro vyhledání správné adresy a doručíme zásilku v případě, že adresa je ve stejné zemi určení. Odesílateli za tuto službu bude účtován příplatek. Poplatky za změnu adresy můžete nalézt v tabulce Dodatečné poplatky.

 

Zpět na začátek

Zprostředkovatelské služby

Zprostředkovatelské služby společnosti UPS jsou poskytovány bez dalšího příplatku v případě běžného celního odbavení. Naším cílem je vždy poskytovat jednoduchý a plynulý proces a rychlé proclení, které je základem pro včasné doručení. Příprava proclení začíná už v případě, kdy je Vaše zásilka v přepravě a to díky funkci předběžného upozornění v síti UPS. Státní předpisy požadují přesně stanovenou dokumentaci pro mezinárodní zásilky a společnost UPS poskytuje odborné služby pro přípravu úplné a přesné vývozní dokumentace. Nabízíme volitelné celní služby, které Vám pomohou zabránit nepředvídaným zpožděním vaší zásilky. Některé z těchto služeb podléhají dodatečným poplatkům. Viz také tabulka Dodatečné poplatky.

Dodatečné poplatky, které mohou být vybírány za procedury proclení zahrnují kromě jiného následující:

 • Postup celního odbavení, zahrnující jiné státní úřady než celní úřad
 • Transitní postup
 • Uskladnění
 • Celní kontrola
 • Poplatky za hraniční kontrolu
 • Zásilky proclené třetí stranou


Veškeré podrobnosti Vám poskytne zástupce společnosti UPS. Všechny dodatky a příplatky jsou bez daně.

Zpět na začátek

Poplatek za vystavení celní deklarace

UPS bude účtovat poplatek za každou importovanou zásilku podléhající celnímu řízení na vstupu.

Zpět na začátek

Poplatek za zaslání reportu nebo ucelených dat

Společnost UPS naúčtuje poplatek za každý report nebo soubor dat, zaslaný zákazníkovi na základě jeho požadavku.

Zpět na začátek

Poplatek za zpracování nestandartního požadavku

Společnost UPS bude účtovat poplatek za zpracování každého nestandartního požadavku,  prováděného na žádost zákazníka.

Zpět na začátek

Poplatek za zaslání dokladu o proclení

UPS bude účtovat poplatek za každý doklad o proclení, zaslaný zákazníkovi na jeho žádost.

Zpět na začátek

Kontakt před proclením

Na žádost dovozce ho bude společnost UPS kontaktovat za každou platbu.

Zpět na začátek

Převodní měnový kurz

Poplatky v cizí měně účtované plátci se budou převádět na měnu plátce na základě týdenního devizového kurzu vyhlašovaného velkými bankami peněžních center.

Zpět na začátek

Výdaje

Dovozní zásilky podléhají clu a daním. V případě, že společnost UPS za plátce uhradí clo, daně a další vládní poplatky, bude poplatek účtován na základě reálné hodnoty přepravovaného zboží a předplacené částky.

Zpět na začátek

Příplatky za Rozšířenou oblast a Vzdálenou oblast

Příplatek za rozšířenou oblast
Společnost UPS poskytuje službu vyzvednutí a doručení v rozšířených i v městských oblastech. Za každou zásilku, která je vyzvednuta nebo doručena do rozšířené oblasti se vybírá dodatečný poplatek.

Příplatek vzdálené oblasti
Tento příplatek se vztahuje na doručení do či vyzvednutí z oblasti, jenž se nachází dále než rozšířené oblasti společnosti UPS, jenž jsou méně přístupné pro vyzvednutí a doručení (místní a mezinárodní služby).

Zpět na začátek

Poplatek za přeposlání cla a daně

Tento poplatek se vztahuje na zásilky mimo EU, kdy plátce cla a daní nesídlí v místě určení. Fakturuje se straně, která platí poplatky za dopravu.

Zpět na začátek

Úroky ze zpožděné platby

Společnost UPS Vám zašle fakturu za služby, které jsme Vám poskytli. Faktura bude uvádět datum platby. Pokud společnost UPS neobdrží vaši platbu k tomuto datu nebo dříve, vyhrazujeme si právo účtovat Vám úrok. Sazba úroku, která se stanoví podle platných sazeb, bude uvedena na faktuře.

Zpět na začátek

Úrok z opožděné platby

UPS Vám zašle fakturu za služby, které Vám byly poskytnuty. V případě, že úhrada této faktury je po lhůtě splatnosti, UPS si vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení. Příslušná částka bude uvedena na Vaší faktuře za následující období. Tento úrok je doplňkem k případným dalším úrokům, poplatkům a jiným právům, které může UPS uplatnit dle platných zákonů.

Zpět na začátek

Příplatek za nadměrnou velikost palety

V závislosti na původu a místě určení, se může tento příplatek vztahovat na některé zásilky UPS letecké nákladní přepravy. Chcete-li zjistit, zda má konkrétní původ nebo místo určení limit na nadměrnou velikost palety, navštivte prosím stránky www.ups.com/worldwideexpressfreight.

Zpět na začátek

Příjemce nebo třetí strana odmítne zaplatit

Pokud je pro zaplacení poplatků za přepravu zvolen příjemce nebo třetí strana a účet pro fakturaci je nesprávný nebo chybí, společnost UPS prohledá své záznamy, zda zahrnují správné číslo účtu. Bez ohledu na to, zda je účet nalezen nebo nikoliv, je odesílateli účtován poplatek za zpracování.

Zpět na začátek

Služba doručení na rezidenční adresy

Společnost UPS poskytuje doručení na rezidenční adresy stejně tak jako na obchodní adresy. Doručení na rezidenční adresy je poskytováno jak na adresu bydliště (domácí adresu), tak na místa obchodních činností mimo bydliště, která nemají žádný vchod určený pro veřejnost. Na každou zásilku, která je doručována na rezidenční adresu, se vztahuje dodatečný příplatek za tuto službu.

Zpět na začátek

Vyžaduje se podpis dospělé osoby

Službu "Adult Signature Required" používejte pro zabránění nezletilým přebírat zásilky zboží z právních či jiných důvodů. To se může týkat alkoholických nápojů a tabákových výrobků, ale také zboží, které by podle Vás měl raději přebírat dospělý.

Zpět na začátek

Požadován podpis

Za normálních okolností vyžaduje UPS podpis příjemce při každém doručení. Avšak výjimečně je v některých zemích povoleno doručování v režimu Driver Release (Vydání kurýrem), tedy ponechání kurýrem na místě určení, nebo Letter Box Release (Vydání do poštovní schránky), tedy uložení do poštovní schránky na adrese uvedené na přepravním štítku. Letter Box Release (Vydání do poštovní schránky) je zajištěné vydání zásilky poskytovatelem služeb, umožňující zanechat zásilky doručovány na soukromé adresy v bezpečné schránce bez nutnosti podpisu příjemce.

Chcete-li předejít doručení v režimu Driver Release (Vydání kurýrem) nebo Letter Box Release (Vydání do poštovní schránky), využijte službu Signature Required (Vyžádaný podpis příjemce) v zemích, kde je tato služba dostupná.

Zpět na začátek

Daně

Všechny naše dodatečné poplatky a poplatky za volitelné služby jsou uváděny bez daní. V případě potřeby se účtuje daň z přidané hodnoty (DPH) se standardní sazbou.

Zpět na začátek

Poplatky za úřední osvědčení a povolení

U některých komodit zboží bude vyžadován samostatný separátní proces úředních osvědčení a povolení, která jsou vedena a kontrolována samostatnou vládní agenturou.Tyto komodity jsou předmětem zvláštních odbavovacích celních procesů. Pro urychlení odbavení těchto zásilek může společnost UPS poskytnout nezbytnou dokumentaci s požadovanými informacemi (v tištěné nebo elektronické formě) příslušným vládním úřadům. Poplatek za zpracování bude následně fakturován plátci přepravy.
 

Zpět na začátek

Speciální manipulace s nedoručitelnými zásilkami

Když společnost UPS podnikne opatření a pokusí se doručit všechny mezinárodní zásilky, ale neuspěje, zpracujeme vaši zásilku podle vašich pokynů. Náklady na přepravu a přirážky budou účtovány odesílateli za zpracování každé takové nedoručitelné zásilky. Viz také tabulka Dodatečné poplatky, kde jsou uvedeny informace o sazbách.

U všech zásilek posílaných v rámci EU a vnitrostátní zásilky, dojde k automatickému vrácení vaší zásilky službou UPS Standard (je-li k dispozici). Při vrácení se bude účtovat přeprava a palivové poplatky.

Zpět na začátek

Poplatek za papírovou fakturu

UPS Vám zašle fakturu Vámi preferovanou metodou. Od 6. srpna 2018, pokud máte číslo účtu UPS a nezvolíte si možnost elektronické faktury, bude vám za každou zaslanou fakturu účtován poplatek.

Zpět na začátek

Poplatek za dodatečnou manipulaci

Poplatek za dodatečnou manipulaci se účtuje za:

 • Jakékoliv předměty uložené ve vnějším přepravním kontejneru z kovu nebo dřeva
 • Jakékoliv zásilky válcovitého tvaru, například barely, sudy, vědra nebo pneumatiky, které nejsou úplně uzavřeny v přepravním kontejneru z kartonu s vlnitým povrchem
 • Jakékoliv balíky, jejichž nejdelší strana přesahuje 100 cm nebo jejich druhá nejdelší strana přesahuje 76 cm
 • Jakékoliv balíky se skutečnou hmotností přesahující 32 kg
 • Každý balík v zásilce, kde průměrná hmotnost balíku je větší než 32 kg a hmotnost každého balíku není stanovena ve zdrojovém dokumentu nebo v použitém automatizovaném odesílacím systému společnosti UPS

Společnost UPS si rovněž vyhrazuje právo účtovat poplatek za dodatečnou manipulaci pro každý balík, který, podle vlastního uvážení společnosti UPS, vyžaduje zvláštní manipulaci.

Vzhledem k možným poplatkům za dodatečnou manipulaci vyžadovaným z naší strany a následnému možnému zpoždění se zpracováním zásilky neposkytuje společnost UPS na takové zásilky záruku vrácení peněz. Společnost UPS tedy nebude poplatky za zaslání vracet, pakliže zásilky vyžadující dodatečnou manipulaci nebudou doručeny v čase, na který jejich doručení bylo naplánováno.

Zpět na začátek

Příplatek za velký balík

Bude použit příplatek za velký balík, jehož délka plus obvod [(2 x šířka) + (2 x výška)] v součtu přesahuje 300 cm, avšak nepřesahuje maximální velikost 400 cm.

Velké balíky podléhají minimální fakturační hmotnosti 40 kg navíc k příplatku za Velký balík.

Další manipulační poplatek nebude aplikován pokud je použit Příplatek za nadrozměrnou zásilku.

Poplatek za překročení hranice UK

Od 1. 1. 2021 bude zaveden poplatek za všechny zásilky (kromě dopisů a dokumentů) vyvážené a dovážené mezi zeměmi Evropské unie a Velkou Británií (Anglie, Skotsko a Wales),to platí i pro zásilky mezi Severním Irskem a Velkou Británií. Tento poplatek pokrývá zvyšující se náklady na dopravu a manipulaci v důsledku úprav sítě. Poplatek nezahrnuje žádné další zprostředkovatelské služby.