z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Deklarovaná hodnota za dopravu

Gain peace of mind when shipping your domestic and international packages

Popis

Odpovědnost UPS za ztrátu či poškození zásilky je omezená, podle druhu zásilky a podle druhu lokality. Pokud hodnota vašeho zboží přesáhne tuto hodnotu, použijte pro deklarování vyšší hodnoty zásilky Deklarovanou hodnotu pro dopravu, až do maximální povolené hodnoty ve Vaší zemi či oblasti.

Limity deklarované hodnoty se mohou lišit podle vybrané služby a původu a cíle zásilky. Vyberte Zobrazit ceny služeb s přidanou hodnotou, kde naleznete další informace.

Poznámka:Mezinárodní letecké zásilky se mohou řídit Varšavskou úmluvou, včetně jejích omezení zodpovědnosti. Poplatky za deklarovanou hodnotu budou fakturovány odesílateli (předplacené služby), příjemci (dopravné k inkasu) nebo třetí straně (fakturovat třetí straně).

Související odkazy

Vyhledejte informace, které vám pomohou určit náklady na doručení zásilky.