Nápověda, dávka importu, odesílací soubory

Nápověda k odesílání dávkového souboru
Odesílání dávkového souboru umožňuje vytvoření až 250 zásilek pomocí formátu souboru CSV (hodnoty oddělené čárkou) nebo SSV (hodnoty oddělené středníkem). Zdrojová adresa a způsob platby musí být pro všechny tyto zásilky stejné, ale cílové adresy mohou být různé.

Níže uvedená tabulka obsahuje vzorový soubor pro referenci.
Název souboruDatum vytvoření
07/12/2020


Formát pro import dávkového souboru

Poznámka: U importovaného souboru jsou jednotlivá pole oddělená čárkou/středníkem. Soubor importu musí obsahovat čárku/středník jako oddělovač i pro volitelná pole. Záhlaví sloupců by neměla být zahrnuta.

Pokud selže ověření některého záznamu během importu, systém vytvoří chybový soubor se záznamy, které systém nebyl schopen importovat. Chybové hlášení prostudujte a proveďte potřebné opravy. Jakmile chyby odstraníte, můžete proces importu zopakovat.

Formát pro import dávkového souboru
Formát pro import dávkového souboru má koncovku .csv/.ssv.
Název poleTyp poleMaximální délka polePovinnéPlatné hodnoty
Jméno kontaktní osoby Alfanumerická 35 Ano (pro mezinárodní pohyb a službu UPS Next Day Air Early) Jméno příjemce (číslo zadané před první pole způsobilo chybu)
Společnost nebo Jméno Alfanumerická 35 Ano Firma nebo jméno příjemce
Země Alfanumerická 2 Ano Země příjemce (viz tabulka Kód země/oblasti, kde jsou uvedeny platné kódy)
Adresa 1 Alfanumerická 35 Ano Adresa 1 pro příjemce (požadováno)
Adresa 2 Alfanumerická 35 Ne Adresa 2 pro příjemce (volitelná)
Adresa 3 Alfanumerická 35 Ne Adresa 3 pro příjemce (volitelná)
Město Alfanumerická 30 Ano Město příjemce
Země/provincie/jiné Alfanumerická 30 Podmíněné Požadováno u některých cílových zemí (viz tabulka Kód země, kde jsou uvedeny platné kódy).
PSČ Alfanumerická 10 Podmíněné Požadováno u některých cílových zemí.
Telefon Alfanumerická 15 Podmíněné Nutné pro mezinárodní místa určení a službu UPS Next Day Air Early
Klapka Alfanumerická 5 Ne Telefonní koncovka příjemce
Ukazatel rezidenčního místa 0/1 1 Ne 1=rezidenční adresa; 0=komerční adresa
E-mailová adresa Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa příjemce
Typ balení Alfanumerická 2 Ano Viz tabulka typů balení – platné kódy
Celní hodnota Numerická 15 Podmíněné Vyžadováno při pohybu z USA do Kanady a z USA do Portorika Výchozí nastavení měny: americký dolar. Desetinná místa jsou povolena.
Hmotnost Numerická 5 Podmíněné Požaduje se u balení typu 2 nebo Jiné balení = 2. Hmotnost se považuje za volitelný údaj pro typ balení dopis/obálka. Pokud v numerických polích používáte čárky, například u hmotnosti (10,0), je nutné dát pole do dvojitých uvozovek.
Délka Numerická 4 Ne V USA/Portoriku se standardně používají palce. V ostatních zemích centimetry. V UK lze vybrat mezi palci a centimetry.
Šířka Numerická 4 Ne V USA/Portoriku se standardně používají palce. V ostatních zemích centimetry. V UK lze vybrat mezi palci a centimetry.
Výška Numerická 4 Ne V USA/Portoriku se standardně používají palce. V ostatních zemích centimetry. V UK lze vybrat mezi palci a centimetry.
Měrná jednotka LB/KG 2 Ne Standardně se používají libry/lb (USA/Portoriko) nebo kilogramy/kg. V UK lze vybrat mezi lb/kg.
Popis zboží Alfanumerická 35 Podmíněné Podmíněně se požaduje, když země/oblast odeslání a země/oblast příjemce nejsou totéž.
Dokumenty bez komerční hodnoty 0/1 1 Ne Označuje, že zásilka neobsahuje položky podléhající clu.
GNIFC (zboží není ve volném oběhu) 0/1 1 Podmíněné Vyžadováno pro pohyb v rámci EU, pokud zboží podléhá clu.
Deklarovaná hodnota Numerická 7 Ne Musí být méně než 1000 USD nebo ekvivalent místní měny, pokud je zadáno. Výchozí hodnota bude nastavena na měnu země původu zásilky. Odpovědnost společnosti UPS za ztrátu nebo poškození balení. Desetinná místa nejsou povolena.
Služba Numerická 2 Ano Viz tabulka Služby, která uvádí platné hodnoty.
Potvrzení o doručení Alfanumerická 1 Ne Viz tabulka Potvrzení dodávky, která uvádí platné hodnoty.
Uvolnění odesílatelem / Doručit bez podpisu 0/1 1 Ne Odesilatel může od společnosti UPS požadovat uvolnění balíku při prvním pokusu o doručení bez podpisu. Společnost UPS neodpovídá odesílateli ani třetí straně za žádné škody způsobené v době po uvolnění balíku. (Není podporováno mimo USA.)
Vrácení dokumentu 0/1 1 Ne Používá se pouze při pohybu v rámci Polska.
Doručení v sobotu 0/1 1 Ne K dispozici s vybranými službami (další informace naleznete v průvodci službami).
UPS carbon neutral 0/1 1 Ne Žádost o možnost korigovat klimatický dopad vaší zásilky.
Velký balík 0/1 1 Ne Používá se, když délka + obvod (2 x šířka) + (2 x výška) v kombinaci přesahuje 300 cm / 118 palců, ale je menší než 400 cm / 157 palců. Účtuje se příplatek. (Mimo USA je omezení nadměrných balíků 400cm.)
Dodatečná manipulace 0/1 4 Ne Pro USA: Platí, když je zboží zabaleno ve vnějším přepravním kontejneru vyrobeném z kovu nebo dřeva, balík je těžší než 70 lb nebo 32 kg, delší strana je větší než 150 cm. Viz průvodce službami pro další informace. Mimo USA: Pokud hmotnost přesahuje 32 kg, nebo delší strana je větší než 150 cm, je automaticky účtována dodatečná manipulace.
Reference 1 Alfanumerická 35 Ne Slouží k záznamu informací o balíku
Reference 2 Alfanumerická 35 Ne Slouží k záznamu informací o balíku
Reference 3 Alfanumerická 35 Ne Používá se pouze na úrovni balíku v aplikaci UPS CampusShip (USA, PR a CA)
Oznámení e-mailem 1 – adresa Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, na kterou má přijít dané oznámení (odeslání, výjimka, doručení)
Oznámení e-mailem 1 – odeslání 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle po odeslání balíku
Oznámení e-mailem 1 – výjimka 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle, když při doručování balíku dojde k výjimce
Oznámení e-mailem 1 – doručení 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle při doručení balíku
Oznámení e-mailem 2 – adresa Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, na kterou má přijít dané oznámení (odeslání, výjimka, doručení)
Oznámení e-mailem 2 – odeslání 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle po odeslání balíku
Oznámení e-mailem 2 – výjimka 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle, když při doručování balíku dojde k výjimce
Oznámení e-mailem 2 – doručení 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle při doručení balíku
Oznámení e-mailem 3 – adresa Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, na kterou má přijít dané oznámení (odeslání, výjimka, doručení)
Oznámení e-mailem 3 – odeslání 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle po odeslání balíku
Oznámení e-mailem 3 – výjimka 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle, když při doručování balíku dojde k výjimce
Oznámení e-mailem 3 – doručení 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle při doručení balíku
Oznámení e-mailem 4 – adresa Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, na kterou má přijít dané oznámení (odeslání, výjimka, doručení)
Oznámení e-mailem 4 – odeslání 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle po odeslání balíku
Oznámení e-mailem 4 – výjimka 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle, když při doručování balíku dojde k výjimce
Oznámení e-mailem 4 – doručení 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle při doručení balíku
Oznámení e-mailem 5 – adresa Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, na kterou má přijít dané oznámení (odeslání, výjimka, doručení)
Oznámení e-mailem 5 – odeslání 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle po odeslání balíku
Oznámení e-mailem 5 – výjimka 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle, když při doručování balíku dojde k výjimce
Oznámení e-mailem 5 – doručení 0/1 1 Ne E-mailové oznámení se odešle při doručení balíku
E-mailová zpráva Alfanumerická 150 Ne Další zprávy nebo speciální pokyny, které mají být poskytnuty v e-mailovém oznámení.
Adresa pro případ chyby e-mailu Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa, na kterou přijde oznámení, pokud se nepodaří e-mailové oznámení příjemci doručit.
UPS Premium Care 0/1 1 Ne 1 znamená, že při doručení bude použita služba UPS Premium Care
Identifikace umístění Alfanumerická 10 Ne Jedinečný identifikátor pro alternativní místo doručení, jako třeba na místo UPS Access Point™
Typ média pro oznámení Alfanumerická 2 Ne Viz tabulka Typy médií, která uvádí platné hodnoty.
Jazyk oznámení Alfanumerická 6 Ne Seznam platných párů zemí/jazyků Výchozí hodnota podle země původu / cílové země zásilky Viz tabulka Jazyk oznámení, která uvádí platné hodnoty.
Adresa pro oznámení Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu sloužící k příjmu oznámení o doručení balíků doručovaných na alternativní místo doručení
Hodnota dobírky místa ADL (alternativní místo doručení) Numerická/peněžní 10 Ne Peněžní částka, která má být vybrána na místě UPS Access Point, musí být určena v místní měně. Desetinná místa jsou povolena.
Doručení příjemci na místo ADL 0/1 1 Ne 0 = možnost není vyžadována 1 = jediná požadovaná možnost je Doručení na adresu
Typ média odesilatele místa ADL Alfanumerická 2 Ne Viz tabulka Typy médií, která uvádí platné hodnoty.
Jazyk odesilatele místa ADL Alfanumerická 6 Ne Seznam platných párů zemí/jazyků Výchozí hodnota podle země původu / cílové země zásilky Viz tabulka Jazyk oznámení, která uvádí platné hodnoty.
Oznámení odesilatele místa ADL Alfanumerická 50 Ne E-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu sloužící odesilateli k příjmu oznámení, kdy byl balík doručen na místo UPS Access Point a kdy byl vyzvednut.
Pouze přímé doručení místa ADL 0/1 1 Ne Hodnota 1 umožňuje doručení balíku pouze na uvedenou rezidenční nebo komerční adresu.
Elektronické ověření vydání balíku Numerická 4–6 Podmíněné Pokud používáte místo Access Point, kód, který zákazník potřebuje k vyzvednutí balíku z místa Access Point
Jen lithium-iontové 0/1 1 Ne Pokud balík obsahuje samotnou lithium-iontovou baterii, bude ve sloupci zobrazena 1 (ano), jinak bude sloupec prázdný nebo obsahovat 0
Lithium-iontové v zařízení 0/1 1 Ne Pokud balík obsahuje lithium-iontovou baterii v zařízení, bude ve sloupci zobrazena 1 (ano), jinak bude sloupec prázdný nebo obsahovat 0
Lithium-iontové u zařízení 0/1 1 Ne Pokud balík obsahuje lithium-iontovou baterii u zařízení, bude ve sloupci zobrazena 1 (ano), jinak bude sloupec prázdný nebo obsahovat 0
Jen lithium-kovové 0/1 1 Ne Pokud balík obsahuje samotnou lithium-kovovou baterii, bude ve sloupci zobrazena 1 (ano), jinak bude sloupec prázdný nebo obsahovat 0
Lithium-kovové v zařízení 0/1 1 Ne Pokud balík obsahuje lithium-kovovou baterii v zařízení, bude ve sloupci zobrazena 1 (ano), jinak bude sloupec prázdný nebo obsahovat 0
Lithium-kovové u zařízení 0/1 1 Ne Pokud balík obsahuje lithium-kovovou baterii u zařízení, bude ve sloupci zobrazena 1 (ano), jinak bude sloupec prázdný nebo obsahovat 0

POZNÁMKA: Pokud jsou zvolena více než tři pole lithiové baterie, bude zásilka zamítnuta a do souboru chyb bude přidána chybová hláška.

NÁZEV POLE TYP POLE MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLE POVINNÉ PLATNÉ HODNOTY
Komerční doručení o víkendu 0/1 1 Ne K dispozici s vybranými službami. Viz průvodce službami – uvádí další informace.


Formát zpracování importu dávkového souboru obsahuje pole s názvem Typ balení. Validní kódy pro toto pole jsou:

Kódy pro typy balení
1=UPS Dopis/Obálka
4=UPS balíček
3=UPS trubka
S=UPS Expresní krabice (malá)
M=UPS Expresní krabice(střední)
L=UPS Expresní krabice (velká)
21=UPS Krabice
25=UPS 10 KG krabice
24=UPS 25 KG krabice
2=Jiné balení
30=Paleta (platí pouze pro pohyb z PL do PL)

Formát zpracování importu dávkového souboru obsahuje pole s názvem Služba. Validní dvoumístné kódy pro toto pole jsou:

KÓDY PRO TYP SLUŽBY
01 = Next Day Air
02 = 2nd Day Air
03 = Ground
07 = International Express
08 = International Expedited
11 = International Standard
12 = 3 Day Select
13 = Next Day Air Saver
14 = Next Day Air Early
54 = International Express Plus
59 = 2 Day Air A.M
64 = UPS Express NA1
65 = UPS Saver
70 = UPS Access Point Economy
74 = UPS Express 12:00
82 = UPS Today Standard
83 = UPS Today Dedicated Courier
84 = UPS Today Intercity
85 = UPS Today Express
86 = UPS Today Express Saver
92 = SurePost Standard Parcel (not supported)
93 =SurePost Parcel Select
94 = SurePost Bound Printed Matter
95 = SurePost Media Mail

Formát zpracování importu dávkového souboru obsahuje pole s názvem Potvrzení o doručení. Pokud potvrzení o doručení nechcete, nechte pole prázdné. Jinak zadejte platný kód. Validní kódy pro toto pole jsou:

Kódy pro potvrzení dodávky
S=požadován podpis
N=Potvrzení o doručení bez podpisu
A=požaduje se podpis dospělé osoby
V=ústní potvrzení

Formát zpracování importu dávkového souboru obsahuje pole s názvem Typ média. Validní kódy pro toto pole jsou:

Typ média
01=hlas
03=e-mail
12=zpráva SMS

Formát zpracování importu dávkového souboru obsahuje pole s názvem Platné kódy jazyka. Validní kódy pro toto pole jsou:

Platné kódy jazyka:
Validní kódy pro toto pole jsou:
„DAN_97“=dánština
„DEU_97“=němčina
„ENG_CA“=kanadská angličtina
„ENG_GB“=britská angličtina
„ENG_US“=americká angličtina
„FIN_97“=finština
„FRA_97“=kanadská francouzština
„FRA_CA“=francouzská francouzština
„ITA_97“=italština
„NLD_97“=nizozemská nizozemština
„NOR_97“=norština
„POL_97“=polština
„SPA_97“=španělština
„SPA_MX“=mexická španělština
„SPA_PR“=portorická španělština
„SWE_97“=švédština