z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

UPS Import Control®

Budovat jednodušší mezinárodní obchod

Překročení hranice vyžaduje koordinaci, shodu s nařízeními a mnoho papírování. Pokud nejsou tyto věci dle očekávání do detailu splněny, budou pravděpodobně zpomalovat proclení.

Uchopte otěže důležitého procesu--UPS kontrola importu vám pomůže efektivněji řídit náklady a minimalizovat prodlevy.

Naše řešení mezinárodní přepravy vám pomáhá:

  • Kontrolovat rychlost a požadavky rozpočtu při dovozu od mezinárodních dodavatelů
  • Získat úplný náhled na váš vstupní dodavatelský řetězec kvůli lepšímu plánování a předpovědi
  • Zabránit neautorizovaným poplatkům vzniklým z rozeslání svého čísla účtu mnoha exportérům
  • Omezit prodlevy či nadměrné daně při správě tvorby a ověření obchodních faktur
  • Synchronizovat váš dodavatelský řetězec řízením dovozů od více přepravců

Vytvořte své vlastní přepravní štítky a obchodní faktury

Jakmile vytvoříte své vlastní přepravní štítky, vy--nikoliv vaši dodavatelé--zvolíte přepravce a rozhodnete, jakou rychlost či službu chcete. Tento přehled vám dává možnost potvrdit, zda je informace bezchybná.

To platí také pro obchodní faktury: vytvoříte a vyplníte formulář k zajištění správnosti a shody s celními pravidly.

UPS kontrola importu také nabízí mnoho možností pro doručení přepravních štítků a obchodních faktur vašim exportérům:

  • Pošlete přepravní štítek poštou UPS či e-mailem
  • Připravte pro řidiče společnosti UPS doručení štítku a vyzvednutí vaší zásilky
  • Vytiskněte štítek a pošlete jej vašim odesilatelům

Uchovejte důvěrné informace mimo zásilky třetích stran

Rychlost je pro trh důležitá a zásilky třetích stran jsou užitečnou volbou, hledáte-li snížení drahocenného času vašich procesů. Tato třetí strana se však nemusí dozvědět o důvěrných informacích, týkajících se cen--můžeme vám s tím pomoci.

Odesíláte-li pomocí služby UPS kontrola importu, zvolte volbu Odstranění obchodní faktury (CIR) a my po proclení vyjmeme obchodní fakturu z vaší zásilky. Následně vaši zásilku doručíme bez zpoždění.

Získejte dodatečnou pružnost se službou UPS Complete ViewSM Shipping

Ucelené zobrazení odesílání

Kontrola obchodních faktur závisí na výměně informací mezi vámi a vaším dodavatelem a vyžaduje pro vaše zaměstnance další čas navíc. Pokud byste chtěli stále vytvářet tyto informace, ale přenést tuto činnost na někoho jiného, zvažte využití služby UPS kontrola importu se službou Celkový přehled o systému zasílání UPS (UPS Complete View Shipping).

Seskupení těchto řešení vám umožní částečně vyplnit formulář a nechat dodavatele vyplnit specifikace zásilky jako je váha, rozměry a počet kusů v zásilce. Jakmile váš dodavatel dokončí úpravy, budou formuláře dostupné k tisku přímo z Webové stránky.

Celkový přehled o systému zasílání UPS je konfigurovatelným řešením odesílání v rámci ostatních areálů, populárních u středně velkých a velkých společností, jenž vyžadují úpravu systému.