z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

EDI/XML

Přizpůsobení růstu

Kompatibilita zvyšuje produktivitu

Kompatibilita znamená pro vascarone podnikání obratnost

Přizpůsobujete se změnám na trhu, vae infrastruktura by se měla přizpůsobit také. Řetězec dodavatelů UPS může podporovat potřeby vaich provozních a finančních údajů tím, že vyvine řeení na bázi Elektronické výměny dat (EDI) a Roziřitelného značkovacího jazyka (XML), které porostou s vaim podnikáním.

Co pro vás EDI a XML udělají
Používání standardizovaných datových formátů (EDI 240 a XML) vám poskytne maximální kompatibilitu s již zavedenými systémy, a maximalizuje bezpečnost dat v průběhu přenosu informací. Údaje o dodávkách, výsledky sledování, převody elektronických fondů a jiné klíčové údaje, potřebné k řízení vaeho celkového řetězce dodavatelů, snadno prochází celým vaím podnikem. Díky rychlejímu pohybu informací a zmenení redundance vstupních dat uvidíte nárůst vaí produktivity.

Současně se zlepením postupů ve vaí společnosti při nasazení EDI/XML pomůžete chránit své prostředí tím, že zmírníte celkovou spotřebu papíru.

Kontaktovat společnost UPS