z
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
 • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Vaše centrum zdrojů ohledně Brexitu

S více než stoletou zkušeností s logistikou a největším vnitropodnikovým celním odbavením jsme tu, abychom vám pomohli zvládnout požadavky na přepravu mezi Spojené království a EU. Provedeme vás a poskytneme vám užitečné informační zdroje.

Pokyny pro odesílatele

Než začnete posílat zásilky

Zaregistrujte se pro číslo EORI jak ve Spojeném království, tak v EU

K přepravě mezi Spojeným královstvím a EU se vyžaduje identifikační a registrační číslo hospodářského subjektu (EORI) ve Spojeném království i v EU.

Registrace čísla EORI ve Spojeném království:

 • Pokud jste již plátci DPH zaregistrovanými ve Spojeném království, vyplňte žádost zde
 • Pokud nejste zaregistrováni ve Spojeném království jako plátci DPH, pro dovozy vyplňte žádost zde
 • Pokud nejste zaregistrováni ve Spojeném království jako plátci DPH, pro vývozy vyplňte žádost zde

Registrace čísla EORI v EU:

Zaregistrujte se k DPH

 • Pokud jste podnik dovážející do Spojeného království, budete se muset zaregistrovat k DPH ve Spojeném království. Prohlédnout zde. Pokud jste podnik dovážející do EU, budete se muset zaregistrovat v každé zemi EU, do které dovážíte. Zde najdete webové stránky celního odbavení ve všech zemích EU.

Sekce Častých dotazů na této stránce poskytuje další informace o změnách a poplatcích daně z přidané hodnoty (DPH).

Určení dovozce záznamu (IOR), není-li příjemce deklarantem

IOR odpovídá za vaše celní prohlášení.

 • Podniky dovážející do EU pod vlastním jménem musí jmenovat IOR. IOR může být přidružená společnost registrovaná v EU nebo oprávněná třetí strana.
 • Podniky dovážející do Spojeného království pod vlastním jménem musí buďto:
  • určit IOR (což by mohla být registrovaná pobočka ve Spojeném království nebo oprávněná třetí strana); nebo
  • získat registraci k DPH na webových stránkách HMRC jako NETP (neusazený subjekt podléhající dani).

Příprava zásilky

 • Zkontrolujte si původ zboží

  Na obchodní faktuře nebo jiné obchodní dokumentaci budete muset v příslušném místě uvést doklad o původu zboží a žádost o zvýhodněné zacházení (kromě přepravních smluv, např. leteckého nákladního listu nebo konosamentu). Abyste moli využít preferenčních tarifů uvedených v Dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, musí produkty, které odesíláte, splňovat všechna nezbytná pravidla požadavků na původ. Zkontrolujte, zda jsou vaše produkty označeny k uplatnění zvýhodněných tarifů zde.

 • Zkontrolujte, zda zboží není omezeno
  Některé zboží vyžaduje zvláštní postupy v místě hraniční kontroly. Například zemědělsko-potravinářské zásilky budou vyžadovat certifikát o zdravotní nezávadnosti a budu muset projít na stanovištích pohraniční kontroly hygienickou a fytosanitární kontrolou. Abychom se vyhnuli potížím na hranicích, mohou být některé omezené komodity zasílány pouze prostřednictvím služeb UPS Express. Budou rovněž kontrolovány, ale na jiných místech. Odesílající je povinen splnit všechny vládní předpisy anebo zákony platné v každé ze zemí. Zásilky podléhají kontrole a mohou být vystaveny možnému zpoždění ze strany celních orgánů nebo zástupců jiných vládních orgánů.

  Použijte náš nástroj pro Import/Export a zjistěte seznam zakázaných nebo omezených komodit, který platí pro vaši mezinárodní zásilku.

 • Vyplňte obchodní fakturu
  Nesprávné nebo chybějící informace a nepřesné popisy zboží jsou nejčastějšími důvody zpoždění při proclení.

  Při vyplňování obchodní faktury je vyžadován podrobný, přesný a srozumitelný popis zasílaného zboží. To umožňuje úřadu pro celní odbavení v místě určení identifikovat zboží a posoudit a uplatnit clo a daň v zemi dovozu.

  Náš průvodce vám pomůže připravit závaznou dokumentaci potřebnou k proclení zásilek.

  Zde se dozvíte více o obchodních fakturách a adekvátním popisu zboží

Jak pomoci vašim příjemcům získat nejlepší zkušenosti s těmito zásilkami

 • Vyberte si takovou možnost mezinárodní fakturace, která nejvíce vyhovuje potřebám vašeho podnikání
  Mezinárodní fakturační možnosti nabízené společností UPS vám poskytují flexibilitu ve vyúčtování poplatků způsobem, který nejvíce vyhovuje vašim adresátům.

  Podrobnější informace

 • Poskytujte informace svým zákazníkům
  Pokud zásilky mohou podléhat clu a daním, které platí příjemce, upozorněte na to své zákazníky předem. Poskytněte prosím společnosti UPS i kontaktní údaje vašeho příjemce. Umožní nám to zaslat včas oznámení o doručení a vašemu zákazníkovi to umožní předem zaplatit clo, daně nebo poplatky.

  Nabízíte-li svým zákazníkům možnost vrácení zásilky, poskytněte jim jasné pokyny k požadavkům na zasílání vrácených zásilek mezi Spojeným královstvím a EU, jako například k vyplnění obchodní faktury. Odesilatelé B2C se sídlem v EU by měli uvažovat o uvedení zpáteční adresy ve Spojeném království pro své zásilky do Spojeného království, aby se předešlo nutnosti, aby koncoví spotřebitelé museli při vyřizování svých vrácených zásilek vyplňovat obchodní fakturu.

Další informace a prameny

 • Jak na zásilky mezi EU a Spojeným královstvím
  Stáhněte si naši příručku o přepravě zboží z EU do UK a zjistěte víc o tom, co musíte udělat – včetně užitečného kontrolního seznamu.

 • Přeprava zboží do a ze Severního Irska
  Severní Irsko zůstává i nadále v souladu s omezeným souborem celních pravidel EU. Zboží přepravované mezi EU a Severním Irskem se posuzuje jako přeprava uvnitř EU. To znamená, že většina zásilek by neměla podléhat celnímu dohledu, kontrole ani formalitám.

  U zásilek mezi Velkou Británií a Severním Irskem nejsou v současné době pro většinu zásilek B2C nebo B2B zásilek o hodnotě nižší než 135 GBP vyžadovány transakční celní formality při přepravě se společností UPS. Zboží s hodnotou nad 135 GBP bude podléhat přechodným celním formalitám. Tyto požadavky se budou vyvíjet, protože se bude pokračovat v zavádění Protokolu o Severním Irsku.

  Další informace o zásilkách mezi Spojeným královstvím a Severním Irskem a o zásilkách přes Severní Irsko naleznete na stránkách gov.uk.

Produkty a služby UPS, které pomohou plynulému pohybu vašich zásilek

 • Minimalizujte prodlevy při celním odbavení
  Urychlete celní odbavení a chovejte se ekologicky pomocí UPS Paperless™ Invoice – elektronického a udržitelného řešení obchodních faktur a další dokumentace potřebné k celnímu odbavení vašeho zboží, které umožní, aby bylo zahájeno už před dosažením hranice.

 • Snižte náročnost a náklady na celní odbavení
  Odesíláte ze Spojeného království více příjemcům v EU, nebo naopak? Služba UPS World Ease® vám umožňuje konsolidovat je a proclít je jako jednu zásilku, zjednodušit administrativu a snížit náklady.

  Služba UPS TradeAbility® pomáhá řídit plynulý pohyb vašeho zboží. Žádné překvapivé náklady, beze ztráty času přípravou dokumentů a tarifní kódy specifické pro jednotlivé země na dosah ruky.

Pokyny pro příjemce

Zjistěte podrobnosti o vaší zásilce

Při nakupování online zkontrolujte, odkud bude produkt odeslán. Pokud bude zásilka odesílána mezi Spojeným královstvím a EU, zkontrolujte, zda jsou cla a daně zahrnuty v konečné ceně.

Potenciální poplatky a co znamenají

Od 1. ledna 2021 se cla a daně vztahují na mnoho zásilek mezi Spojeným královstvím a EU. K proclení a doručení zásilky může být nutné, aby je společnost UPS zaplatila vaším jménem.

 Kromě toho si nyní společnost UPS účtuje zprostředkovatelské poplatky pokrývající zvýšené náklady na přepravu, celní odbavení a úpravu sítě související se zbožím přepravovaným do a ze Spojeného království.

 Výše uvedená cla, daně a poplatky mohou být splatné odesilatelem nebo příjemcem v závislosti na typu služby a možnostech fakturace zvolených odesilatelem.

 Pokud mají být tyto částky účtovány příjemci, vybereme je od vás. Doporučujeme odesílatelům, aby nám poskytli vaše kontaktní údaje, abychom vás mohli kontaktovat a domluvit si platbu předem. Není-li platba provedena předem, je naší jedinou možností požádat vás, abyste zaplatili v hotovosti při doručení.

Správa mezinárodních vrácených zásilek

Chcete-li vrátit zboží, které bude potřeba odeslat mezi Spojeným královstvím a EU, tyto zásilky nyní vyžadují cobchodní fakturu pro zpáteční úsek. Pro více informací vám doporučujeme kontaktovat prodejce.

Často kladené dotazy

Prohlášení: Nevydáváme ani nedohlížíme na vládní nařízení, což se týká i Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím. Poskytujeme informace, které by vám mohly být užitečné při zasílání zboží do Spojeného království a do EU, nemůžete se však na ně spoléhat jako na právní či daňové poradenství.