z
  • Coronavirus UpdateVíce
  • Společnost UPS je otevřena pro podnikání: Dopady na služby související s KoronaviremVíce
Přejít na hlavní obsah

Quantum View Data - Service Options

Možnosti služby Quantum View® Data jsou navrženy k tomu, aby pomáhali shromažďovat pouze ty informace, které potřebujete. Dostupné informace o zásilkách jsou rozděleny do pěti typů: Manifest (základní či celý), Obecné, Původní, Výjimka a Dodání. V závislosti na vašem výběru Možnosti služby získáte různé kombinace typů přepravních informací.

Tabulka definice možností služby

Následující tabulka zobrazuje, které typy informací o přepravě jsou poskytovány pro každou z možností služby. Viz níže uvedená tabulka Definice datových polí, uvádějící seznam datových polí, obsažených v každém typu informací o přepravě.  Pro všechny služby Quantum View Data budou zahrnuty i Obecné záznamy o aktivitách, jsou-li dostupné.

ÚDAJE SLUŽBY QUANTUM VIEW
ZákladníVyplnit
Příchozí
Oznámení o příchozí zásilce check
Oznámení o příchozí zásilce a dodáni check
Odchozí
Oznámení o odchozí zásilce check
Další prvky check
Oznámení o výjimce check
Oznámení o doručení check
Další prvky check
Třetí strana
Upozornění o třetí straně check
Další prvky check
Oznámení o výjimce check
Oznámení o doručení check
Další prvky check

ÚDAJE SLUŽBY QUANTUM VIEW
PůvodVýjimkaDoručení
Příchozí
Oznámení o příchozí  check check
Oznámení o příchozí zásilce a dodáni check check check
Odchozí
Oznámení o odchozí zásilce check check check
Další prvky
Oznámení o výjimce check
Oznámení o doručeni check
Další prvky check
Třetí strana
Upozornění o třetí straně check check check
Další prvky
Oznámení o výjimce check
Oznámení o doručení check
Další prvky check
Obecná informace
Následující tabulka uvádí a definuje každé datové pole, zahrnuté v informaci o obecné aktiviti.
Datové prvkyPopis
ID předplatitele ID na webových stránkách ups.com předplatitele služby Quantum View
Název předplatného Název, přiřazený předplatnému předplatitelem
Číslo předplatného Systémem generované číslo, přiřazené společností UPS a použité pro podpůrné informace
Datum počátku požadavku Počáteční datum doby vystavení souboru(souboru) ke stažení
Datum konce požadavku Koncové datum doby vystavení souboru(souborů) ke stažení
Název souboru předplatného Název souboru(souborů) ke stažení
Statut souboru Příznak zastupující stav „Přečteno“ nebo „Nepřečteno“ u souboru předplatného
Typ záznamu Kód, který popisuje událost, které představuje datový řádek. Hodnoty:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Typ aktivity Kód, který identifikuje Obecný záznam určitého typu aktivity. Hodnoty:

VM = Neplatný pro manifest
Číslo odesilatele číslo účtu UPS osoby/společnosti, která balík odeslala
Adresa příjemce – identifikace umístění Jedinečný identifikátor určitého místa příjemce
Referenční číslo zásilky – typ 1 První referenení typ, poioazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu zásilky – hodnoti 1
Referenční číslo zásilky – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Referenční číslo zásilky – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu zásilky – hodnotě 2
Referenční číslo zásilky – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Datum aktivity balíku Datum, kdy nastala událost balíku uvnitř systému společnosti UPS
Čas aktivity balíku Doba, kdy nastala událost balíku uvnito systému společnosti UPS
Sledovací číslo číslo, použití k identifikaci a sledování balíku v systému UPS
Referenční číslo balíku – typ 1 První referenení typ, poioazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu balíku – hodnoti 1
Referenční číslo balíku – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 2
Referenční číslo balíku – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 3 Třetí referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 3
Referenční číslo balíku – hodnota 3 Třetí referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 4 Čtvrtý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 4
Referenční číslo balíku – hodnota 4 Čtvrté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 5 Pátý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 5
Referenční číslo balíku – hodnota 5 Páté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Místo společnosti UPS Název místa zařízení UPS, kde nastala událost
Místo UPS Stát/Provincie Stát a provincie zařízení UPS, kde se stala událost (např., NJ = New Jersey)
Místo UPS Země Kód země /oblasti zařízení UPS, kde se stala daná událost (napo. US = Spojené státy)
Faktura na číslo účtu číslo účtu UPS, na který byly fakturovány zasílací poplatky, jak bylo určeno v PLD osobou ei společností, která balík odeslala
Fakturační možnosti Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Přeplánované datum doručení Datum, kdy byl balík přeplánován k dodání (pokud událost zabraňuje balíku dosáhnout příjemce ve stanoveném datu dodání)
Název adresy příjemce Jedinečný identifikátor, který vystupuje jako určitá adresa místa příjemce (vztahuje se pouze na Předplatné adresy příjmu příchozí zásilky)
Informace manifestu
Následující tabulka uvádí a definuje každé datové pole, zahrnuté v informaci manifestu.
Datové prvkyPopis
ID předplatitele ID na webových stránkách ups.com předplatitele služby Quantum View
Název předplatného Název, přiřazený předplatnému předplatitelem
Číslo předplatného Systémem generované číslo, přiřazené společností UPS a použité pro podpůrné informace
Datum počátku požadavku Počáteční datum doby vystavení souboru(souboru) ke stažení
Datum konce požadavku Koncové datum doby vystavení souboru(souborů) ke stažení
Název souboru předplatného Název souboru(souborů) ke stažení
Statut souboru Příznak zastupující stav „Přečteno“ nebo „Nepřečteno“ u souboru předplatného
Typ záznamu Kód, který popisuje událost, které představuje datový řádek. Hodnoty:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Číslo odesilatele číslo účtu UPS osoby/společnosti, která balík odeslala
Jméno odesílatele Jméno osoby/společnosti, která balík odeslala
Adresa odesílatele, řádek 1 První ze tří řádků adresy osoby/společnosti, která balík odeslala. Typicky adresa ulice
Adresa odesílatele, řádek 2 Druhý ze tří řádků adresy osoby/společnosti, která balík odeslala. Typicky místnost/byt/patro
Adresa odesílatele, řádek 3 Třetí ze tří řádků adresy osoby/společnosti, která balík odeslala. Typicky název oddilení
Město odesílatele Misto osoby/společnosti, která balík odeslala
Stát/provincie odesílatele Stát osoby/společnosti, která balík odeslala
Poštovní směrovací číslo odesílatele Poštovní směrovací číslo osoby/společnosti, která balík odeslala (včetně kódu ZIP+4 pro balíky s původem v USA)
Země odesílatele Kód země/oblasti náležící osobě/společnosti, které byl balík odeslán (např. US = Spojené státy)
Adresa příjemce – upozornění Pole „Kontaktní osoba“ pro osobu/společnost, které byl balík odeslán
Adresa příjemce – telefon Telefonní číslo osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce - jméno Jméno osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce – řádek 1 První ze tří řádků adresy osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce – řádek 2 Druhý ze tří řádků adresy osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce – řádek 3 Třetí ze tří řádků adresy osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce – město Misto osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce - stát/provincie Stát či provincie osoby/společnosti, které byl balík odeslán
Adresa příjemce – poštovní směrovací číslo Poštovní směrovací číslo osoby/společnosti, které byl balík odeslán (včetně kódu ZIP+4 pro balíky s původem v USA)
Adresa příjemce – země Kód země /oblasti náležící osobě/společnosti, která balík odeslala (např. US = Spojené státy)
Adresa příjemce – identifikace umístění Jedinečný identifikátor určitého místa příjemce
Referenční číslo zásilky – typ 1 První referenení typ, poioazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu zásilky – hodnoti 1
Referenční číslo zásilky – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Referenční číslo zásilky – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu zásilky – hodnotě 2
Referenční číslo zásilky – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Služba UPS

A code representing the service level of the package:

001 = UPS Next Day Air/UPS Express

002 = UPS 2nd Day Air/UPS Expedited

003 = UPS Ground

007 = UPS Worldwide Expedited/UPS Expedited

011 = UPS Worldwide Standard/UPS Standard

012 = UPS 3 Day Select

013 = UPS Next Day Air Saver/UPS Express Saver (to US)

014 = UPS Next Day Air Early AM/UPS Express Early AM

021 = UPS Economy

054 = UPS Worldwide Express Plus

059 = UPS 2nd Day AM

064 = UPS Express NA1

065 = UPS Express Saver

066 = Worldwide Express Freight

082 = UPS Today Standard

083 = UPS Today Dedicated Courier

084 = UPS Today Intercity

085 = UPS Today Express 

086 = UPS Today Express Saver

Datum vyzvednutí Plánované datum vyzvednutí, jak bylo sděleno společnosti UPS osobou/společností, která balík odesílala při předání v PLD
Datum plánovaného doručení Datum, na kdy je naplánováno dodání balíku společností UPS; v závislosti na datu, kdy je informace nahrána do společnosti UPS osobou/společností, která balík podala do PLD
Typ dokumentu

An indicator that identifies the content type of the package:

1 = Letter

2 = Document (non-letter document)

3 = Non-Document

4 = Pallet

Datum aktivity balíku Datum, kdy nastala událost balíku uvnitř systému společnosti UPS
Čas aktivity balíku Doba, kdy nastala událost balíku uvnito systému společnosti UPS
Popis balíku Popis obsahu, přiložený k balíku, jak bylo uvedeno v PLD osobu/společností, která balík odeslala
Počet balíku Počet balíků v zásilce
Rozměry balíku, jednotky měření Měrná jednotka, používaná při propočítávání hmotnosti balíku (např. LBS = libry)
Délka Délka balíku, jak byla uvedena v PLD osobu/společností, která balík odeslala
Šířka Šířka balíku, jak byla uvedena v PLD osobu/společností, která balík odeslala
Výška Šířka balíku, jak byla uvedena v PLD osobu/společností, která balík odeslala
Objemová hmotnost balíku Váha balíku po zvážení jeho rozměrů (délky, šířky a výšky), založená na měrných normách společnosti Mezinárodní letecké přepravy (IATA); viz Průvodce sazbami a službami UPS pro více informací
Hmotnost zásilky Aktuální váha balíku, jak byla uvedena na PLD osobou/společností, která balík odeslala (např. 12,30 lbs. se objeví jako 12,3)
Typ nadmirného balíku Určuje, jestli balík přesahuje standardní prahové hodnoty pro rozměry a hmotnost balíků; pro více informací viz Pruvodce sazbami a službami UPS
Sledovací číslo číslo, použití k identifikaci a sledování balíku v systému UPS
Referenční číslo balíku – typ 1 První referenení typ, poioazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu balíku – hodnoti 1
Referenční číslo balíku – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 2
Referenční číslo balíku – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 3 Třetí referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 3
Referenční číslo balíku – hodnota 3 Třetí referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 4 Čtvrtý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 4
Referenční číslo balíku – hodnota 4 Čtvrté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 5 Pátý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 5
Referenční číslo balíku – hodnota 5 Páté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Typ měny dobírky Typ miny Dobírkového (COD) u balíku, jak bylo uvedeno v PLD osobou/společností, která balík zaslala
Splatnost hodnoty dobírky Výše dobírky (COD) za balík (napo. $12,25 se zobrazí jako 12,25)
Deklarovaná hodnota Deklarovaná hodnota přesahuje $100 z důvodu získání další ochrany proti ztrátám či poškození.
nejkratší možná doba doručení Doba, určená jako nejkratší možný čas dodání pro balíky služby Early AM
Typ nebezpečného materiálu Indicates whether a package contains hazardous materials:

0 = No Hazardous Material

1 = Hazardous Material/International Dangerous Goods
Zadržení za účelem vyzvednutí Indicates whether a package should be held by UPS for pickup by the receiver instead of delivered to an address:

1 = Hold for Pickup
Ukazatel sobotního doručení Indicates a package scheduled for delivery on a Saturday:

1 = Saturday Delivery
Typ volací značky ARS Ureuje, zda je balík balíkem služby Vrácení:

00 = Služba bez vrácení

01 = Služba UPS Call Tag

02 = UPS Vytisknout a odeslat

03 = 1 UPS Pickup Attempt, referred to as UPS 1 Attempt Returns Plus in Europe, Middle East, and Africa

04 = Vytištiní návratového štítku UPS

05 = 3 UPS Pickup Attempts, referred to as UPS 3 Attempts Returns Plus in Europe, Middle East, and Africa

06 = Elektronický štítek návratky UPS

08 = Vrácení UPS na webu
Země výroby Země výrobce obsahu balíku, jak je uvedeno na PLD osobou/společností, která balík odeslala (vztahuje se na mezinárodní zásilky)
Typ harmonizace Kód, představující obsah balíku (vztahuje se na mezinárodní zásilky)
Celní peněžní hodnota Hodnota balíku, uvedená k proclení (vztahuje se na mezinárodní zásilky)
Zvláštní pokyny Poskytnutá informace o balíku, která popisuje jakékoliv speciální pokyny o nakládání/dodávce balíku, jak je uvedeno na PLD osobou/společností, která balík zasílá
Fakturace na příjemce Indicates whether the package is to be billed to the consignee:

Y = Bill Consignee

N = Do Not Bill Consignee
Sběrná faktura Indicates a Collect on Delivery (COD) package:

Y = COD

N = Not a COD
Faktura na číslo účtu číslo účtu UPS, na který byly fakturovány přepravní poplatky, jak bylo určeno v PLD osobou/společností, která balík odeslala
Fakturační možnosti Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Název adresy příjemce Jedinečný identifikátor, který vystupuje jako určitá adresa místa příjemce (vztahuje se pouze na Předplatné adresy příjmu příchozí zásilky)
Informace o původu

Následující tabulka uvádí a definuje každé datové pole, zahrnuté v informaci o puvodu.

Datové prvkyPopis
ID předplatitele ID na webových stránkách ups.com předplatitele služby Quantum View
Název předplatného Název, přiřazený předplatnému předplatitelem
Číslo předplatného Systémem generované číslo, přiřazené společností UPS a použité pro podpůrné informace
Datum počátku požadavku Počáteční datum doby vystavení souboru(souboru) ke stažení
Datum konce požadavku Koncové datum doby vystavení souboru(souborů) ke stažení
Název souboru předplatného Název souboru(souborů) ke stažení
Statut souboru Příznak zastupující stav „Přečteno“ nebo „Nepřečteno“ u souboru předplatného
Typ záznamu Kód, který popisuje událost, které představuje datový řádek. Hodnoty:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Číslo odesilatele číslo účtu UPS osoby/společnosti, která balík odeslala
Referenční číslo zásilky – typ 1 První referenení typ, poioazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu zásilky – hodnoti 1
Referenční číslo zásilky – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Referenční číslo zásilky – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu zásilky – hodnotě 2
Referenční číslo zásilky – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Datum aktivity balíku Datum, kdy nastala událost balíku uvnitř systému společnosti UPS
Čas aktivity balíku Doba, kdy nastala událost balíku uvnitř systému společnosti UPS
Sledovací číslo číslo, použití k identifikaci a sledování balíku v systému UPS
Referenční číslo balíku – typ 1 První referenení typ, poioazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu balíku – hodnoti 1
Referenční číslo balíku – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 2
Referenční číslo balíku – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 3 Třetí referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 3
Referenční číslo balíku – hodnota 3 Třetí referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 4 Čtvrtý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 4
Referenční číslo balíku – hodnota 4 Čtvrté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 5 Pátý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 5
Referenční číslo balíku – hodnota 5 Páté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Místo společnosti UPS Název místa zařízení UPS, kde nastala událost
Místo UPS Stát/Provincie Stát/provincie zařízení UPS, kde se stala událost (např., New Persey = NJ)
Místo UPS Země Kód země /oblasti zařízení UPS, kde se stala daná událost (napo. US = Spojené státy)
Faktura na číslo účtu číslo účtu UPS, na který byly fakturovány přepravní poplatky, jak bylo určeno v PLD osobou/společností, která balík odeslala
Fakturační možnosti Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Datum plánovaného doručení Datum, na které je plánováno doručení společností UPS dle shody s PLD – pouze u balíku služby vrácení
Plánovaný čas dodání Plánovaný čas dodání dle závazku času letecké služby UPS ve vaší oblasti, pouze u balíků v souladu s PLD – se službou vrácení
Informace o výjimce
Následující tabulka uvádí a definuje každé datové pole, zahrnuté v informaci o výjimce.
Datové prvkyPopis
ID předplatitele The ups.com ID of the Quantum View subscriber
Název předplatného Název, přiřazený předplatnému předplatitelem
Číslo předplatného Systémem generované číslo, přiřazené společností UPS a použité pro podpůrné informace
Datum počátku požadavku Počáteční datum doby vystavení souboru(souboru) ke stažení
Datum konce požadavku Koncové datum doby vystavení souboru(souborů) ke stažení
Název souboru předplatného Název souboru(souborů) ke stažení
Statut souboru Příznak zastupující stav „Přečteno“ nebo „Nepřečteno“ u souboru předplatného
Typ záznamu Kód, který popisuje událost, které představuje datový řádek. Hodnoty:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Číslo odesilatele číslo účtu UPS osoby/společnosti, která balík odeslala
Referenční číslo zásilky – typ 1 První referenení typ, poioazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu zásilky – hodnoti 1
Referenční číslo zásilky – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Referenční číslo zásilky – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu zásilky – hodnotě 2
Referenční číslo zásilky – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Datum aktivity balíku Datum, kdy nastala událost balíku uvnitř systému společnosti UPS
Čas aktivity balíku Doba, kdy nastala událost balíku uvnito systému společnosti UPS
Sledovací číslo číslo, použití k identifikaci a sledování balíku v systému UPS
Referenční číslo balíku – typ 1 První referenení typ, poioazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu balíku – hodnoti 1
Referenční číslo balíku – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 2
Referenční číslo balíku – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 3 Třetí referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 3
Referenční číslo balíku – hodnota 3 Třetí referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 4 Čtvrtý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 4
Referenční číslo balíku – hodnota 4 Čtvrté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 5 Pátý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 5
Referenční číslo balíku – hodnota 5 Páté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Místo společnosti UPS Název místa zařízení UPS, kde nastala událost
Místo UPS Stát/Provincie Stát/provincie zařízení UPS, kde se stala událost (např., New Persey = NJ)
Místo UPS Země Kód země /oblasti zařízení UPS, kde se stala daná událost (napo. US = Spojené státy)
Aktualizovaná adresa příjemce - jméno Aktualizovaná adresa příjemce, jenž je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – číslo ulice Aktualizované číslo ulice příjemce, jenž je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – předčíslí ulice Aktualizované předčíslí ulice příjemce, které je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – jméno ulice Aktualizovaný název ulice příjemce, který je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – typ ulice Aktualizovaný typ ulice příjemce, který je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – přípona ulice Aktualizovaná přípona ulice příjemce, která je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – jméno budovy Aktualizovaná budova/název příjemce, je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – místnost/byt/patro Aktualizovaná kancelář/byt/patro příjemce, je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – politické rozdělení 3 Aktualizované politické rozdělení 3 příjemce, jenž je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – město Aktualizované místo příjemce, je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce - stát/provincie Aktualizovaný stát/provincie příjemce, je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – země Aktualizovaná země či oblast příjemce je výsledkem výjimky (příklad výjimky: příjemce se přestěhoval)
Aktualizovaná adresa příjemce – poštovní směrovací číslo Aktualizované poštovní směrovací číslo příjemce, je výsledkem výjimky (příklad výjimky, příjemce se přestěhoval)
Popis stavu výjimky Popis stavu balíku, který obsahuje výjimku (např. „dnes je firma uzavřena“)
Popis důvodu výjimky Popis duvodu výjimky balíku
Typ řešení výjimky Kód, představující popis řešení
Popis řešení výjimky Popis řešení výjimky balíku (např. „změna doručení“)
Přeplánované datum doručení Datum, kdy byl balík přeplánován k dodání (pokud výjimka zabraňuje balíku dosáhnout příjemce ve stanoveném datu dodání)
Faktura na číslo účtu číslo účtu UPS, na který byly fakturovány přepravní poplatky, jak bylo určeno v PLD osobou/společností, která balík odeslala
Fakturační možnosti Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option
Kód důvodu výjimky Kód, představující důcvod výjimky balíku.
Kód stavu výjimky Kód, představující stav výjimky balíku.
Informace o doručení
Následující tabulka uvádí a definuje každé datové pole, zahrnuté v informaci o dorueení.
Datové prvkyPopis
ID předplatitele The ups.com ID of the Quantum View subscriber
Název předplatného Název, přiřazený předplatnému předplatitelem
Číslo předplatného Systémem generované číslo, přiřazené společností UPS a použité pro podpůrné informace
Datum počátku požadavku Počáteční datum doby vystavení souboru(souboru) ke stažení
Datum konce požadavku Koncové datum doby vystavení souboru(souborů) ke stažení
Název souboru předplatného Název souboru(souborů) ke stažení
Statut souboru Příznak zastupující stav „Přečteno“ nebo „Nepřečteno“ u souboru předplatného
Typ záznamu Kód, který popisuje událost, které představuje datový řádek. Hodnoty:

M1 = Manifest (Basic)

M2 = Manifest (Complete)

G1 = Generic Activity

O1 = Origin

E1 = Exception

D1 = Short Delivery

D2 = Long Delivery
Číslo odesilatele číslo účtu UPS osoby/společnosti, která balík odeslala
Referenční číslo zásilky – typ 1 První referenení typ, poioazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu zásilky – hodnoti 1
Referenční číslo zásilky – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Referenční číslo zásilky – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený zásilce odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu zásilky – hodnotě 2
Referenční číslo zásilky – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené zásilce odesilatelem
Datum aktivity balíku Datum, kdy nastala událost balíku uvnitř systému společnosti UPS
Čas aktivity balíku Doba, kdy nastala událost balíku uvnito systému společnosti UPS
Sledovací číslo číslo, použití k identifikaci a sledování balíku v systému UPS
Referenční číslo balíku – typ 1 První referenení typ, poioazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenenímu eíslu balíku – hodnoti 1
Referenční číslo balíku – hodnota 1 První referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 2 Druhý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 2
Referenční číslo balíku – hodnota 2 Druhé referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 3

Třetí referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 3
Referenční číslo balíku – hodnota 3 Třetí referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 4 Čtvrtý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 4
Referenční číslo balíku – hodnota 4 Čtvrté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Referenční číslo balíku – typ 5 Pátý referenční typ přiřazený balíku odesilatelem; vztahuje se k Referenčnímu číslu balíku – hodnotě 5
Referenční číslo balíku – hodnota 5 Páté referenční číslo přiřazené balíku odesilatelem
Místo společnosti UPS Název místa zařízení UPS, kde nastala událost
Místo UPS Stát/Provincie Stát/provincie zařízení UPS, kde se stala událost (např., New Persey = NJ)
Místo UPS Země Kód země/oblasti zařízení společnosti UPS, kde se stala daná událost (např. US = Spojené státy)
Vydání řidičem Určuje, zda byl balík vyložen u příjemce bez podpisu
Místo doručení Popis místa, kde byl zanechán balík (např. doky)
Název doručení Název osoby/společnosti, které byl balík doručen
Číslo ulice pro doručení číslo ulice, na kterou byl balík dorueen
Předčíslí ulice pro doručení Předeíslí ulice, na kterou byl balík doručen
Název ulice pro doručení Název ulice, na kterou byl balík dorueen
Typ ulice pro doručení Typ ulice, na kterou byl balík dorueen
Přípona ulice pro doručení Přípona ulice, na kterou byl balík doručen
Název budovy pro doručení Název budovy, do které byl balík dorueen
Místnost/byt/patro pro doručení Místnost/byt/patro, na které byl balík dorueen
Politické rozdělení 3 pro doručení Politické rozdělení 3, na které byl balík doručen
Město pro doručení Misto, do kterého byl balík dorueen
Stát/Provincie pro doručení Stát/provincie, do kterého byl balík dorueen (napo. NJ = New Jersey)
Země pro doručení Kód zemi, do které byl balík dorueen (napo. US = Spojené státy)
Poštovní směrovací číslo pro doručení Poštovní kód, na který byl balík doručen
Krátké a dlouhé doručení Indicates whether the package was delivered to a residential or commercial address:

1 = Commercial

2 = Residential
Převzetí podepsal Jméno osoby, která podepsala příjem balíku
Typ měny vybrané dobírky Typ miny, vybrané za dobírku (COD) balíku (MCC – vybráno více typu min – zpusobuje, že bude hodnota dobírky COD prázdné)
Množství vyhrané dobírky Vybraná hodnota dobírky (COD) za balík. Toto je hodnota vybrané dobírky, bez oddilených desetinných míst (napo.. $12,35 bude 1235)
Desetinné číslo hodnoty dobírky Počet desetinných míst se zobrazuje v poli „Vybraná částka dobírky“ (např. pokud činí skutečná částka dobírky je 12,35 USD, bude v tomto poli hodnota 2)
Faktura na číslo účtu číslo účtu UPS, na který byly fakturovány přepravní poplatky, jak bylo určeno v PLD osobou/společností, která balík odeslala
Fakturační možnosti Indicates how shipping charges for the package were billed:

01 = Shipper

02 = Consignee Billing

03 = Third Party

04 = Freight Collect

99 = International Bill Option

Související informace