z
  • Coronavirus UpdateVíce
  • Společnost UPS je otevřena pro podnikání: Dopady na služby související s KoronaviremVíce
Přejít na hlavní obsah

Oznámení a aktualizace API

červenec 2019

Locator Plug-In

UPS Global Locator Plug-In je nyní k dispozici včetně Global Locator API developer kit. Pro stažení API sady pro vývojáře Global Locator, která obsahuje Plug-Inl, se zákazníci nejprve musí přihlásit a získat přístupový klíč. Plug-In bude k dispozici ve stejných zemích, ve kterých je k dispozici Global Locator API.

Stáhnout API sadu pro vývojáře Global Locator API a Plug-Inl

Locator API

Toto vylepšení do API Global Locator zahrnuje následující země původu v rámci Evropy:

Izrael (IL), Rusko (RU), Ukrajina (UA) a Turecko (TR).

Přepravní API

Nová smluvní služba UPS Worldwide Economy je úspornou, neprioritní službou pro odesílání malých mezinárodních balíků, která je navržena tak, aby naplňovala poptávku přeshraničního elektronického obchodování, a aby tak pomáhala obchodníkům pronikat na nové trhy.

Tato smluvní služba bude zpočátku zahrnovat Spojené státy americké (US), Spojené království (GB), Kanadu (CA), Čína, pevninská (CN) a Hongkong, zvláštní správní oblast, Čína (HK). V září tohoto roku a v lednu roku 2020 budou přidány další země.

Leden 2019

API pro vyzvedávání

Dodatky pro rozhraní API pro vyzvedávání zahrnují možnost platby v hotovosti v Irsku a sobotní vyzvednutí v Irsku za poplatek. A dále rozšíření pro PSČ, aby podporovalo 4- a 8místná PSČ pro Argentinu.

Hodnoticí API

Aktualizace hodnoticího API zahrnují podporu pro těžké zboží v případech, kdy je za účelem výpočtu doby přepravy zadáno místo původu a cílové místo.

Název Příplatek za nadrozměrnou zásilku se změnil na Příplatek za nestandardní balík, aby byl v souladu s průvodcem sazbami a službami.

Rozšíření služby sobotního vyzvednutí pro zásilky odeslané prostřednictvím služeb UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® a UPS Worldwide Saver® s místem původu v USA na 62 cílových zemí.

Přepravní API

Aktualizace přepravního API zahrnují změnu názvu Příplatek za nadrozměrnou zásilku na Příplatek za nestandardní zásilku, aby byl v souladu s průvodcem sazbami a službami.

Rozšíření služby sobotní vyzvednutí pro zásilky odeslané prostřednictvím služeb UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express® a UPS Worldwide Saver® s místem původu v USA na 62 cílových zemí.

API pro dobu přepravy

Aktualizace rozhraní API pro dobu přepravy zahrnují podporu těžkého zboží v případech, kdy je zadáno místo původu a cílové místo.

Červenec 2018

Rozhraní API pro ověření adresy

Toto vylepšení rozšiřuje klasifikaci adres pro následující země: Bělorusko (BY), Jersey (JE), Rumunsko (RO), Rusko (RU), Slovinsko (SI), Turecko (TR) a Ukrajinu (UA).

API pro nebezpečné zboží

Dodatky pro rozhraní API pro nebezpečné zboží zahrnují zásilky balíků s nebezpečný materiálem (HazMat) v rámci pozemní vnitrostátní kanadské sítě a pozemní přeshraniční sítě v USA.

Dále lze nyní ověřit účet odesilatele pro zasílání biologických látek kategorie B a suchého ledu v rámci programu Mezinárodních speciálních komodit (ISC).

Lokátor API

Nové prvky požadavku na funkci míst UPS Access Point byly rozšířeny na Českou republiku, Maďarsko a Portugalsko.

Quantum View API

Nyní je zaveden nový prvek odezvy, který se vrací jako odezva na seznam nákladu (další podrobnosti naleznete v části Xpath)

Těžké zboží je smluvní služba pro zásilky typu US/50 většiny domácího zboží, které je definováno jako nábytek nebo bytový textil.

Hodnoticí API

Aktualizace hodnoticího API zahrnují zásilky balíků s nebezpečným materiálem (HazMat) v rámci pozemní vnitrostátní kanadské sítě a pozemní přeshraniční sítě v USA. Zavedeny jsou rovněž nové chybové kódy.

Hodnoticí API bude podporovat chemické ověření suchého ledu a biologických látek pomocí nových prvků.

Nyní jsou podporovány nové typy příplatků pro nestandardní zásilky.

Díky rozšíření míst UPS Access Point podporuje nyní toto rozhraní API zasílání do míst Access Point v České republice, Maďarsku a Portugalsku.

Přepravní API

Aktualizace přepravního API zahrnují zásilky balíků s nebezpečným materiálem (HazMat) v rámci pozemní vnitrostátní kanadské sítě a pozemní přeshraniční sítě v USA.

Nyní jsou podporovány nové typy příplatků pro nestandardní zásilky.

Další vylepšení zahrnují nové chybové kódy, vylepšení změny nestandardních zásilek, vylepšení služby Broker of Choice a vylepšení služby proaktivní reakce společnosti UPS.

API služeb Tracking a Signature Tracking

Sady pro vývojáře Signature Tracking a Tracking byly zkombinovány za účelem snazšího používání a vyšší efektivity.

Údaje o sledování pro všechny typy skenů, včetně potvrzení o dodání služby Signature Tracking se sledováním, se budou nyní uchovávat až po dobu 120 dní.

Byla přidána hodnota podverze „1801“ za účelem zapracování dvou nových kontejnerů.

Byly přidány dva nové prvky XPath tam, kde se používá podverze 1801.