z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Sleduji svou zásilku a zdá se mi, že nedošlo k žádnému pohybu. Proč?

Váš balík je stále ještě v síti UPS a - pokud nebude vydán jiný pokyn, měl by být doručen v plánovaný den doručení. Pokaždé, když se balík dá do pohybu, tento pohyb je zaznamenán díky skenování štítku, kterým je zásilka označena. Mezi dvěma skeny může uplynout i několik dní, pokud zásilka cestuje daleko, např. přes celý stát nebo do vzdálené země či oblasti.

Skeny běžně obsahují následující informace:

 • Sken příchozí zásilky: Zásilka dorazila do centra UPS.
 • Doručeno: Zásilka dorazila do svého místa určení, a bylo zaznamenáno datum a čas doručení. V USA a v Kanadě se při doručování zásilek na rezidenční adresu nevyžaduje podpis příjemce, a stačí, když je zásilka ponechána na bezpečném místě tak, aby nebyla vidět a nemohla být poškozena např. deštěm. Je tedy možné zanechat zásilku na přední verandě, u bočních dveří, na zadní verandě nebo např. v garáži. Pokud jste ve Vašem pokynu pro řidiče uvedli, že je možné nechat zásilku u souseda nebo v kanceláři správce budovy, řidič nechá na doručovací adrese oznámení s informací o doručení® zásilky.
 • Sken na odjezdu: Zásilka opustila jedno centrum UPS a je na cestě do jiného centra UPS. Zásilka je v pohybu; mezi dvěma skeny může však uplynout i několik dní, pokud zásilka cestuje daleko, např. přes celý stát nebo do vzdálené země či oblasti.
 • Sken na místě určení: Zásilka dorazila do místního centra UPS, které zajišťuje finální fázi doručení.
 • Výjimka: Požadavek na akci: Zásilka se momentálně nachází v síti UPS; je ale potřeba dodat další informace k doručovací adrese. Odesílatel musí firmě dodat správné informace k adrese pro doručení zásilky.
 • Sken při vývozu: Zásilka prošla v zemi původu celním odbavením pro vývoz ze země.
 • Předáno poštovnímu úřadu k doručení: Na žádost odesílatele firma UPS předala balík poštovní službě USA, která provede finální doručení zásilky. Tato smluvní služba může vyžadovat jeden nebo dva dny navíc.
 • Sken při dovozu: Zásilka prošla v zemi příjemce celním odbavením pro dovoz do země.
 • Zpracování objednávky: na cestě do UPS: Zásilka byla zpracována odesílatelem. Jakmile se tato zásilka dostane do sítě UPS, bude k dispozici očekávané datum doručení. 
 • Zásilka je připravena pro společnost UPS: Společnost UPS přijala elektronický přenos podrobností o zásilce a informace o fakturaci pro tuto zásilku od odesilatele. Jakmile se zásilka, která se nachází v síti UPS, dá do pohybu, údaje o jejím stavu budou aktualizovány.
 • Počáteční sken: Firma UPS obdržela zásilku.
 • Ve vozidle pro doručení: Zásilka dorazila do místního centra UPS, které zajišťuje finální fázi doručení zásilky, a byla expedována do rukou řidiče UPS Zásilky jiné než letecké zásilky s přesně určeným časem dodávky se standardně doručují v době od 9 do 19 hodin (eventuálně i později) na rezidenční adresu. Zásilky zasílané na adresy firem se doručují do konce pracovní doby. Firma UPS nemůže plánovat doručení mimo tuto dobu. Budou provedeny tři pokusy o doručení, nikoliv ale v době víkendu nebo v den pracovního volna.