z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
 • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
Přejít na hlavní obsah

Kroky pro plánování integrace API

Před tím, než spustíte integraci API, projděte si následující kroky, jež vám pomohou určit náklady a čas na vývoj. Tyto kroky berou v potaz postup obchodního a technického plánování.

Plánování pro integraci API:

 • Zmapujte a zdokumentujte obchodní postupy a problematické body.
 • Popište podrobně obchodní potřeby a zdokumentujte funkce softwaru požadované pro určení problematických bodů.
 • Určete vhodná API pro vyhovění obchodním potřebám.
 • Požadujte po IT oddělení odhady, zda budovat či koupit technologii.
 • Určete úroveň znalosti vývojáře, požadované k programování XML či webové služby.
 • Ohodnoťte náklady a čas k integraci API (budování) či nákupu software s integrovanými API (nákup). Ohodnocení by mělo zahrnovat:
  • Počet a typ platforem ovlivněných platforem
  • Vysokoúrovňové dopady na rozhraní a vnitřní procesní logiku každého systému
  • Počet API, jenž se budou integrovat
 • Shrňte analýzy poměru vynaložených prostředků k zisku, včetně podpory.
 • Proveďte rozhodnutí ohledně budování či nákupu, založené na odhadu nákladů a času na integraci API.

Pokud se rozhodnete "budovat" či integrovat API svépomocí, pokračujte kliknutím na odkaz Pokyny k přístupu pro vývojáře.

Pokyny k přístupu pro vývojáře