z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Kroky pro plánování integrace API

Před tím, než spustíte integraci API, projděte si následující kroky, jež vám pomohou určit náklady a čas na vývoj. Tyto kroky berou v potaz postup obchodního a technického plánování.

Plánování pro integraci API:

 • Zmapujte a zdokumentujte obchodní postupy a problematické body.
 • Popište podrobně obchodní potřeby a zdokumentujte funkce softwaru požadované pro určení problematických bodů.
 • Určete vhodná API pro vyhovění obchodním potřebám.
 • Požadujte po IT oddělení odhady, zda budovat či koupit technologii.
 • Určete úroveň znalosti vývojáře, požadované k programování XML či webové služby.
 • Ohodnoťte náklady a čas k integraci API (budování) či nákupu software s integrovanými API (nákup). Ohodnocení by mělo zahrnovat:
  • Počet a typ platforem ovlivněných platforem
  • Vysokoúrovňové dopady na rozhraní a vnitřní procesní logiku každého systému
  • Počet API, jenž se budou integrovat
 • Shrňte analýzy poměru vynaložených prostředků k zisku, včetně podpory.
 • Proveďte rozhodnutí ohledně budování či nákupu, založené na odhadu nákladů a času na integraci API.

Pokud se rozhodnete "budovat" či integrovat API svépomocí, pokračujte kliknutím na odkaz Pokyny k přístupu pro vývojáře.

Pokyny k přístupu pro vývojáře