z
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
  • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Jaké požadavky na identifikaci se vztahují na vyzvedávání balíku z místa UPS Access Point?


Pro vyzvednutí balíku z místa UPS Access Point potřebujete jeden z následujících dokladů totožnosti:

  • Možnost 1: Předložte platný doklad totožnosti s fotografií vydaný úřady, například pas nebo zahraniční či národní doklad totožnosti.
  • Možnost 2: Předložte doklad totožnosti s fotografií s kódem pro vydání balíku dodaným odesílatelem (pokud je to nutné)*

Pokud potřebujete, aby váš balík vyzvedl někdo jiný vaším jménem, musí daná osoba přinést platný doklad totožnosti s fotografií vydaný úřady a písemné oprávnění podepsané původním příjemcem na důkaz, že spojení je oficiální oznámení (od odesilatele nebo společnosti UPS) uvádějící podrobnosti zásilky / objednávky balíku (jméno příjemce, jméno odesilatele, adresa místa UPS Access Point a sledovací číslo). Oznámení mohou být v papírové podobě nebo je stačí doložit pomocí chytrého telefonu.

Pokud odesilatel uvede kód pro vydání balíku pro doručení, může balík vyzvednout váš přítel nebo člen rodiny po předložení dokladu totožnosti s fotografií a kódu pro vydání.*

*Poznámka: Zatímco my vám budeme zasílat oznámení o zásilce nebo informace o stavu zásilky, pokud budete potřebovat kód pro vyzvednutí balíku, poskytne vám ho přímo odesilatel. Kód pro vydání balíku je čtyř až šestimístný číselný kód poskytnutý odesilatelem a liší se od sledovacího čísla.