z
 • Service impacts related to Coronavirus Více
 • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Váha a rozměr

Jak změřit velikost vašeho balíčku

Obvod, zastoupený číslem 1 ve schématu, představuje vzdálenost okolo balíčku nebo předmětu v jeho nejširším místě kolmo na délku.

Délka, zastoupená číslem 2 ve schématu, je nejdelšší stranou balíčku nebo předmětu.

Sečtěte změřenou délku a obvod dohromady a získáte celkový rozměr balíčku.

How to Measure Girth and Length
Zpět na začátek

Hmotnostní a rozměrová omezení balíků

Společnost UPS stanovila specifické hmotnostní a rozměrové limity pro balíky, které pomocí služeb UPS přepravujete. Omezení uvedená níže platí pouze pro jednotlivé balíky. Neexistuje žádný limit na celkovou hmotnost zásilky nebo celkový počet balíků v zásilce.

 • Balíky mohou být až do hmotnosti 70 kg
 • Balíky mohou být až do rozměru 400 cm délky a obvodu v kombinaci
 • Balíky mohou být až do rozměru 274 cm délky
 • Balíky vážící více než 31.5 kg (25 kg v rámci EU) vyžadují speciální štítek označující těžký balík
 • Balíky s větším rozměrem k váze požadují zvláštní nacenění a dimenzionální kalkulaci

Poznámka: Balíky, které převyšují váhové a rozměrové limity jsou zpoplatněny jako nadrozměrné zásilky.

Omezení uvedená výše platí pro většinu balíků a míst určení, ale dochází k některým odlišnostem v důsledku různých místních omezení, platných v některých zemích. Podrobnosti vám poskytne UPS.

Návod pro balení těžkých balíků

Objemová hmotnost

Kontaktujte UPS

Zpět na začátek

Jak určit fakturovatelnou hmotnost vaší palety

Fakturovatelná hmotnost je hmotnost, která byla použita pro výpočet sazby. Fakturovatelná hmotnost bude nejvyšší číslo z porovnání objemové hmotnosti, skutečné hmotnosti a minimální fakturovatelné hmotnosti. Minimální fakturovatelná hmotnost zásilky je 68 kgs.

Pro určení fakturovatelné hmotnosti:

Krok 1. Stanovte skutečnou hmotnost. Skutečná hmotnost je hmotnost položek na paletě a hmotnost palety zaokrouhlené na nejbližší vyšší kilogram nahoru.

 • Hmotnost určete zvážením. Libovolný zlomek se zaokrouhluje na nejbližší půl kilogram nahoru.


Krok 2. Určete objemovou hmotnost. Objemová hmotnost vyjadřuje hustotu palety, což je velikost prostoru, který paleta zabírá, v poměru k její skutečné hmotnosti. Objemová hmotnost se může aplikovat u všech domácích i mezinárodních služeb UPS.

 • Určete rozměry v centimetrech. Pro každý rozměr změřte nejdelší bod, zaokrouhlujte na nejbližší celá čísla (např. 1,00 až 1,49 se zaokrouhluje na 1, a 1,50 až 1,99 se zaokrouhluje na 2).
 • Vynásobte délku palety šířkou a výškou. Výsledek je krychlová velikost v centimetrech.
 • Pro dovozní a exportní zásilky vydělte krychlovou velikost číslem 5 000 v případě, že měříte v centimetrech. Tím určíte objemovou hmotnost. Libovolný zlomek se zaokrouhluje na nejbližší půl kilogram nahoru.


Krok 3. Určete fakturovatelnou hmotnost:

 • Porovnejte skutečnou hmotnost palety s objemovou hmotností a minimální fakturovatelnou hmotností. Největší z těchto tří hodnot je hmotnost fakturační, a tu je potřeba použít pro stanovení ceny. U zásilek s více paletami je minimální fakturovatelná hmotnost zásilky 71 kgs.

Zpět na začátek