z
  • Service impacts related to Coronavirus Více
  • Service Alert due to Situation in UkraineVíce
Přejít na hlavní obsah

Odesílání nebezpečného zboží v rámci celého světa

UPS vám pomůže dodání nebezpečného zboží po celém světě

Mezinárodní odesílání nebezpečného zboží může být složitá záležitost. Odesílatelé si musí udržovat přehled o přepravních předpisech týkajících se klasifikace rizik, obalů, značení, štítků a dokumentace. Ať už máte zájem o leteckou, či pozemní přepravu, společnost UPS Vám pomůže dopravit balíky s nebezpečným zbožím tam, kde je potřebujete mít.

V Evropě nabízíme v oblasti odesílání nebezpečného zboží následující služby: UPS® Standard, UPS Worldwide Express™, UPS Worldwide Express Plus™, UPS Worldwide Express Saver™ a UPS Worldwide Express Expedited™.

Poznámka: Projděte si níže uvedený oddíl „Země/oblasti pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží společností UPS“. Na balíky s nebezpečným zbožím se nevztahují záruky přepravní doby.

Postup odesílání nebezpečného zboží do celého světa

Při odesílání nebezpečného zboží prostřednictvím společnosti UPS je třeba dodržovat omezení uvedená v tabulkách chemických látek schválených společností UPS a rovněž důsledně dodržovat všechny mezinárodní předpisy. Nesprávné či chybějící značení, nesprávné štítky či nesprávné použití deklarace odesílatele může vést ke zpoždění. Důrazně doporučujeme používat při odesílání program UPS WorldShip, který obsahuje tabulku chemických látek pro nebezpečné zboží společnosti UPS a informace o omezení množství.