z
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
  • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Volná výplň

Materiály volné výplně se používají k vyplnění prázdných prostor v balících  s lehkými,  nekřehkými položkami. Příkladem materiálů volné výplně jsou polystyrénové kuličky.

Používání volné výplně

Použijte dostatek polystyrénových kuliček, aby se obsah krabice nemohl pohybovat při zatřesení krabicí. Doporučuje se krabici naplnit až nad okraj, protože výplň si během přepravy lehce sedne. Doporučuje se použít ploché kusy vlnité lepenky a vložit je mezi obsah a oříšky a zabránit tak pohybu v zásypu.

Další doporučení: Křehké položky jednotlivě omotejte několika vrstvami fólie (bublinkové, velké bublinkové nebo pěnové) a umístěte do doporučeného přepravního kontejneru. Křehké předměty vyžadují vhodné vzájemné oddělení a oddělení od rohů, boků, horní a dolní strany krabice. Každý předmět by měl být obklopen alespoň 2 palci (5,08 cm) materiálu a umístěn alespoň 2 palce (5,08 cm) od stěn krabice. Zabraňuje se tak riziku vzájemného poškození produktů a obsah se chrání před vibracemi a rázy, které mohou procházet z vnějšího prostoru krabice a přenášet se do obsahu.

Volné výplňové materiály se nedoporučují se pro ploché, úzké nebo husté produkty, které by se mohly v balíku během distribučního cyklu pohybovat. Volná výplň se může během distribučního procesu pohybovat a sedat si, proto by se mohl v balíku pohybovat i produkt a hrozilo by vysoké nebezpečí jeho poškození.

Volné výplňové materiály, jako jsou polystyrénové kuličky, jsou původci vzniku statické elektřiny a mohou poškodit elektronické produkty. Pro elektronické produkty tedy používejte antistatické kuličky. Umístěte přepravované produkty do plastového sáčku nebo je omotejte bublinkovou fólií, aby se polystyrénové kuličky nedostaly do míst, kde by mohly produkt poškodit.