z
  • UPS Expedited and Worldwide Express Freight shipments from Europe to the U.S. experiencing delaysVíce
  • Service impacts related to Coronavirus Více
Přejít na hlavní obsah

Vnitřní obal

Mezinárodní balení poskytuje ochranu zásilky během procesu distribuce. Dobrý mezinárodní obal by měl mít schopnost chránit výrobek před rázy a vibracemi a pak se vrátit do původního tvaru a poskytovat další tlumení. Existuje několik vnitřních obalových materiálů a metod, které je nutné zvážit před odesláním zásilky.

Mezinárodní balicí materiály


Volná výplň
Primárně se používají jako prostorová výplň pro lehké předměty. Jedná se o typ vnitřního obalu , který není vhodný pro ploché, úzké nebo husté produkty, které se mohou v balíku pohybovat. Volná výplň se může během distribučního procesu pohybovat a sedat si, proto by se mohl v balíku pohybovat i produkt a hrozilo by vysoké nebezpečí jeho poškození. Při použití volné výplně je třeba použít alespoň dva palce (5,08 cm) tohoto materiálu kolem všech stran kontejneru. Dále se musí balík o něco přeplnit, protože výplň si bude sedat. Volné výplňové materiály, jako jsou polystyrénové kuličky, jsou původci vzniku statické elektřiny a mohou poškodit elektronické produkty. Pro elektronické produkty tedy používejte antistatické kuličky. Umístěte přepravované produkty do plastového sáčku nebo je omotejte bublinkovou fólií, aby se polystyrénové kuličky nedostaly do míst, kde by mohly produkt poškodit.

Bublinková fólie
Obalový materiál, který představuje vzduchové bubliny, které jsou uzavřeny mezi dvěma vrstvami polyethylenové fólie. Tento proces umožňuje tlumení díky zachycenému vzduchu a ochranu před nárazy. Uzavřené vzduchové bubliny poskytují dobré tlumení lehkých předmětů, jsou pružné a snadno se řežou a dokáží se přizpůsobit libovolné velikosti nebo tvaru produktu. Neměly by být používány pro balení těžkých produktů. Pokud se používají vzduchové bubliny, používejte několik vrstev, aby byl chráněn celý produkt, včetně rohů a okrajů.

Polyetylénová pěnová fólie
Lehké, měkké, odolné pěnové desky zajišťují vynikající ochranu povrchu a tlumení. Ideální pro lehké položky.

Nafukovací obal
Nafukovací obal využívá tlak vzduchu k zajištění a udržení produktů na místě uvnitř přepravního kontejneru, kdy vzduch funguje jako ochranná výplň. Množství vzduchu v nafukovacích vacích ovlivňují extrémní klimatické podmínky. V extrémně studených podmínkách se objem vzduchu snižuje, způsobuje vznik volného prostoru v obalu a zvýšení rizika poškození produktu. Extrémně horké podmínky způsobí rozpínání vzduchových sáčků, což může vyvolat zatížení na švový spoj přepravního obalu.

Změny nadmořské výšky mohou objem vzduchu uvnitř vzduchových sáčků také ovlivnit. Pohyb z míst s velkou nadmořskou výškou do míst s nízkou nadmořskou výškou (například balík přepravovaný z Denveru, Colorado do New Orleans, Louisiana) způsobí snížení velikosti vzduchových sáčků a pohyb z míst s nízkou nadmořskou výškou do míst s velkou nadmořskou výškou naopak způsobí rozpínání sáčků.

Pěnové polštářky
Pěnové polštářky jsou tvořeny chemickou směsí, která se roztahuje a vytváří ochrannou bariéru kolem obsahu.  Výplňová pěna vytvaruje formu okolo jakéhokoliv produktu, vyztužuje rohy, chrání hrany a je užitečná v případě, že se vyžaduje tlumení. Pro dosažení maximální efektivity musí být výplňová pěna rovnoměrně okolo předmětů rozmístěna. Jinak pěna výrobek nebude chránit. Vyberte si výplňovou pěnu vhodné hustoty, která splní potřeby balení a která se může pohybovat od od hustoty vhodné výplni dutin až po hustotu zajišťující dokonalé tlumení.

Balicí papír
Balicí papír (ne novinový) Sulfátový papír (pevný balící papír) se zabalí kolo produktu a vyplní se jím každé prázdné místo uvnitř obalu s lehkým až středně těžkými předměty, které nejsou křehké. Při použití sulfátového papíru jednotlivé kusy důkladně zmuchlejte a použijte alespoň 2 palce (5,08 cm) prostoru okolo obsahu. Zkontrolujte, zda na všech šesti  stranách krabice jsou minimálně 2 palce (5,08 cm) sulfátového papíru.

Papírová výplň
Vícevrstvé  papírové vycpávání (nikoliv novinový papír nebo časopisy) je ideální pro balení středních až velkých předmětů, které nejsou křehké povahy a které mohou během přepravy vyžadovat absorpci vlhkosti. Tlumení papírem je vynikající pro plnění prázdných prostor.

Expandovaná polystyrénová pěna(EPS)
EPS je formovatelná, lehká a levná pěna s minimálním dopadem na tlumicí schopnosti. Výplně z EPS jsou často zhotoveny s žebry, které se stlačí při nárazu a pak se vrátí do původního tvaru. Nejsou tolik odolné jako jiné pěny, například polyethylenové nebo polyuretanové. EPS je velmi dobře vhodný pro méně křehké zásilky.

Polyetylénová pěna (PE)
PE je nízkohustotní buněčná pěna. Lisovaná nebo vyráběná PE pěna nabízí vynikající schopnosti tlumení rázů a vibrací, díky čemuž se stává vhodným materiálem pro tlumení předmětů   vysoké hodnoty  nebo křehkých předmětů.

Polyuretanová pěna (PU)
Polyuretanová pěna je flexibilní pěna nízké hustoty, která nabízí dobrou tlumicí schopnost proti rázům a odolnost. Protože je lehká a pružná, je vhodnější pro lehké předměty.

Vlnitá lepenka
Dvě nebo více vrstev jedno- nebo dvouvrstvé vlnité lepenky může být spojeno dohromady tak, aby se vytvořily bloky nebo podložky. Tyto bloky mohou být použity pro vytvoření ochranného obalu mezi výrobkem a obalem. Bloky z vlité lepenky jsou nejlépe využitelné pro těžké předměty, které mohou být i křehčí povahy. Vlnitá lepenka se snadno tvaruje do misek, vložek, přepážek a dalších balicích příslušenství, které lze používat u křehčích předmětů a pro zvýšení integrity obalu.

Metody vyplňování

Blokování a výztuhy
Pomocí odolného pružného materiálu můžete zablokovat a vyztužit zásilky tak, aby absorbovali rázovou energii a nasměrovali ji proti nejpevnějšími místu produktu. Metoda blokování a vyztužování je upřednostňována u balení těžkých zásilek.

Vznášení/utěsňování
Vznášení je metoda obklopení předmětu malými kusy tlumicího materiálu, které se posouvají nebo "tečou" v prázdném prostoru v obalu a rozvádějí dopad na celý povrch produktu.

Ovinutí balicím materiálem
Používání fóliového materiálu různých typů k obalení malých předmětů jednotlivými kusy. Tato metoda není odpovídající jako ochrana pro těžké předměty.

Zavěšení
Zavěšení je metoda zabránění dotyku produktu se stěnami obalu a jeho ochrana. Materiály používané pro zavěšení jsou popruhy, pásky, závěsy, polyethylenové fólie nebo jiné podpěry, které mohou plnit funkci pružných tlumicích prostředků.

Lisované obaly
Lisované obaly vytvářejí tvar podobný produktu a rozdělují působící sílu po celém jeho povrchu.